Hur man blir självständig

Hur man blir självständig

Senaste uppdateringen: 27 april, 2023

Det finns många personer som tror att “vara självständig” är att ha tillräckligt med pengar för att inte vara beroende av någon annan. Andra föreslår att självständighet uppnås när man kan göra val utan att be andra om tillåtelse.

Båda definitionerna är korrekt, men de kan även kombineras till något som är bättre anpassat till vad det verkligen är att vara “självständig”.

Att tjäna mycket pengar (eller åtminstone tillräckligt för att överleva) är ibland kopplat till nödvändighet snarare än vilja. Vidare bör självgående gå bortom saldot på ditt bankkonto och i din plånbok. Om du kan betala dina räkningar – grattis! Men det är inte allt du behöver för att vara helt självständig.

Självgående är faktiskt mer kopplat till förmågan att kontrollera ditt liv. Med andra ord att veta vart du ska gå, att inte vänta på att andra ska säga åt dig vad du ska göra etc. Självständighet har även att göra med en persons förmåga att ta tag i saker och följa sina aspirationer och mål. Det handlar om att ha förmåga att slutföra sina sysslor utan att be om hjälp, hur denne visualiserar framtiden etc.

Om du når ett visst skede i livet där du inte vet huruvida du är självständig, eller vill ta lite avstånd från personerna omkring dig, är det dags att vara uppmärksam på de fundamentala aspekter som definierar en självgående person.

Hur kan jag vara mer självständig?

För att bli en vuxen med tillräckligt självgående för att göra som du vill och inte förlita dig på någon eller något, vore det bra om du började:

  • Ta bättre hand om dig själv fysiskt, mentalt och känslomässigt. Om du inte respekterar dig själv kommer det vara omöjligt för dig att njuta av livet till fullo. Om kropp och sinne inte är i god form kommer du med andra ord vara mer mottaglig för att bli sjuk, bli på dåligt humör och framförallt att bli tvungen att förlita dig på andra.
  • Bli disciplinerad. Detta är verkligen viktigt eftersom ordning och att vara strikta med oss själva kan hjälpa oss att effektivt ta hand om situationer. Du bör inte låta dig själv svepas iväg av dina känslor. Se till att istället ha stor viljestyrka som låter dig ta dig ur alla situationer.
  • Tro på dig själv. Detta är ett fundamentalt steg för att bli oberoende. Om du tror på dina förmågor, färdigheter och dygder kommer det nämligen vara enklare för dig att fortsätta längs med vägen mot att göra dina hopp och drömmar till verklighet.
  • Få “en smak” för livet. Personer som förlitar sig på andra för att vara lyckliga känner inte till fördelarna med att leva. Besluten de tar har alltid något att göra med andra snarare än dem själva. Att vara självständig innefattar givetvis inte att vara självisk, men en bra start är att bli mer uppmärksam på dina känslor och att finna “livets salt” i varje situation.
  • Se glaset som halvfullt. Ett av karaktärsdragen som alla självständiga personer måste ha är optimism. Uppenbarligen involverar det att vara medveten om att livet är bra även när saker inte går så bra. Men det handlar även om att kunna finna glädjen i de små, dagliga detaljerna.

Kort sagt är summan av miljontals sandkorn vad som till slut bildar en strand. Samma sak sker med oss när det kommer till våra livshändelser och tillhörigheter.

Var således mer tacksam för vad du har och ödsla inte tid och energi du inte har på att klaga över det.

Flicka på vatten

Var kaptenen över ditt liv

Att vara självständig är att vara kaptenen över det skepp som heter “ditt liv”. Andra kan dock ge dig sina åsikter och hjälpa dig med olika aktiviteter. Ingen kommer ge dig uppmuntrande ord annars. Hitta därför en metod för självmotivation som är effektiv för dig.

Kom ihåg att det är viktigt att tro på dig själv, förbättra dig som människa, växa och ta reda på vad som fattas dig. Det är endast så du kommer att kunna uppnå den självständighet du önskar. Ingen kommer nämligen göra något åt dig.

Avslutningsvis uppmanar jag dig att lyssna på Michel de Montaignes visa ord:

“Den bästa saken i världen är att veta hur man tillhör sig själv.”


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.