Om djärvhet och modet att ta risker

Djärvhet är en mänsklig dygd som vi alla kan stärka. Tack vare den kan vi ta risker och möta svårigheter med rättframhet.
Om djärvhet och modet att ta risker
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Djärvhet är relaterat till mod och viljestyrka. Det är en vital impuls som öppnar vägar och vidgar våra perspektiv. Djärva individer är de som har lärt sig att ta risker, kräva vad de förtjänar på ett respektfullt sätt och arbeta hårt varje dag med att uppnå vad de önskar.

Rädsla och mod går hand i hand. Människor tvingas alltid överkomma barriärerna av kval och osäkerhet för att nå sina mål. Därför finns det något vi måste reflektera över. Var kan vi finna den där inspirerande gnistan som kickat igång vårt mod när vi behöver det.

Fruktan är ett stort hinder i livet, vilket är varför så många människor motsätter sig förändring. Det är där djärvheten kommer in i bilden. Detta är en personlig tillgång som ger oss självförtroende och tro på oss själva. Det ger oss den nödvändiga knuffen så vi kan nå våra mål och möta motgångar.

“Den som inte är modig nog att ta risker kommer inte att uppnå någonting i livet.”

-Muhammad Ali-

Søren Kierkegaard, existentialismens fader sa att mod kräver att man förlorar balansen ett ögonblick. Att vara rädd att ta risker innebär att man förlorar sig själv förr eller senare. Det är viktigt att vara villig att uppväcka din interna djärvhet. Nedtill kommer vi att diskutera fyra viktiga nycklar som kommer att hjälpa dig att uppnå detta.

Man på berg

Fyra nycklar till att förstärka djärvhet så att man vågar ta risker

Det finns inte tillräckligt med vetenskaplig litteratur om djärvhet och mod. Enbart väldigt specifika studier inkluderar den här förmågan inom en disciplin vi kallar “personlig utveckling“. Vi tycker dock det är väldigt viktigt att nämna en intressant studie som Martin Seligman gjorde som publicerades i American Journal of Psychiatry 2005.

I den här studien beskriver han de definierande dragen hos folk som är kapabla att möta motsättningar. Dessutom studerade han dem som investerade sina personliga resurser och utvecklade förmågor att arbeta med sitt eget välmående – människor som uppenbarligen visste hur man hanterar stress och ångest på ett rättframt sätt. Djärvhet stod ut från de andra.

Djärvhet är inte bara ett synonym för mod. Från en psykologisk synvinkel, går det bortom att vara modig nog att ta risker. Det kräver önskan att agera lämpligt. En djärv individ är etisk i allt de gör. Deras viljestyrka tillåter de att övervinna sina rädslor.

Låt oss dyka in i dimensioner som kan hjälpa dig att växa din inneboende djärvhet.

Kvinna på fält

1.  Inför osäkerhet, ta beslut

Psykologen Daniel Kahneman studerar den beslutsfattande processen. Enligt honom är osäkerhet en av de aspekter som alltid sätter oss på prov. Det är där rädslorna blir för stora och osäkerheten tar över. Att inte veta vad som kommer att hända gör oss extremt ångestfyllda. Faktum är att det till och med kan immobilisera oss så till den milda grad att vi inte längre vet var vi ska ta vägen.

Djärvhet kan hjälpa oss att hantera dessa situationer mycket bättre eftersom det kan vägleda ditt beslutsfattande. Dr. Kahneman förklarar att beslutsfattandet inte är så komplicerat som det kan verka. Bara att välja vad vi ska äta idag är ett beslut i sig.

Du måste fatta beslut och ta risker. Det är det första steget till att uppnå kontroll över sitt liv.

“Villigheten att överväga möjligheter kräver en tolerans av osäkerhet.”

-Rachel Naomi Remen-

2. Att tänka utanför ramarna och ifrågasätta saker

De som inte ifrågasätter sin verklighet slutar med att underkasta sig den. Förr eller senare inser de att deras omgivning har skapat dem. En djärv person gör å andra sidan inte det. Djärvhet får dig att tänka annorlunda, hysa tvivel och ifrågasätta vad du redan vet. Det får dig att vilja gå längre och ha din egen åsikt om saker och ting.

Vi måste ha något i åtanke: den här processen tar tid och tålamod. Individen behöver en paus från redan skapade modeller och ge saker och ting en ny mening.

Du måste först observera din omgivning och sedan kommer resten naturligt. Förr eller senare kommer din rättframma inre röst att träda fram och du kommer att börja ifrågasätta verkligheten. Var inte rädd för att tänka utanför ramarna när det gäller att ta risker.

3. Djärvhet kräver att du tar ansvar för dig själv

Att öppna vägen till djärvhet och mod innebär att göra en pakt med dig själv. Det är viktigt att du är din egen viktigaste bundsförvant. Först och allt måste du deklarera dig ansvarig för allt du gör, varje aspekt du lämnar bakom dig och varje misstag. Att ta ansvar för dina handlingar är en nyckelfaktor när det gäller att vilja ta risker.

Du kommer att vara redo att gå vidare när du slutar klandra andra för besvikelser eller misstag. Lugna sinnen är de enda som lyckas uppskatta livet med stor klarhet. Bara de som lämnar rädslor och missunnsamhet åt sidan kan gå vidare och ta risker. Kom ihåg att ilska hindrar rättframhet och självförtroende.

“Priset för storhet är ansvar.”

-Winston Churchill-

Om djärvhet och att ta risker

4. Vidga dina horisonter

Enbart genom att avlägsna oss från stranden kommer vi att upptäcka storheten och skönheten hos havet. Få saker skrämmer oss dock mer än att inse att stranden är utom räckhåll och vi vet det. Det är därför vi har en tendens att stanna i vår komfortzon under så lång tid.

Brene Brown, forskare på universitetet i Houston och specialist på dimensioner såsom sårbarhet, ilska och skam, pekar ut att ingen kommer till världen med en djärvhet som gör dem kapabla att möta faror utan fruktan.

Som vi nämnt tidigare är detta en långsam men tillfredsställande process. Faktum är att du inte behöver gå särskilt långt för att vidga dina horisonter. Ibland växer vi som människor enbart genom att träffa andra människor. På det hela taget leder ett utträde ur vår komfortzon och risktagande till självkännedom och utveckling av jaget.

Du kan också vara djärv genom att tvinga dig själv att ändra dina vanor. Det är också en stor del av att lämna din komfortzon. Du behöver inte göra några stora förändringar på en gång. Små steg kan också vidga dina vyer, stärka ditt hjärta och förstärka djärvheten som redan finns inom dig.

“Livet börjar i slutet av din komfortzon.”

-Neale Donald Walsch-


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Seligman, Martin (2005). Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification. American Journal of Psychiatry162(4), 820-a-821. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.162.4.820-a
  • Brown, Brene. (2012). Daring Greatly; How the Courage to Be Vulnerable Transforms the Way We Live, Love, Parent, and Lead. New York City, NY: Avery.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.