Att ha syskonbarn är en lyx

Att ha syskonbarn är en lyx
Cristina Roda Rivera

Skriven och verifierad av psykologen Cristina Roda Rivera.

Senaste uppdateringen: 29 april, 2024

Farbröders, fastrars, morbröders och mostrars roll är inte alltid särskilt erkänd. Men det finns ett speciellt band mellan dem och deras syskonbarn eftersom de är en lyx i livet som inte alla får uppleva.

Det sägs att familjen är det som verkligen betyder något. Även om det är en familj med många medlemmar eller med få, med problem eller utan problem, säger de flesta att familjen är deras tillflykt när de verkligen behöver hjälp.

Detta är något som inte alla kan dra nytta av på samma sätt. Men vi bör nämna att alla familjer inte har blodsband. Vissa har skapat sina egna familjer bland sina vänner. De har hittat den respekt och förståelse som den biologiska familjen aldrig kunde ge.

Du har den familj som du har, och du kommer att se hur den växer. Du kommer att se hur en ny generation växer upp. Denna känsla av glädje sprider sig bland de olika medlemmarna i familjen.

Du lär dig ta hand om ett barn

De första blöjorna, de första momenten med okontrollerad gråt, den första förvirringen angående vad man bör göra. Denna spänning som din bror eller syster upplever med sitt barn är något som kommer att vara till stor lärdom även för dig.

Första gången du håller ett av dina syskonbarn i dina armar kommer du att känna den kraft och den kärlek som finns i din familj och som har materialiserats i detta barn.

Syskonbarn

Du kommer sakta men säkert lära dig att ta ansvar för dina syskonbarn och du kommer märka att panik och rädsla inte är det bästa i dessa lägen. Du kommer lära dig att skydda ett barn, att ge det kärlek och allt detta utan att förvänta dig något tillbaka. Dina syskonbarns närvaro i sig är nämligen belöning nog.

Du kommer att kunna bistå dina syskon

När du märker vilket stort ansvar det innebär att ta hand om dina syskonbarn kommer du att känna mer förståelse för det som din bror eller syster går igenom.

Om din syster har gått igenom en graviditet med allt som detta innebär kommer du att känna förståelse för detta. Det leder till att ni kommer få en bättre relation.

Genom att finnas där och ta hand om dina syskonbarn kommer du att ge dina syskon en present i form av tid, en lugn stund eller möjlighet att umgås på tu man hand med sina partners.

Dina syskonbarn växer upp och du växer som människa

Att ha syskonbarn är en stor resurs för dig som människa. Du kommer att lära dig hur du tar hand om dem, utan att för den delen vara huvudansvarig för deras uppväxt.

Endast en faster eller moster kan krama som en mor, ge råd som en väninna, skämma bort som en farmor eller mormor och bevara hemligheter som en syster.

Du kommer i och med detta lära dig hur viktiga ni kan vara för varandra. Ni kommer att etablera en relation som båda drar nytta av när dina syskonbarn växer upp medan du växer som människa.

Barn

Du återvänder till din barndom

Föräldrar försöker att ge sina barn disciplin och värderingar som hela familjen bör anamma för att den ska kunna upprätthålla ett system med regler.

När du tar hand om dina syskonbarn vet du om att du måste följa dessa regler, men att du även kommer att kunna ha tid för att lära dem om världen.

Lär dem att rita, att dansa, att spela spel. Hjälp dem med deras läxor så att de ska kunna lära sig snabbare.

Du kan stötta dina syskonbarn när de är ledsna eller känner ångest

Även om deras strävan genom världen kan tyckas som “en barnlek” för oss upplever de ibland sin situation fyllda av rädsla och oro.

När dessa situationer uppkommer blir du den person de kan vända sig till. Du kommer att vara där för att stötta dem och för att hjälpa dem när de upplever sin första sorg.

Barn

Deras värld är full av symbolik, osynliga vänner, drömmar som handlar om magi och roliga djur. Naturen är ett medel för dem att uttrycka sig och leka i. Deras känslor återspeglar den värld de lever i.

Regnet, träden och mossan blir som en förlängning av deras fantasi. De lever i en speciell situation och du bör förklara livet för dem med kärlek och magi. Så att de kan förstå allvarliga saker utan att behöva gå ifrån sin värld.

Du kan spara på minnena för att visa dem senare

Spara på alla minnen om dina syskonbarn. Föräldrar är ofta för upptagna för att göra detta. Det gör att du har möjlighet att spara på små detaljer som annars hade blivit glömda.

Låt dem rita teckningar, skriva dikter och liknande som de kan titta på senare när de blir äldre. Spara sedan dessa och säg till dem att du “sparar en skatt för framtiden”.

När de sedan växer upp kommer du att kunna visa dem denna skatt och de kommer att kunna se tillbaka på sin barndom.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.