5 sår från barndomen som påverkar vuxna

29 januari, 2016

Problem som upplevs i barndomen kan påverka vår livskvalitet som vuxna. Vidare kan de avsevärt influera hur vi interagerar med våra egna barn och hur vi tacklar motgångar.

Speciellt dessa 5 emotionella sår eller smärtsamma upplevelser från barndomen har kraften att forma vår personlighet enligt författaren Lise Bourbeau.

1 – Övergivning

Ensamhet är den värsta fienden för personer som upplevde övergivning som barn. Personer som är rädda för ensamhet löper större risk att överge sina partners och deras projekt på ett tidigt stadium på grund av rädsla för att vara den som blir övergiven. Personer med dessa rädslor kan tänka saker såsomJag lämnar dig innan du lämnar mig”, ”ingen stödjer mig, och jag är inte beredd att stödja någon annan”, ”om du går kommer du inte komma tillbaka”…

Personer som har upplevt övergivning i sin barndom måste arbeta med sin rädsla för ensamhet, sin rädsla för att bli bortstötta och sina osynliga barriärer mot fysisk kontakt.

Sår som orsakas av övergivning är inte enkla att fixa, men när läkeprocessen väl har börjat upplever personer med dessa rädslor ofta drastiska förbättringar: deras rädsla för ensamhet försvinner och ersätts av en positiv och hoppfull inre dialog.

2 – Bortstötning

Detta är ett väldigt djupt sår och kan utöka vår känsla av bortstötning inombords; känslan av bortstötning influerar alltså våra tankar och känslor.

Många faktorer kan influera denna rädslas uppkomst, såsom bortstötning från föräldrar, familj eller vänner. Den kan generera fler tankar om bortstötning, av att inte vara önskvärd och att vara värdelös.

Alla som lider av denna smärtsamma känsla känner att de inte förtjänar närhet och förståelse, och de isolerar sig själva i sina tomma innandömen, rädda för att stötas bort. De som har stötts bort som barn tenderar att bli flyktiga vuxna. Därför måste de arbeta med sina inre rädslor och situationer som ger dem ångest.

Om detta är fallet för dig inkluderar steg mot läkning att lära sig ta risker och ta beslut själv. Det kommer störa dig mindre och mindre varje gång någon glider bort, och du kommer inte ta det personligt om någon glömmer bort dig för en sekund.

3 – Förödmjukelse

Personer som kontinuerligt förödmjukades som barn tror att andra personer kritiserar och inte gillar dem. Föräldrar fostrar denna rädsla hos sina barn genom att säga att de är ”dåliga” eller att de är för klumpiga eller tunga. De kan också tala om deras problem inför andra. Alla dessa saker förstör ett barns självkänsla.

Denna rädsla leder ofta till att man utvecklar en beroende personlighet. Vuxna som förödmjukades som barn kan även utveckla en tyrannisk och självisk försvarsmekanism, och de tenderar även att förödmjuka andra som en skyddande sköld.

Alla som lider av denna typ av upplevelse måste arbeta på sin självständighet och frihet, sina prioriteringar och hur man bättre förstår andras behov och rädslor.

Barn

4 – Förräderi

När ett barn blir förrått, huvudsakligen av en förälder som inte håller sitt löfte, skapar detta brist på tillit till andra. Denna tendens av misstro kan omvandlas till avund och andra negativa känslor eftersom man kan känna att man inte förtjänar vad som lovades och vad andra har.

De som förråtts som barn kan växa upp till att bli kontrollerande personer som måste få allt precis som de vill. De kommer troligen känna behovet av att utöva viss kontroll över andra, vilket de ofta rättfärdigar som en del av en stark karaktär.

Dessa personer tenderar att bekräfta sina misstag genom sitt beteende. De måste arbeta på tålamod, tolerans och kunskap, och de måste lära sig att vara ensamma och hur man delegerar ansvar.

5 – Orättvisa

Denna rädsla kommer från miljöer där de huvudsakliga vårdnadshavarna är kalla och auktoritära. Under barndomen kan överdrivna krav som pressar ens gränser producera känslor av ineffektivitet och värdelöshet, vilket fortskrider i vuxen ålder.

En direkt beteendekonsekvens av orättvisa är stelhet, och dessa personer försöker generellt vara väldigt effektiva och anskaffa mycket makt. En fanatism för ordning och perfektion utvecklas också såväl som en oförmåga att ta beslut med säkerhet.

Folk som drabbades av orättvisa under barndomen måste jobba med att sänka sina nivåer av misstro och mental stelhet för att bli flexiblare och tillåta sig själva att lita på andra.

Att vara medveten om och känna igen dessa fem sår i själen, som kan påverka vårt välmående, hälsa och kapacitet att utvecklas som människor, möjliggör för oss att börja läka dem.

Bilder från natalia_maroz och jrcasas.
Källa för idén: Bourbeau, L. (2002) Heal Your Wounds and Find Your True Self. Lotus Press.