Folk som får dig att känna dig obekväm redan från början

Vissa personer får dig att känna dig obekväm redan från början. Om du fäster dig vid det första intrycket så kan du bli fördomsfull. Därför måste du analysera varför du känner på detta vis.
Folk som får dig att känna dig obekväm redan från början
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Vissa personer får dig att känna dig obekväm redan från början. Ibland beror detta på personernas attityder eller hur de tittar på dig, pratar med dig eller invaderar ditt utrymme. Ibland handlar det bara om hur personerna pratar. Det är som om ett sofistikerat och primitivt alarmsystem plötsligt slagits på. Detta alarm finns där för att vara dig eller säga dig att det finns något som du bör hålla dig borta ifrån.

Vi har alla upplevt denna känsla. Din hjärna väntar på ett oändligt antal stimuli, ledtrådar och gester för att du ska kunna göra en slutlig bedömning. Det vill veta huruvida du kan lita på personen framför dig eller inte. Du måste dock vara medveten om att din hjärna ibland misslyckas. Då du lär känna personen så kan du komma att inse att ditt första intryck var fel.

Utav denna anledning är det viktigt att man förstår var detta obehag kommer ifrån. Experter som Mark Schaller, professor i psykologi vid University of British Columbia, poängterar att hjärnan använder viss kognitiv beteenderespons för att skydda dig och din integritet.

Vissa av dessa reaktioner har dock mer att göra med instinkt än en objektiv och realistisk uppfattning. Vi rekommenderar därför att man tar i beaktande den influens som ens fördomar kan ha. Det är bäst att kombinera logik med intuition.

“Att tro på allt är farligt, men att inte tro på någon är ännu farligare.”
-Abraham Lincoln-

Bör du lita på dina instinkter?

Alla av oss använder det som är känt som ‘skyddande fördomar’ till viss del. Med andra ord dömer du folk automatiskt. Detta är en instinkt som kommer från ens självbevarelsedrift. Vi försöker vara försiktiga när det kommer till främlingar och att skydda oss själva.

Studier som den som utfördes vid Arizona State University indikerar att denna process är integrerad i våra hjärnor som en adaptiv respons för att skydda oss själva från faror. Men som vi redan vet kan detta leda oss till negativa stereotyper. Vi bör därför inte alltid lyssna på denna instinkt.

Då du är med en person som får dig att känna dig obekväm så bör du utvärdera några av följande aspekter till en större grad:

Hur personen tittar på dig

Vissa personer tittar på dig som om de försöker döma dig och ibland till och med avskyr dig. Studier som den som utfördes vid Tel Avivs Universitet 2018 visar oss också att många kvinnor känner obehag p.g.a. sättet som vissa män tittar på dem. I den här studien analyserade forskarna faktumet att kvinnor ofta upplever detta på arbetsplatsen. Vissa män tittar på dem på ett sexuellt sätt eller med avsky.

Din intuition och då du bör lyssna på den

Intuition är inte bara en känsla, eller en kognitiv process eller någon form av övernaturlig ovetenskaplig mekanism. Intuitionen gör att du kan handla snabbt då du bemöts av utmaningar. Den kommer från dina tidigare erfarenheter och även din personlighet.

Intuitionen är som en väska där du har allt du har genomlevt och upplevt. Det är också den plats där du har din emotionella essens och personlighet. Då du behöver reagerar på något automatiskt så kommer den därför att vägleda dig.

Då någon får dig att känna dig obekväm så finns det nästan alltid en anledning bakom detta. Intuitionen säger dig att personen påminner om en person som du redan känner p.g.a. det beteende som vederbörande har. Kanske dina tidigare erfarenheter inte var så positiva. Din inre röst varnar dig därför och det kan vara en bra idé att lyssna.

Motpoler

Ibland vet du helt enkelt bara att du inte kommer fungera bra med en person bara då du tittar på honom eller henne. Ett exempel på detta är en introvert och en extrovert. Att vara med någon som är väldigt extrovert kan vara problematiskt för en introvert. Anledningen till detta är att den extroverta personen kan invadera den introvertas utrymme, pratar för mycket eller förlöjliga personens tysta natur.

Det finns personer som kan göra dig obekväm och det finns personer som du tycker om direkt. Det är dock alltid en bra idé att analysera dina första intryck.

Ibland är det bra att gräva lite djupare för du kanske blir glatt överraskad. Ifall ditt obehag inte försvinner så bör du alltid uppmärksamma både dina instinkter och din intuition och hålla dig borta från denna person.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bareket, O., Shnabel, N., Abeles, D., Gervais, S., y Yuval-Greenberg, S. (2018). Evidencia de una asociación entre la conducta de observación objetiva espontánea de los hombres y su respaldo a actitudes objetivas hacia las mujeres. Los roles sexuales: un diario de investigación . doi: 10.1007 / s11199-018-0983-8.
  • McCoy, S. K., & Major, B. (2003). Group identification moderates emotional responses to perceived prejudice. Personality and Social Psychology Bulletin29(8), 1005–1017. https://doi.org/10.1177/0146167203253466

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.