Hur man har en positiv attityd på jobbet

Hur man har en positiv attityd på jobbet
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 16 april, 2022

Det finns gånger då det är svårt att bibehålla en positiv attityd på jobbet, oavsett hur mycket man tycker om det. Ibland blir arbetsmiljön svår, eller en ny chef kräver för mycket, vilket gör att man känner sig stressad. Det finns gånger då rutinen blir tråkigt och det känns som det tar åratal att slutföra varje uppgift.

Att ha en positiv attityd på arbetet innebär att man har en optimistisk och entusiastisk attityd, inte bara när det gäller arbetet utan också mot ens arbetskollegor. En sådan attityd är väldigt fördelaktig eftersom den gör arbetstiden lättare. Det innebär också att det blir lättare att hantera krissituationer.

“Välj ett jobb som du tycker om och du kommer inte att behöva arbeta en enda dag i livet.”

-Konfucius-

En stor del av livet har att göra med ens arbete. Ibland ägnar man betydligt mer tid åt arbetet än åt sina älskade och andra aktiviteter som man tycker. Vårt personliga välmående beror därför till står del på hur vi upplever jobbet. Det rekommenderas därför att man försöker bygga och bibehålla en positiva attityd på jobbet. Hur kan man uppnå detta? Låt oss titta på några tips som kan vara till hjälp…

En positiv attityd på jobbet förbättrar din arbetskvalitet

En av faktorerna som motiverar oss som mest och hjälper oss att utveckla en positiv attityd är att veta att vi gör vårt jobb på ett bra sätt. För att göra saker bättre på jobbet så bör vi ha följande i åtanke:

Blå figurer.
  • Förstå de krav och färdigheter som jobbet kräver och försök att uppnå dem.
  • Leta efter metoder för att utföra uppgifterna mer effektivt.
  • Sätt upp ambitiösa mål. Du bör inte bara uppfylla dem, utan även identifiera vad nästa steg bör vara.
  • Lär känna företaget ordentligt. Lär dig dess policys, filosofi och struktur.

Om man känner att arbete är ett sätt att bli bättre så kommer det bli enklare att skaffa sig en positiv attityd. Många negativa attityder uppstår då man anser att man inte gör något av värde, och att man känner att man har fastnat.

Utveckla en proaktiv och positiv attityd på jobbet

Även i de mest ensamma arbeten så finns det alltid gånger då man måste koordinera med andra personer. Det är därför inte bara viktigt att man kultiverar en positiv attityd när det gäller de uppgifter som man utför, utan att man även gör detta när det kommer till ens kolleger. För att uppnå detta så bör du tänka på följande attityder:

Att ha en positiv attityd på jobbet.
  • Ta ansvar och var punktlig. De personer som är apatiska och inte tar sina jobb på allvar kommer skapa spänningar på arbetsplatsen.
  • Artighet kommer framför allt annat. Vänliga ord och gester är grunden till en bra arbetsrelation.
  • Ärlighet. Att försöka vara något man inte är, att säga lögner eller att inte erkänna misstag är något som skadar våra arbetsrelationer i det långa loppet.
  • Lär dig att hantera konflikter. Det kommer alltid finnas olika åsikter, men detta måste inte bli en konflikt. En viktig punkt är att lära sig att säga det man tycker utan att såra någon annan.

Då man har en positiv arbetsmiljö kommer motivationen att uppstå automatiskt. Om man lyckas skapa bra relationer så kommer man inte känna att man arbeta bland anonyma kolleger. Man kommer faktiskt att känna att man arbetar med personer som man har något gemensamt med.

Vikten av självmotivation

Du kommer inte alltid ha någon bredvid dig som berömmer dig då du har gjort något rätt. Det är väldigt viktigt att du lär dig att inte ta dig av detta. Det viktigaste är att du vet att du gör ditt bästa.

Det finns flera saker du kan göra för att motivera dig själv. Du kan exempelvis tänka på hur du framstår då du känner dig nere. Du kommer märka att denna enkla attityd får dig att le. Vissa studier visar att om man ler och fortsätter le, även om man inte känner för det, så kommer det sluta med att man känner sig mer optimistisk.

Glöm inte att uppskatta vad du uppnått och ge dig själv positiva meddelanden. Ta hand om dig själv och uppskatta dina egna förmågor så kommer du att må bättre.

Figurer som dansar runt glödlampa.

Det är väldigt viktigt att komma ihåg att ditt arbete bara är en aspekt av ditt liv. Låt inte ditt personliga liv förstöras av problem på arbetet. Om du gör ett jobb som du inte tycker om, och du inte lyckas utveckla en positiv attityd, så var inte rädd för att titta mot nya horisonter. Det är du värd.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.