Att vara rädd för att ta beslut: hur påverkar det dig?

Att vara rädd för att ta beslut: hur påverkar det dig?
Julia Marquez Arrico

Skriven och verifierad av psykologen Julia Marquez Arrico.

Senaste uppdateringen: 29 april, 2023

Det finns inte många rädslor som är så vanliga som den här: att vara rädd för att ta beslut. Vi borde verkligen vara experter på det. Vi tar beslut varje dag, nästan varje minut. Men ibland kör vi fast och vet inte vilket alternativ vi ska välja.

Människor från alla kulturer, yrken och utbildnings och socioekonomiska nivåer har problem med detta – vem som helst kan vara rädd för att ta beslut. Vi lever i ett samhälle fullt av information och kunskap. Vi har tillgång till ett oändligt antal val när det gäller nästan allt.

Först kan det verka som om olika informationskällor och alternativ skulle göra det lättare att välja. Men i många fall är det faktiskt tvärtom. Antalet val gör det svårt att välja.

En av de vanligaste anledningarna till blockeringar i beslutstagandet är en känsla: rädsla. Du kan till exempel vara rädd för att ta beslut angående huruvida du ska stanna kvar i ett förhållande eller avsluta det, byta jobb, skaffa barn osv.

När det kommer till stora livsavgörande val – eller ännu värre, oåterkalleliga beslut – kan den här rädslan vara väldigt stark. Det kan få dig att avstå från beslutet. Men då känner du bara en vag oro. Detta är dock något vi gör en hel del: om vi inte vet vad vi ska göra eller vilken väg vi ska ta så skjuter vi upp beslutet till senare.

Du kanske gör det med hoppet att du ska lära dig något nytt under tiden så att beslutet bli lättare. Eller så kanske tidens gång kommer att ta beslutet åt dig. Som du kan se kan rädsla för att ta beslut avsevärt förändra ditt liv.

Att vara rädd för att ta beslut: fel beslut

Detta är förmodligen den vanligaste situationen. Ju viktigare beslutet är desto räddare är du för att fatta fel beslut. Det har faktiskt en väldigt viktig adaptiv funktion: att vara försiktig och skydda oss själva och andra. Vi ser en hög klippa och vi tar ett beslut.

Att vara rädd för att ta beslut på fel sätt är en sorts rädsla som har att göra med ditt ansvar inför beslutet. Det får dig att tänka på den potentiella möjligheterna innan du tar beslutet. Den här rädslan är väldigt vanlig när det är svårt eller omöjligt, en med stora konsekvenser.

Och sedan finns det folk som nästan är rädda för att ta ett beslut som kan lösas upp och som inte ens är så viktigt. De känner ännu mer ångest. De har en tendens att vara väldigt rationella människor som nästan aldrig lyssnar på sina instinkter.

Att vara rädd för att ta beslut: konsekvenserna i ditt liv

Rädslan för att eventuellt ta fel beslut kan paralysera dig. Det kan göra dig obeslutsam under lång tid och reagera långsamt. Det kan föra dig till ett ändlöst sökande efter information om vilket beslut som är bäst.

En av de saker som inträffar är att du alltid är på jakt efter mer information för en definitiv slutsats. Du tror alltså felaktigt att ditt övertänkande kommer att ge dig en säker, viss slutsats.

Att hysa intensiv rädsla för att ta fel beslut kan orsaka vad psykologin kallar “patologiskt tvivel”. Patologiskt tvivel karaktäriseras av överdrivet sökande efter absolut säkerhet. Detta sökande förstärks av den mentala tvångshandling som uttrycks av den konstanta känslan av tvivel.

Ett barn som är rädd för att ta beslut

Rädsla för att inte vara bra nog

Här är personen ifråga tydlig med valet i sig, men tvivlar på sin förmåga att ta konsekvenserna av sitt val. Ta till exempel en person som måste besluta huruvida han eller hon ska göra en presentation eller delta i en konferens. Hon kan säga nej till inbjudan på grund av rädslan. Hon är rädd för att inte vara lika bra som de andra föreläsarna, folks förväntningar eller sina egna förväntningar.

Rädslan över att inte vara bra nog kan få dig att undvika ansvarspositioner. Du fokuserar på mindre viktiga beslut och lämnar de viktiga besluten till andra människor. Detta resulterar vanligen i dålig självkänsla.

Att vara rädd för att inte vara bra nog kan också få dig att låta möjligheter gå förlorade. Detta eftersom du känner att du inte är förberedd för vad det innebär. Vi pratar om den rädsla som håller kvar dig i din bekvämlighetszon; som på så sätt hindrar dig från att växa. Ett effektivt sätt att överkomma rädsla att inte vara bra nog är att arbeta på sin självkänsla.

Rädsla för att inte ha eller förlora kontroll

Den här rädslan är vanlig hos folk som har ett stort kontrollbehov. Om en person med stort kontrollbehov ser att allt som har att göra med beslutet inte står under hans kontroll avstannar han i beslutsprocessen. Många människor säger nej till jobb som innebär grupprojekt på grund av den här rädslan.

Att hantera behovet att kontrollera allt eller ett kontrollfreak kan vara en stressfull uppgift. Trots allt är det ett väldigt starkt behov. Extrema fall kallas för tvångssyndrom.

Hur kan vi identifiera om vi är rädda för att förlora kontrollen?

Vi kan se det både under beslutsfattandet och när konsekvenserna av beslutstagandet kommer upp. Detta är vanligtvis effekterna av den här rädslan under beslutsfattande processen:

  • Personen känner ett behov av ha åtkomst till all tillgänglig information innan denne väljer.
  • De behöver en obestämd mängd tid på sig för att ta beslutet.
  • De analyserar för och nackdelarna om och om igen

Vi kan också se rädsla för att förlora kontrollen när ett beslut förändrar personens förmåga att vara i kontroll. Det innebär att du har kontroll över beslutet. Genom att ta det beslutet ger du dock upp en del av kontrollen. Att intala dig själv att sluta kontrollera resultaten av vissa saker i din dagliga rutin kan vara ett bra sätt att överkomma den här rädslan.

Att vara rädd för att ta beslut: Rädsla för social avvisning

Du vill känna dig älskad, respekterad och accepterad då det är ett grundläggande mänskligt behovAtt vara rädd för socialt avvisande är väldigt vanligt när alla val är, på ett eller annat sätt, negativa.

Vi talar om situationer där valet oundvikligt kommer att negligera våra egna behov eller behoven hos andra. Tänk dig till exempel att du tar rollen som medlare i en konflikt och tar ett beslut åt de involverade.

När man är rädd för att ta beslut

Problem som uppstår ur rädslan för socialt avvisande

Att vara rädd för socialt avvisande kan skapa problem. Ett av de är beslutstagande baserat på att få uppskattning och inte vad du verkligen vill eller behöver. Du väljer inte vad som gör dig gladast eller vad som är bäst. När du är rädd för socialt avvisande väljer du vad som helst som andra gillar eller som får dig att framstå som bättre i andras ögon.

Folk som vill arbeta på sin rädsla för social avvisning kan använda tekniker ur tredje vågens terapi, såsom acceptance and commitment therapy. Dessa tekniker kan lära dig att acceptera vissa aspekter av ditt liv och tankar som du inte kan förändra. Detta kommer att hjälpa dig att ta beslut baserat på dina värderingar och behov.

Om du är rädd för att ta beslut är det inte något du kan lösa genom att undvika eller delegera. Val är din rätt. De är vad som kommer att avgöra din framtid och du måste ta ansvar för dem. Om någon av de beskrivna rädslorna paralyserar dig är det bäst om du kan få professionell hjälp.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.