Mindfulness, konsten att vara i nuet

Mindfulness, konsten att vara i nuet
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 02 maj, 2024

Känner du till mindfulness? I orientaliska samhällen är det vanligt att man praktiserar meditation och man har gjort detta sedan lång tid tillbaka. Denna disciplin innebär att man når en spirituell balans.

Mindfulness kallas även medveten närvaro, och det är en av de praktiska tillämpningarna av meditation. Det används även inom psykologin tack vare dess fördelar när det kommer till att lindra problem med stress, ångest och depression.

“Lev inte i det förgångna,
dröm inte om framtiden,
koncentrera sinnet på nuet.”

-Buddha-

Vad innebär mindfulness?

För att förstå denna metod måste vi gå tillbaka till de buddhistiska rötterna. Denna filosofi ser livet som en blandning av bra och dåliga känslor och lär oss att vi drabbas av lidande om vi försöker undvika sådant som vi finner obehagligt.

Som en konsekvens av detta blir lösningen att omfamna livet som det är, att acceptera både de bra och dåliga sakerna, så att vi kan frigöra oss från spänningar och stress och uppnå en ny nivå av lugn.

Blomma

För att uppnå detta har man i orientaliska kulturer praktiserat olika former av meditation. Mindfulness är en typ av meditation som har anammats eftersom den hjälper till med avslappning och att lösa problem som ångest, stress och till och med depression.

I praktiken innebär detta att tänka på sin andning, att koncentrera sig på den samt att acceptera varje upplevelse och tanke som uppkommer under tystnaden. Man bör notera dessa tankar, förstå att de uppkommer, men inte hålla sig fast vid dem.

“Försök inte att undvika dina känslor.
Ge dem plats, observera dem och låt dem gå.”

-Jon Kabat-Zinn-

Hur tillämpar jag detta i mitt dagliga liv?

Den mest strikta formen av mindfulness innebär att man praktiserar dessa andningsövningar dagligen under 40 minuter. Det finns dock enklare sätt att tillämpa mindfulness för att dra nytta av dess psykologiska egenskaper. Vi förklarar hur genom att ge dig ett exempel:

Föreställ dig att du äter frukost. Det vanliga är att man tänker på tusen saker medan man äter frukost: det som väntar på jobbet, inköpslistan, det man kom överens med sin partner om under gårdagen… Ibland gör vi två saker på samma gång: äter frukost och läser eller chattar på mobilen…

För att omsätta mindfulness i praktiken bör vi tänka på att vara i nuet. Med andra ord; när vi äter frukost bör vi äta frukost. Gör följande:

  • Välj att vara i nuet. Du ska bara uppleva att du äter frukost, utan att bli distraherad.
  • När du sitter ensam framför din toast och kaffe (eller te ifall du föredrar detta), tänk på vilka tankar du har, med andra ord de tankar som inte har något att göra med själva frukosten. Notera att du har dem och acceptera dem, men försök inte att ändra dem eller hålla dig fast vid dem. Återvänd bara till handlingen att äta frukost.
  • Koncentrera dig på dina sinnesupplevelser, tänk på hur det smakar, tänk på hur det känns, tänk på temperaturen. Försök inte att tänka på om det är på ett eller annat sätt, utan bara ta in dessa upplevelser. Var medveten utan att döma och andas långsamt.

Detta är något du kan tillämpa under alla aktiviteter i livet: när du duschar, lagar mat, kör bil, arbetar…

Med denna metod kommer du att kunna koncentrera dig på nuet utan att döma, även i jobbiga och tråkiga situationer; exempelvis om du befinner dig i en trafikstockning eller i en kö i affären…

Mindfulness

Vilka är fördelarna med mindfulness?

Det finns vetenskapliga studier som har visat att mindfulness reducerar stressnivåer, ångest och hjälper till att lindra depression.

Anledningen är att många av dessa smärtor har att göra med vårt sinne som håller oss kvar i det förgångna (vi tänker exempelvis “tänk om jag hade gjort si eller så…”) eller fokuserar på framtiden (vi blir oroade över en hypotetisk framtid).

Mindfulness involverar att stänga vårt sinne för att kunna hålla oss kvar i nuet, så att vi känner mindre frustration, stress, ångest och depression.

“Framtiden torterar oss och dåtiden håller oss kvar,
och därför bör vi fly undan till nuet.”

-Gustave Flaubert-

När vi tränar oss själva i att vara i nuet; inte bara den positiva delen (vår goda toast), utan även accepterar det negativa (den jobbiga vinterkylan), kommer vi att upptäcka ett lugn som alltid har funnits inom oss och som hjälper oss att möta obekväma hinder i livet från en plats av inre frid.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.