Visa godhet mot alla

Visa godhet mot alla
Raquel Aldana

Skriven och verifierad av psykologen Raquel Aldana.

Senaste uppdateringen: 20 oktober, 2022

Jag älskar alla de människor som får mig att le genom att visa sin ärlighet och godhet. De renar min själ med sina handlingar och de skyddar mig. De höjer mig till skyarna och de får mig att utvecklas. Tack vare dessa personer är jag en bättre människa idag och detta är något man inte kan sätta en prislapp på.

I själva verket skulle jag vilja säga att det inte bara är något som jag älskar, men att godhet också är den bästa egenskapen hos en människa. Då vi interagerar med andra har vi möjligheten att ta fram det bästa i våra relationer, så att vi alla kan må bättre.

Dock måste vi ibland inse att det finns svårigheter som blir för stora för oss; svårigheter som får oss att lyssna på den där inre rösten som säger att vi bara kan göra vårt bästa och att vi bör ta hand om oss själva…

Paraply

Godhet är en kedja av guld som förenar oss alla

Det sägs att godhet är den enda investeringen som alltid ger utdelning. Med andra ord; om vi utför goda handlingar kommer detta innebära en universell fördel eftersom vi kommer att få alla hjärtan vi rör att blomstra.

I själva verket är det så att även om vi kanske inte alltid blir belönade för de goda gärningar vi gör kan vi vara säkra på att vår godhet alltid kommer att “drabba” någon.

Därför bör vi undvika att tänka att vi aldrig bör göra något för någon annan om vi inte kommer att få något tillbaka. Kom ihåg att världen dras ner av ondska och lyfts upp av godhet.

Man kan även se det som att godheten är hur den erfarna människan uttrycker sig eftersom detta är något som kommer att resultera i fördelar för alla. Med andra ord bör vi ha ett hjärta som är ödmjukt och emotionellt intelligent. Detta är något som vi alla bör tänka på.

Behandla andra som du vill att de ska behandla dig

Försök att inte bara tänka goda tankar, utan att även göra goda gärningar som förverkligar dessa tankar. Försök att arbeta med dig själv så att du blir generös, snäll och ödmjuk. Detta kommer också att göra att du känner dig säkrare på insidan.

Man bör även tänka på att det bakom vissa leenden egentligen inte finns någon äkta glädje. Bara en yttre godhet som döljer något som dessa personer egentligen inte vill förtälja, men som ändå existerar djupt i deras hjärtan.

Våra handlingar är en reflektion av det som finns i vår själ, och dessa handlingar är en spegelbild av hur vi ser på världen. Vi berikar världen genom att visa att den enda överlägsenhet som egentligen finns är att vara god mot andra människor.

Hjärta i sanden

Hur kan vi visa godhet?

Enkelhet, godhet, tro, kärlek och glädje är fantastiska nycklar till att förbättra livet.

Det är inte alltid så lätt att göra gott. Men låt oss stanna upp och beakta det faktum att godheten inte finns i stora handlingar, utan i de små handlingar som vi utför varje dag. I och med denna insikt uppkommer dock även frågan hur vi kan lyckas med detta varje dag. Det ska vi berätta här nedan.

1. Visa godhet genom att föregå med gott exempel

Lär andra hur man är god mot andra, och värdet i att hjälpa sina medmänniskor. Solidaritet är att ge vad vi har, inte det vi har över.

2. Ta hand om dina medmänniskor då de mår dåligt

Kom ihåg att då man bemöter svårigheter i livet är skratt och empati de bästa hjälpmedlen. Att vara den som lyssnar under svåra stunder kommer att göra livet lättare för dina medmänniskor.

3. Förbättra ditt sinne för humor

Förbättra ditt sinne för humor och du kommer se hur livet blir bättre av skrattets gåva. Denna emotionella intelligens är en av de bästa resurserna vi har eftersom den ger oss glädje, visdom och ett annat perspektiv på livet.

4. Tänk på att vi behöver varandra för att förverkliga oss själva

Ingen är perfekt och därför är det viktigt att andra accepterar oss som vi är för att vi alla ska kunna må bättre och skapa en bättre värld.

5. Visa godhet genom att arbeta mot orättvisor

Att försvara det som är bra är ett tecken på att man är god. Detta är en effekt som sprider sig eftersom det vi själva gör ofta är något som andra kommer att ta efter.

När vi betänker hur mycket goda handlingar kan göra för oss är det lätt att förstå hur viktiga de är för att vi ska vara lyckliga. Och även om de inte bär omedelbar frukt kommer de plantera frön som i framtiden kommer ge upphov till miljontals leenden.

Godhet är en konst som vi kan dra nytta av genom att utföra små goda handlingar varje dag. Glädjen som uppkommer av detta kommer att sprida sig och vi kommer alla att få den största belöningen som finns: ett emotionellt välmående.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.