Arie Kruglanski: kognition, motivation och radikalisering

Arie W. Kruglanski är en av de viktigaste socialpsykologerna i världen. Fortsätt läsa för att lära dig mer om hans teorier!
Arie Kruglanski: kognition, motivation och radikalisering
Roberto Muelas Lobato

Skriven och verifierad av psykologen Roberto Muelas Lobato.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Arie Kruglanski är professor vid University of Maryland. Trots faktumet att han föddes i Polen så har han spenderat merparten av sitt liv i USA där han har bidragit till utvecklingen av olika viktiga teorier. Han började studera teorin om kognitivt avslut, men har även bidragit inom andra fält. Faktum är att det finns många olika artiklar och böcker som nämner hans upptäckter.

Bland Arie Kruglanskis bidrag så är behovet av kognitivt avslut, motiverande förberedelse och sökande efter mening de viktigaste. Var och en av dessa teorier har influerat de andra. Hans sista teori, sökande efter mening, har som mål att förklara den motivation som terrorister har genom att använda de andra två tidigare teorierna.

Arie Kruglanski och behovet av kognitivt avslut

Arie Kruglanski utvecklade behovet av kognitivt avslut, vilket korresponderar mot önskan att ge ett snabbt svar på en fråga vars innehåll är antingen förvirrande eller tvetydigt. Detta ger ett avslut på det där sökandet och hjälper oss att erhålla kunskap. Det är därför nödvändigt med ett sådant avslut i vardagen så att vi inte konstant letar efter information.

De som har ett stort behov av ett avslut kommer snabbt över sin osäkerhet då de använder sig av de ledtrådar som finns tillhands. Dessa ledtrådar hjälper dem att dra lämpliga slutsatser. Om ledtrådarna är felaktiga så kan det sluta med att de försvarar fel idéer.

När medlemmarna i gruppen är den största bidragande faktorn till kunskapens osäkerhet så kan de ge oss ett kognitivt avslut. Dessa personer kommer därför att kunna berätta för oss hur världen är, vad vi bör göra i olika situationer, vilka de är och varför de är viktiga.

Kruglanski ler på sitt kontor.

Motiverande förberedelse

Enligt Arie Kruglanski så skapas det en intensiv önskan när man längtar efter något. Dessa önskningar kan vara materialistiska eller symboliska. Dessa önskningar uppstår ofta på grund av influensen från omgivningen eller från våra nära och kära. Önskningar har därmed två komponenter: magnitud och innehåll. Magnitud har att göra med hur mycket vi vill ha något och innehållet representerar det som vi verkligen vill ha.

Vi har å andra sidan också en förväntan i relation till denna önskan: den uppskattade möjligheten att vår önskan kommer gå i uppfyllelse. Förväntningen kommer bero på våra tidigare erfarenheter och vad andra tror. Om våra vänner tror att vi kan uppnå vårt mål så kommer vi ha högre förväntningar. Det är viktigt att man är medveten om att det finns andra faktorer, som optimism eller kostnad, som kan påverka våra förväntningar.

Faktum är att önskan och förväntan influerar varandra. Våra förväntningar att vår önskan kommer uppfyllas kommer bero på hur stark denna önskan är från första början. Det motsatta kan också gälla. Ju högre förväntningar, desto större önskan. Ett mål kommer uppstå när de båda har nått en hög nivå, och det är då vi kommer få en lämplig motivation för att uppnå det där målet.

Kruglanski i intervju.

Sökandet efter mening

Arie Kruglanski sade också att vi alla har ett behov av mening, att känna att vi är viktiga och att ha mål och värderingar som påverkar de beslut som vi tar. Vi blir motiverade när vi tappar mening och när vi hittar en möjlighet att få tillbaks den. Denna motivation är sökandet efter mening, vilket leder oss, som namnet antyder, till att söka efter mening.

När vi är motiverade så kommer vi söka efter ett sätt att uppnå denna mening. Man kan hitta en sådan mening inom exempelvis ideologier. Om dessa ideologier säger oss att våld är det enda möjliga sättet att uppnå mening och vårt sociala nätverk stöder användandet av våld så kommer det att sluta med att vi blir våldsamma. Med andra ord, om vår grupp stöder våld och vi själva söker mening så kan det sluta med att vi använder våld. Enligt Kruglanski så är det så terrorister fungerar.

Som du kan se har Arie Kruglanski bidragit mycket till psykologin, speciellt inom fälten kognition, motivation och terrorism. Hans teorier rörande kognition och motivation har gett upphov till hans andra teori som låter oss förstå hur människor radikaliseras och går med i terroristorganisationer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Kopetz, C. E., y Fishbach, A. (2018). The motivation-cognition interface: From the lab to the real world: A festschrift in honor of Arie W. Kruglanski. New York: Routledge.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.