Lyssna på dina känslor

Lyssna på dina känslor

Senaste uppdateringen: 31 maj, 2022

Känslor kontrollerar vad du tänker och gör. De kan skapa känslomässig och fysisk smärta om du inte uppmärksammar dem. De goda nyheterna är att de även kan vägleda dig mot att upptäcka vad som fungerar och inte fungerar i ditt liv. Men bara så länge du lär dig att lyssna på dina känslor.

Det spelar ingen roll om du anser dig själv vara en väldigt känslig och emotionell person eller en som är mer rationell och logisk. Känslor är alltid närvarande eftersom de är resultatet av upplevelserna du haft. Känslor formar dig som person. Dra nytta av vad du känner så att du kan förbättras utan att helt låta dem kontrollera dig.

“Men känslor kan inte ignoreras; det spelar ingen roll hur orättvisa eller obehagliga de är.”

-Anne Frank-

Det finns inga negativa känslor

Vi har blivit lärda att klassificera vad vi känner som bra eller dåligt. Verkligheten är att varje känsla spelar en viktig roll i livet.

Vad skulle hända om rädsla inte ledde dig till att skydda det du älskar? Var skulle du vara om du inte var rädd för att begå misstag?

Vi blandar ihop destruktiva eller negativa känslouttryck med själva känslorna. Sättet vi uttrycker våra känslor på kan göra mycket skada på oss och de omkring oss. Men om du blockerar vissa känslor och inte låter dem tala till dig, kommer du vara fast på en och samma plats under lång tid.

Kärlek och rädsla: två av livets grundläggande känslor

Kärlek och rädsla styr över allt du upplever. Resten av känslorna du upplever är bara variationer av dem.

Känslorna som kommer från rädsla är ångest, vrede, kontroll, sorg, depression, förvirring, smärta, ensamhet, skuld och skam. Bland känslorna som kommer från kärlek hittar vi glädje, lycka, försiktighet, självsäkerhet, medmänsklighet, ärlighet och nöjdhet.

Dessa är de grundläggande känslorna. Alla andra är bara variationer av deras intensitet. Till exempel kan vrede representeras som avsky när den är väldigt lätt och som ursinne när den är i andra änden av skalan.

“Du måste lyssna på ditt huvud för att låta hjärtat tala.”

-Marguerita Yourcenar-

Lär dig att identifiera och lyssna på dina känslor

För att förstå budskapet dina känslor vill skicka måste du först veta vad du känner.

Hur många gånger har du inte riktigt vetat hur du kände? Med andra ord visste du inte hur du skulle förklara vad som hände dig och varför.

Lyssna på dina känslor

För att känna igen detta måste du ta dig tid att fokusera och lyssna på dig själv. Fokusera därför din uppmärksamhet på hur du mår och fråga dig själv om dig själv. Du kanske till och med kan identifiera fysiska aspekter som är relaterade till känslorna du upplever.

Uppmärksamma och lyssna på dina känslor och tankar

Våra tankar följer vissa mönster undermedvetet. Analysera vad som händer i ditt sinne under dagen. Detta kommer nämligen hjälpa dig att bli medveten om sakerna du älskar och de som du hatar.

Om möjligt ska du hålla koll på dessa tankar och känslorna de producerar inom dig. Om några månader kommer det bli lättare för dig att vara medveten om vad du känner.

“Allt vi är är resultatet av vad vi har gått igenom; det grundas i våra tankar och består av våra tankar.”

-Buddha-

Identifiera dina “små och obetydliga sorger”

Vilka är de små sakerna som sårar dig men som du inte anser vara viktiga?

Många personer går genom livet och minimerar vikten av saker som sårar dem. Vi tenderar att tänka att vi tar ifrån dem makt på detta sätt, när vi i verkligheten bara ger dem ännu mer. Att minimera och ignorera vårt lidande kommer således bara göra det större över tid.

Vissa av dessa små sorger har varit med dig sedan barnsben. De är känslor som genererar problem för dig i vuxen ålder. Du kommer inte kunna gå framåt förrän du verkligen erkänner och konfronterar dem.

Gråtande flicka

Var specifik med känslorna du upplever

Vi tenderar att blanda ihop våra känslor eftersom vi talar om dem i generella termer.

Ett exempel är depression. Kanske upplever du ett avståndstagande från dina närstående, spirituell ensamhet, tristess eller brist på mening i livet.

Om någon skulle fråga dig hade du förmodligen svarat att du är deprimerad. Men som du kan se finns det många typer och orsaker. Genom att förstå motiven bakom dina känslor kommer det vara enklare att hitta en lösning för dem.

Därför ska du försöka vara konkret och specifik när du talar om dina känslor. Detta kommer hjälpa dig att lära känna dig själv bättre och sammankoppla med dig själv.

Lyssna på och lär dig av dina känslor

Var inte rädd för dina känslor. Kämpa inte mot dem, fly inte från dem och blockera dem inte. Välkomna dem, lev, upplev, förstå och lyssna på dem. Vi föddes nämligen med dem. De är varken bra eller dåliga. De är bara en del av oss.

Med tiden kommer du inse att de löses upp tills de helt försvinner när du tillåter dig själv att uppleva och dra nytta av dem. Slut således bara dina ögon och känn dem så djupt du kan.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.