Hur man övervinner rädslan för ensamhet

Hur man övervinner rädslan för ensamhet

Senaste uppdateringen: 15 mars, 2024

Den berömda skribenten och filosofen Elsa Punset menar att “ensamhet kan anses vara 2000-talets epidemi”. Har verkligen rädslan för ensamhet blivit till ett allvarligt tillstånd?

Frågan är nu om det finns en lösning? Är rädslan för att vara ensam ett allvarligt problem? Vi bör inte glömma att ensamhet enligt vissa kliniska studier påverkar den mänskliga hälsan.

Ensamheten, eller mer specifikt känslan av att vara övergiven, orsakar svagheter i immunförsvaret. Det leder även till att vårt blodtryck ökar. Detta i sin tur kommer att öka våra nivåer av stresshormon. De fysiska konsekvenserna av ensamhet kan inkludera fetma, drogberoende och svårigheter att sova.

Kan man verkligen sluta vara rädd för att vara ensam? Har ensamheten något botemedel? Är det bättre att vara i ett dåligt förhållande än att inte ha någon alls. Är det normalt att man känner sig övergiven även när man är i ett förhållande?

“Ensamheten är en väldigt vacker sak… när du kan säga detta till någon.”

-Gustavo Adolfo Bécquer-

Ensamhet i den moderna världen

Enligt filosofen Elsa Punset finns det nuförtiden en rad faktorer i världen som får folk att känna sig avskärmade från sin omgivning, även när de är omgivna av andra personer.

Kvinna på bänk

Medelvärdet av antalet nära vänner per person har minskat under de senaste åren. Det har reducerats från 3 till 1 till ingen, trots intåget av sociala nätverk och det enorma antal “vänner” eller kontakter vi har på Facebook och Twitter.

En nära vän är någon som du kan berätta dina hemligheter och erkänna dina rädslor för. Om en sådan saknas, speciellt hos personer över 30, så är detta något jobbigt.

“Ensamheten är beundrad och önskad när den inte upplevs, men det mänskliga behovet att dela med sig av saker är uppenbart.”

-Carmen Martin Gaite-

Kan du komma över rädslan för ensamhet?

Kan man verkligen komma över denna rädsla? Såklart man kan, men det är dock inte någon enkel process och det tar mycket möda. Ibland kan man behöva ta hjälp av en specialist, speciellt om man känner sig kroniskt ensam.

Här är några tips för att överkomma rädslan för ensamhet:

  • Se dig själv som den viktigaste personen i ditt liv. Du kommer först. Därför måste du lita på din potential. Ha tillit till dina beslut. Denna strategi kommer att hjälpa dig att kämpa mot de dåliga stunder som uppstår i ditt liv.
  • Var resonlig. Rädslan för ensamhet kan bli till något irrationellt. Identifiera vad som finns bakom denna rädsla. Sök efter en logisk förklaring som ditt sinne kan acceptera och förstå. Du kommer säkerligen inse att detta är något som du kan komma över.
  • Glöm det förgångna. En annan bra strategi är förlåtelse. Att stanna kvar med känslor av hat, ilska etc. kommer bara att ge dig smärta. Du måste gå framåt med optimism och en bra hälsa.
Kvinna vid fönster
  • Många personer identifierar lycka med att vara i en relation. Detta är ett misstag. Att ha en partner eller vara i andra personers närhet är inte synonymt med lycka. Det finns personer som är ensamvargar även om de är omgivna av många människor. Du måste förstå att ensamheten är något positivt. Det är även värre att vara i ett dåligt förhållande.
  • Vet att du är speciell. Vi är alla fantastiska eftersom sinnet är en fantastisk sak. Uppskatta dig själv och förstår hur värdefull du är, utan att du ska behöva någon annans sällskap. Detta är ett ovärderligt steg när det kommer till att bli av med denna rädsla.

Rädslan för ensamhet är verkligen irrationell. En bra självkänsla, personlig utveckling, självförtroende etc. är nyckelfaktorer för att komma över alla typer av problem. Det ligger därför i våra händer som individer att komma över denna moderna epidemi.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.