Övervinna emotionella spår från barndomen

Övervinna emotionella spår från barndomen

Senaste uppdateringen: 19 april, 2023

Från stunden vi föds internaliserar vi och lär oss om vad som händer omkring oss. Detta genererar emotionella spår som vi i vissa fall måste övervinna senare i livet.

Ingen vet exakt vad nyfödda barn känner, men vi måste anta att de upplever en rad känslor. Långt innan vi människor utvecklar verbalt språk utvecklar vi emotionellt språk. Detta är vad som möjliggör för oss att veta vad en bebis gillar och inte gillar, även när den bara är några få timmar gammal.

“Barndom är hög ålders privilegium. Jag vet inte varför jag kommer ihåg den tydligare nu än någonsin.”

– Mario Benedetti –

Från det ögonblick vi föds börjar vi konstruera vår inre värld baserat på upplevelser av vår omgivning. Från väldigt ung ålder skapar våra upplevelser känslor i oss som kan finnas kvar i vårt undermedvetna för alltid.

Hur influeras vi av känslor?

Känslor påverkar oss beroende på deras slagkraft; alltså typen eller nivån på känslan vi upplevde. Minnen under livet beror i sin tur på känslorna de gav upphov till, och på grund av detta behålls de som minnen i tiden.

Positiva emotionella influenser är de händelser eller situationer som skapar en stark, behaglig känsla hos oss. Negativa emotionella influenser är de händelser som skapar lika starka men negativa känslor. Dessa frambringar kraftfulla känslor och lämnar oundvikligen spår i våra hjärnor.

Genom att lämna dessa spår kan känslan som påverkade oss generera känslor under hela våra liv under situationer som påminner våra hjärnor om denna obehagliga upplevelse.

Vart lagras våra emotionella spår?

Emotionella spår lagras i vårt undermedvetna. Det är därför vi i de flesta fall inte kan förklara varför vi känner oss obekväma i vissa situationer eller varför vi känner oss rädda och förvirrade när vi möter vissa människor.

Förklaringen kan vi finna väl gömd i vårt undermedvetna; men det finns lagrade obehagliga upplevelser som kan få oss att bli på vår vakt för att slippa återuppleva dem.

Automatisk aktivering orsakar rädsla, förvirring, osäkerhet och obehag, men vårt undermedvetna känner till de gömda förklaringarna till alla våra reaktioner.

Hur kan vi radera dessa emotionella spår?

I många fall kan terapi som arbetar med en persons medvetna tankar vara tillräckligt eftersom det stärker och återkonstruerar aspekter av personligheten som har blivit försvagade sedan barndomen.

Många gånger är det dock nödvändigt att använda terapeutiska metoder som kommer åt en persons undermedvetna för att läka skadan som orsakats av de situationer som upplevdes under barndomen eller för många år sedan, även om personen inte är medveten om det.

I dessa fall kan hypnos vara väldigt effektivt, eftersom det transliknande tillståndet möjliggör behandling, återuppbyggnad och läkning av smärtan som åsamkats oss och som har lagrats i vår emotionella hjärna.

De vanligaste infallsvinklarna vi tar när vi arbetar med det undermedvetna är:

  • Att hämta det inre barnet för att ge det den styrka och kärlek som kanske fattades under barndomen.
  • Återkonstruera situationen där smärtan upplevdes.
  • Att tänka sig själv med strategierna och förmågan att konfrontera den undvikta situationen.
  • Att lära sig attityder och färdigheter för självförbättring och tillväxt.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.