Försök alltid att vara optimistisk

Försök alltid att vara optimistisk

Senaste uppdateringen: 19 maj, 2022

Under våra liv ställs vi inför många upp- och nedgångar samt negativa omständigheter som testar oss varje dag. Därför är det alltid en fördel att försöka att vara optimistisk.

När en närstående går bort, när vi förlorar ett jobb eller när ett förhållande tar slut, mår vi dåligt, men det är nödvändigt att lära sig att se saker från den ljusa sidan, för det finns alltid en.

Vad är optimism?

Ordet kommer från latinets “optimum”, som betyder “det bättre”. Optimism är förmågan att se saker från den ljusa sidan. Det handlar om karaktär. Det finns personer som håller sig hela och fortsätter även när de ställs inför motgångar; de har en positiv attityd och ser det goda i varje situation.

“Kan du inte ändra situationen? Om kraften att ändra en situation som åsamkar dig smärta inte ligger i dina händer, kan du alltid välja med vilken attityd du ska konfrontera detta lidande.”

-Viktor Frankl-

Man vid port

Kan man lära sig att vara optimistisk?

Psykologen Martin Seligman, chef för Psykologiavdelningen vid University of Pennsylvania, är skaparen av positiv psykologi. Han säger: “Att vara optimistisk involverar att anstränga sig för att hitta lösningar, övertag och möjligheter i varje situation du ställs inför i livet.”

Därför krävs stor ansträngning och stark viljestyrka för att använda optimism. Det kräver övning. En person kan alltså lära sig att vara optimistisk och se saker från den ljusa sidan. Men hur?

För att vara optimistisk måste du älska dig själv

Tänk inte negativt om dig själv; älska dina brister och dina dygder. Alla har vi våra brister. Om vi inte hade det skulle vi inte vara mänskliga.

Ta hand om dig själv varje dag, ät hälsosamt och träna. Håll hjärnan aktiv genom att läsa, skriva och lära.

Sök inte andras godkännande

Ibland drabbas vi av stor frustration över att våra vänner och vår familj inte godkänner oss eller de val vi gör, men vi kan inte låta detta paralysera oss.

Det är viktigt att fortsätta, lita på vår intuition och ta beslut som gör att vi mår bra. God självkänsla är en fundamental del av att ha en positiv syn på verkligheten.

Lär dig att säga nej

Hur många gånger har du överraskat dig själv genom att säga ja till något du ville säga nej till?

Att säga “nej” är nödvändigt och ibland till och med terapeutiskt. Begränsa saker du inte gillar – saker som stör dig. Ingen kommer göra det åt dig.

Vi bör alltså inte vara rädda för konsekvenserna av det negativa, för den rädslan paralyserar oss och gör att det känns som att vi inte är oss själva.

Lär dig från dina misstag

Under livet begår vi misstag och misslyckas många gånger, men vi lär oss alltid. Det är kritiskt att vi finner en positiv lärdom i alla misslyckanden.

“Ibland vinner du och ibland lär du dig.”

-Robert Kiyosaki-

Försök att finna den ljusa sidan i alla mörka stunder

Om din partner lämnar dig kanske han eller hon inte var den rätta; kanske måste personen lämna ditt liv för att någon annan ska kunna komma in eller så att du kan njuta av ensamhet.

Om du har förlorat ditt jobb kanske det finns ett bättre som väntar på dig, eller så kan du dra nytta av detta tillfälle för att utbilda dig.

Du kan välja hur du vill se på livet.

Tänk inte bara, du måste även agera

Det räcker inte att tänka positivt. Det är även fundamentalt att agera och bygga vår verklighet från en positiv och lycklig synvinkel.

För att vara optimistisk måste du förstå dina känslor

Det är nödvändigt att förstå varför vi känner oss skyldiga eller ledsna vid vissa tillfällen och att identifiera den känslan för att förstå och kontrollera den.

Färgglatt ansikte

Fördelar med att vara optimistisk

Bättre hälsa

En optimist blir sjuk mindre ofta och återhämtar sig från sjukdomar mycket snabbare, förmodligen på grund av att dennes positiva attityd gör att immunförsvaret producerar de nödvändiga hormonerna för att bekämpa inkräktare snabbare.

Lägre stressnivåer

Med optimism upplever vi mindre stress än med pessimism. Optimister tror på sig själva, sina egenskaper och sina åstadkommanden. De känner även till sina brister, känner sig själva, lär sig från sina misstag och kan alltid se saker från den ljusa sidan.

Bättre relationer

Optimister har bättre relationer med sina familjer, sina partners och sina medarbetare. De har nämligen lärt sig att sammankoppla med och lära sig från alla personer, vilket tar fram den bästa sidan hos alla.

Hemligheten är enligt Mark Stevenson, grundare av L.O.P.O (League of Pragmatic Optimists), att:

“det handlar inte om att säga ‘allt kommer bli bra’, utan snarare ‘det kan bli bättre’. Men vi måste söka efter det.”


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.