Andlighet hjälper dig att hantera stress

Andlighet hjälper dig att hantera stress
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

På senare år har det gjorts flera studier som visar att andlighet hjälper oss att hantera stress. Många associerar andlighet med religion, men man kan leva andligt utan att ha några religiösa övertygelser. Man kan även leva både spirituellt och religiöst.

Religionen blir därför en uppsättning övertygelser och utövanden som en grupp har gemensamt när det kommer till relationen till en högre makt. Andlighet har å andra sidan att göra med individens relation till en ande. Denna ande är oftast en högre makt (som en gud), eller så kanske den helt enkelt är en representation av relationen mellan människor och en större metafysisk verklighet.

Det är anledningen till att människor kan vara religiösa utan att vara andliga och spirituella utan att vara religiösa. Vissa personer utövar andlighet oavsett religion.

Vissa studier har visat att andlighet hjälper till att skydda mot depression eftersom det gör hjärnbarken tjockare. En studie som utfördes 2014 vid Columbia University fann att delar av hjärnbarken blev tjockare med regelbunden meditation och andra andliga eller religiösa utövanden. Detta förklarar varför dessa aktiviteter kan hjälpa mot depression.

Trappa med moln.

Att praktisera andlighet hjälper dig att hantera stress

Andliga personer har olika sätt att uttrycka sin andlighet. De kan exempelvis be, gå till religiösa ceremonier, interagera med personer som delar deras uppfattningar, meditera och även lära sig mer om naturen, musik och konst.

Religiösa personer tenderar exempelvis att se bönen som ett sätt att ansluta till sin gud. Bönen hjälper dem att känna sig lugnare och säkrare. Detta kan hjälpa dig att minska stress. Meditation har liknande fördelar. Det hjälper dig exempelvis att sänka blodtrycket och förbättra immunförsvaret. Det kan också hjälpa dig att hantera stress.

Bön och meditation kan föra med sig inre frid.

Andliga personer är oftast tacksamma och uttrycker sin tacksamhet. Att vara tacksam hjälper dig att reducera stress.

Andlighet hjälper dig att hantera stress på olika sätt. Det ger upphov till en känsla av frid och hjälper oss att kommunicera med våra mentala och fysiska tillstånd.

Vi spenderar mycket tid med att arbeta och gå från en aktivitet till nästa. Ibland utför vi även olika aktiviteter på en gång. Vi spenderar dessutom mycket tid med att lyssna på andra och distrahera oss själva, även om vårt sinne redan är fyllt med olika tankar.

Att utöva andlighet kan hjälpa oss att hitta tillfällen där vi kan andas ut mitt i vårt dagliga livskaos. Den tid vi spenderar med att meditera, be och även uppskatta det som pågår runt omkring oss, kommer hjälpa oss att förstå vår verklighet.

Kvinna med knäppta händer.

Andligheten hjälper oss även att hantera osäkerhet. Att försöka kontrollera allt orsakar ofta mycket frustration eftersom det är omöjligt. Genom att frigöra dig själv från detta kommer du kunna känna mindre ångest.

Spiritualiteten förbättrar å andra sidan hur vi upplever positiva och negativa händelser. Vi börjar lära oss av situationer utan att spela offerrollen eller skylla på oss själva.

Det råder ingen tvekan om att andlighet också gör att vi känner att vi är en del av något större än oss själva, vilket får oss att känna oss mindre ensamma och isolerade. De flesta stressiga situationer kommer verka mindre och enklare att hantera om vi vet att vi tillhör något.

Andligheten hjälper oss också att hitta ett syfte i livet

Den fördjupade mening vi känner efter andliga utövanden kommer hjälpa oss att se bortom oss själva. Detta ökar dessutom känslan av att man har ett ansvar mot sin omgivning och själva universum.

Andlighet hjälper oss att hantera stress tack vare att vi får ett nytt perspektiv. Andliga utövanden kan hjälpa oss att omvandla hinder som förut verkade svåra till något som nu verkar mer överkomligt. Andlighet hjälper oss dessutom att fokusera på det som verkligen är viktigt i livet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Commons, M., Staddon, J., y Grossberg, S. (1991). Neural network models of conditioning and action. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates.
  • Miller, L., Bansal, R., Wickramaratne, P., Hao, X., Tenke, C., Weissman, M., y  Peterson, B. (2014). Neuroanatomical Correlates of Religiosity and Spirituality. JAMA Psychiatry71(2), 128. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2013.3067
  • Paull, C. (2006). 101 ways to relax and reduce stress. Franklin, Tenn.: Dalmatian Press.
  • Tuck, I., Alleyne, R., y Thinganjana, W. (2006). Spirituality and Stress Management in Healthy Adults. Journal Of Holistic Nursing24(4), 245-253. doi: 10.1177/0898010106289842
  • Weiss, B., y Morera, V. (2013). Meditación. Barcelona: Ediciones B.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.