Bemästra dina negativa känslor genom acceptans

Bemästra dina negativa känslor genom acceptans

Senaste uppdateringen: 31 maj, 2022

Det finns negativa känslor som lever inom oss som monster som hemsöker oss och kommer ut vid fel tillfällen. De inkluderar skuld, rädsla, stolthet, själviskhet, avund, svartsjuka…

Ibland är det komplicerat att övervinna skuldkänslor över något vi gjort, och det är oundvikligt att känna rädsla när vi ställs inför situationer som oroar oss.

Det är förmodligen inte möjligt att eliminera de negativa känslorna, men det är möjligt att acceptera och hantera dem för att samexistera med dem och inte låta dem kontrollera våra liv.

“Känslor är som vilda hästar. De är inte en förklaring som hjälper oss gå framåt, utan snarare vår vilja att göra det.”

-Paulo Coelho-

Cthulhu i havet

Att identifiera känslor, positiva såväl som negativa

Vi kan alla lära oss att identifiera och hantera våra känslor, men vi kan även identifiera andra personers känslor genom att använda vår känslomässiga intelligens. På så sätt kan vi känna vad andra personer känner genom att läsa deras ord, gester och uttryck.

Charles Darwin vidhöll att alla djur (inklusive människor) har en avsevärd repertoar av känslor och att alla dessa känslor har en social funktion eftersom de främjar processen av att anpassa oss till våra omgivningar.

Det finns sex grundläggande känslor, och alla har de sin egen funktion…

1. Rädsla. Detta är känslan vi känner inför fara, oavsett om den är verklig eller påhittad. Rädsla får oss att skydda oss själva och sätta oss i säkerhet.

2. Överraskning. Förundran över en oväntad händelse, oavsett om den är positiv eller negativ. Överraskning låter oss orientera oss själva när vi ställs inför denna nya situation.

3. Motvilja. Det är avskyn som genereras av något och som gör att vi motsätter oss det.

4. Vrede. Känslor av irritation när vi ställs inför en situation som stör oss. Vrede är en negativ och destruktiv känsla.

5. Glädje. Eufori för något som gör att vi känner oss glada och ger oss en känsla av säkerhet och välmående. Den eggar oss att vilja upprepa situationen som gjorde att vi mådde bra.

6. Sorg. Det är känslan som negativa saker producerar. Sorg leder oss till att övervinna en situation och frigöra våra känslor.

Tekniker för hantering av negativa känslor

Det finns diverse tekniker för att kontrollera och hantera negativa känslor

Tekniker för omedelbar känslokontroll

Dessa används för att kontrollera våra känslor direkt när de uppkommer.

Generellt har de att göra med hanteringen av vår uppmärksamhet. Det är ansträngningen att undvika att uttrycka negativa känslor när de drabbar oss och att hindra oss från att svepas iväg av dem.

Tekniker för att upptäcka orsaken till våra negativa känslor

Detta är en grupp tekniker vars syfte är att förstå vad som får oss att reagera på ett visst sätt och att finna ett sätt för oss att reagera annorlunda.

Anledningen kan vara brist på självkänsla, fel uppfattning av en situation, rädsla etc.

“Vi är inte ansvariga för våra känslor, men vi ansvarar för vad vi gör med dem.”

-Jorge Bucay-

Tekniker för permanent känsloförändring

Tekniker för permanenta känsloförändringar verkar i djupet av våra väsen mot personlig tillväxt för att vi ska sluta reagera på sätt vi inte vill.

Personer och öga

Hur man accepterar monstren och därmed sina negativa känslor

Vi kan inte undvika att känna känslor, men vi kan lära oss att hantera och acceptera dem så att de inte sårar oss.

Härnäst kommer några tips för att hantera din känslomässiga intelligens och kontrollera monstren:

1. Kom ihåg dina dygder och framgångar

Vi har alla många brister, men även dygder som gör oss till unika människor.

Det är vanligt att vi kontinuerligt säger negativa saker om oss själva: Jag är så dålig på det här! Jag är ett vrak! Jag är alltid sen! etc. Men vi stannar aldrig upp för att tänka på alla de dygder vi har, på alla saker vi gör bra, på alla våra vardagliga framgångar.

2. Distrahera din uppmärksamhet med något konkret

När en bebis skriker är det första vi försöker göra att distrahera dess uppmärksamhet så att den ska sluta skrika.

Låt inte sinnet vandra iväg. Om din partner säger att denne inte är säker på ert förhållande, ska du inte tänka på hur denne kanske kommer lämna dig – tänk på boken du läser.

3. Tänk på den omedelbara framtiden

Ibland kan negativa känslor få oss att tänka på de långsiktiga konsekvenserna, men det är bättre att tänka på den omedelbara framtiden så att vi kan vara mer realistiska och bibehålla vår självkontroll.

4. Meditera regelbundet

Att meditera är bevisligen till stor hjälp för att undvika negativa tankar, inte bara när de dyker upp, utan även i det långa loppet.

Att meditera och andas korrekt kan nämligen hjälpa dig att minska ångest och andra negativa känslor.

5. Tänk på det värsta som kan hända

Om du tänker på det värsta som kan hända kommer du lära dig att sätta dina problem i perspektiv, jämföra dem och hantera dina känslor.

“99% av allt som oroar människor är saker som inte har hänt och aldrig kommer hända.”

-Emilio Duró-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.