Andligheten hjälper dig att hantera stress

Andligheten hjälper dig att hantera stress

Senaste uppdateringen: 21 januari, 2019

På senare år har det gjorts flera studier som visar att andligheten hjälper till att hantera stress. Många associerar andligheten med religion, men man kan leva andligt utan att ha några religiösa övertygelser. Man kan även leva både spirituellt och religiöst.

Religionen blir därför en uppsättning övertygelser och utövanden som en grupp har gemensamt när det kommer till relationen till en högre makt. Andlighet har å andra sidan att göra med individens relation till en ande. Denna ande är oftast en högre makt (som en gud), eller så kanske den helt enkelt är en representation av relationen mellan människor och en större metafysisk verklighet.

Det är anledningen till varför folk kan vara religiösa utan att vara andliga och spirituella utan att vara religiösa. Vissa personer utövar andlighet oavsett religion.

Vissa studier har visat att andligheten hjälper till att skydda mot depression, eftersom den gör hjärnbarken tjockare. En studie som utfördes 2014 vid Columbia University fann att delar av hjärnbarken blev tjockare med regelbunden meditation och andra andliga eller religiösa utövanden. Detta förklarar varför dessa aktiviteter kan hjälpa mot depression.

Trappa med moln.

Att praktisera andlighet hjälper med att hantera stress

Andliga personer har olika sätt att uttrycka sin andlighet. De kan exempelvis be, gå till religiösa ceremonier, interagera med personer som delar deras uppfattningar, meditera och även lära sig mer om naturen, musik och konst.

Religiösa personer tenderar exempelvis att se bönen som ett sätt att ansluta till sin gud. Bönen hjälper dem att känna sig lugnare och säkrare. Detta kan hjälpa dig att minska stress. Meditationen har liknande fördelar. Den hjälper exempelvis med att minska blodtrycket och förbättra immunförsvaret. Den kan också hjälpa med att hantera stress.

Bön och meditation kan föra med sig inre frid.

Andliga personer är oftast tacksamma och uttrycker sin tacksamhet. Att vara tacksam hjälper med att reducera stress.

Andligheten hjälper med att hantera stress

Andligheten hjälper till att hantera stress på olika sätt. Den ger upphov till en känsla av frid och hjälper oss att kommunicera med våra mentala och fysiska tillstånd.

Vi spenderar mycket tid med att arbeta och gå från en aktivitet till nästa. Ibland utför vi även olika aktiviteter på en gång. Vi spenderar dessutom mycket tid med att lyssna på andra och distrahera oss själva, även om vårt sinne redan är fyllt med olika tankar.

Att utöva andlighet kan hjälpa oss att hitta tillfällen där vi kan andas ut mitt i vårt dagliga livskaos. Den tid vi spenderar med att meditera, be och även uppskatta det som pågår runt omkring oss kommer hjälpa oss att förstå vår verklighet.

Kvinna med knutna händer.

Andligheten hjälper oss även att hantera osäkerhet. Att försöka kontrollera allt orsakar ofta mycket frustration eftersom det är omöjligt. Genom att frigöra dig själv från detta kommer du kunna känna mindre ångest.

Spiritualiteten förbättrar å andra sidan hur vi upplever positiva och negativa händelser. Vi börjar lära oss av situationer utan att spela offerrollen eller skylla på oss själva.

Det finns inte någon tvekan om att andligheten också gör att vi känner att vi är en del av något större än oss själva, vilket får oss att känna oss mindre ensamma och isolerade. De flesta stressiga situationer kommer verka mindre och enklare att hantera om vi vet att vi tillhör något.

Andligheten hjälper oss också att hitta ett syfte i livet

Den fördjupade mening man känner efter andliga praktiker kommer hjälpa oss att se bortom oss själva. Detta öka dessutom känslan av att man har ett ansvar mot sin omgivning och själva universum.

Andligheten hjälper oss att hantera stress tack vare att vi får ett nytt perspektiv. Andliga praktiker kan hjälpa oss att omvandla hinder som förut verkade svåra till något som nu verkar mer överkomligt. Andligheten hjälper oss dessutom att fokusera på det som verkligen är viktigt i livet.

Detta kanske intresserar dig
Stress och hypertyreos: en relation med allvarliga effekter
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Stress och hypertyreos: en relation med allvarliga effekter

Det finns en väldigt nära relation mellan stress och hypertyreos. Det är inte alltid vi inser vilken effekt som kronisk stress kan ha på vår hälsa.  • Commons, M., Staddon, J., y Grossberg, S. (1991). Neural network models of conditioning and action. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates.
  • Miller, L., Bansal, R., Wickramaratne, P., Hao, X., Tenke, C., Weissman, M., y  Peterson, B. (2014). Neuroanatomical Correlates of Religiosity and Spirituality. JAMA Psychiatry71(2), 128. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2013.3067
  • Paull, C. (2006). 101 ways to relax and reduce stress. Franklin, Tenn.: Dalmatian Press.
  • Tuck, I., Alleyne, R., y Thinganjana, W. (2006). Spirituality and Stress Management in Healthy Adults. Journal Of Holistic Nursing24(4), 245-253. doi: 10.1177/0898010106289842
  • Weiss, B., y Morera, V. (2013). Meditación. Barcelona: Ediciones B.