Sociala förväntningar och hur de påverkar dig

Sociala förväntningar och hur de påverkar dig
Alejandro Sanfeliciano

Skriven och verifierad av psykologen Alejandro Sanfeliciano.

Senaste uppdateringen: 29 april, 2023

Du interagerar med många människor varje dag. Vissa känner du, andra är främlingarDu har en uppfattning om deras personligheter som du skapat av tidigare interaktioner du haft med dem. Detta får dig att skapa en uppsättning sociala förväntningar på beteendet hos var och en av dem.

Social psykologi har fokuserat mycket på förväntningar. Tack vare det vet vi nu att det är väldigt nära relaterat till intrycken vi har av andra. Först och främst ska vi ta en titt på och diskutera social uppfattning.

Social förberedelse

Människor berövas vid födseln tillgångarna som behövs för att vara självständiga, och kräver istället komplexa sociala förhållanden. Därför är vår hjärna förberedd på att uppfatta vår sociala omgivning och utvärdera den. En väldigt viktig del av att kontrollera våra förhållanden är att veta hur människor vi bygger vår sociala omgivning med är. Det är här den sociala uppfattningen kommer in.

En enkel och intressant modell som används för att förklara det här fenomenet är modellen av social uppfattning av Fiske. Enligt den här modellen kan vi förpassa någon till en kategori när vi knappt träffats. Och de kommer att stanna i den här kategorin om inte förhållandet för ett nytt djup och vi upptäcker något som får oss att ändra kategorin.

Dessutom, kommer vi om vi är intresserade, att försöka bevisa om deras beteende hör hemma i den kategorin. Om den inte gör det kommer vi att försöka förändra kategorin tills vi har kategoriserat helt format en föreställning av personen.

Män med förväntningar

Detta är en väldigt viktig process. Se det så här, utan den hade hanterandet av våra sociala förhållanden varit mycket mer komplicerat. Det är viktigt att ha i åtanke att det är en snabb och användbar process, men inte en exakt utvärdering. Människor har en väldigt komplexa personligheter och en stark koppling till sammanhang, vilket knappast kan delas upp i kategorier. Denna lilla “mentala genväg” är dock användbar när det kommer till att ge oss en uppfattning om hur vi behandlar folk omkring oss.

När vi har kategoriserat vår sociala omgivning och när vi bildat våra uppfattningar om folk, börjar vi skapa förväntningar. Men vad är egentligen förväntningar?

Sociala förväntningar

Sociala förväntningar är idéer vi har om hur någon i vår sociala omgivning kommer att bete sig i framtiden eller i en speciell situation. Vi skapar ett intryck av någon och dessa förväntningar har att göra med bilden vi skapat. Detta hjälper oss att föreställa oss hur vi bör bete oss eller agera runt dem samt att förutsäga deras beteende.

Det här handhavandet av att skapa förväntningar om våra förhållanden fullföljer en adaptiv funktion. Det är ganska lätt att gissa vad det rör sig om. I en artificiell miljö, baserad på de komplexa samhällen som de flesta av oss bor i, gör förutsättningen av andras beteende att vi kan anpassa vårt eget beteende. På så sätt kan vi dra stora fördelar i sociala interaktioner. Trots att detta inte är exakt process, är det bättre att förutse något och ha fel än att aldrig göra det och aldrig gissa rätt.

Det är viktigt att veta att dessa sociala och beteendemässiga förväntningar influerar vårt beteende i stort. Vi behandlar inte alla lika, vi behandlar inte samma person på samma sätt i varje situation. Vi kan se detta i många dagliga situationer.

Dessutom försöker vi få andra att möta våra förväntningar, antingen genom att tvinga dem indirekt eller att förändra vår uppfattning av dem. Den här processen inträffar i båda riktningarna. Vi är också medvetna om förväntningar som andra har på oss. Så vi försöker också anpassa vårt beteende för att tillfredsställa dessa idéer.

En liten reflektion om sociala förväntningar

Livet är fullt av förväntningar, både våra egna om andra och andras förväntningar på oss. På så vis, för att hålla våra förhållanden bekväma, har vi en tendens att möta dessa förväntningar. Att bryta mot dem kan skapa ett rum av osäkerhet och därmed ångest. Du måste ha i åtanke att detta inte är en exakt process. Därför möts inte alltid dessa förväntningar.

Ett misstag i att tillskriva en förväntning kan leda till följande tre situationer. I första fallet kommer personen som mottar förväntningen att ändra sitt beteende för att anpassa sig till den. I det andra kommer personen som skapade förväntningen ändra sin uppfattning för att dennes beteende ska passa in i förväntningen. Den tredje situationen innebär att korrelationen mellan förväntning och beteende bryts och accepteras då som ett misstag.

Sociala interaktioner

De två första scenariona undviker social konflikt och lyckas bibehålla en relation i ett tidigt skede. Men sanningen är den att detta kan leda till stora problem på lång sikt. Detta eftersom en person i det första fallet förändrar sitt beteende för att tillfredsställa den andra personen. Detta leder till att den andra skapar en felaktig uppfattning om verkligheten. I det andra fallet ljuger personen som skapade förväntningen. De är omedvetna om att de utför det här självbedrägeriet om hur den andra personen egentligen är.

Bortom ångest – ett starkare band

Det tredje alternativet är det som orsakar mest ångest, på grund av bristen på kontroll över vad som händer. Om relationen trots detta övervinner eller accepterar den här ångesten, så erhålls ett mycket stabilare förhållande. Det är möjligt att de två första alternativen är bättre i tillfälliga förhållanden (till exempel med en granne) eftersom det inte finns ett långvarigt förhållande eller en nära koppling mellan dem. Det vore dock vårdslöst att bete sig så med våra närmsta vänner eller familj.

Hur tror du att du beter dig i förhållande till dina förväntningar? Hur skulle du vilja bete dig?


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.