Disciplin och kärlek: hur man utbildar barn

Disciplin och kärlek: hur man utbildar barn

Senaste uppdateringen: 10 september, 2022

När vi etablerar radikala uppfattningar om hur man utbildar barn så tappar vi kontrollen över situationen. Så vi går mot den tillåtande änden och leker med orden; vi kan säga att vi lever ett normalt liv med våra barn istället för att planera våra liv kring dem.

För att utbildningen ska vara passande och tillräcklig måste vi möta vissa krav. Den måste vara systematisk, det måste finnas en tydligt etablerad auktoritet och det måste finnas affektion. Systematisk utbildning är sammanhängande – när våra ord och handlingar är i samklang. Detta är det bästa sättet för att våra småttingar ska kunna se de värderingar vi vill ingjuta i dem inom våra handlingars kontinuum. Det är det bästa sättet att hjälpa dem uppleva de positiva konsekvenserna av att acceptera och internalisera dessa värderingar.

Med auktoritet menar vi förmågan att ta kontroll över situationer med våra barn och tjäna som en pålitlig men inte ofelbar vägledare. Auktoritet måste även skyddas mellan föräldrarna. Om den ene misskrediteras framför barnen så kommer nämligen denna person automatiskt förlora sin auktoritet. När det är möjligt bör meningsskiljaktigheter redas ut i barnens frånvaro.

Och med affektion menar vi kvaliteten som hindrar lektionerna från att bli smärtsamma. Istället främjar och stimulerar de sinnena. Disciplin och kärlek måste gå hand i hand med utbildning.

Att inte tala är inte tillåtet – a och o när du utbildar barn

Detta är en av den finska utbildningens bästa slogans, och den har satt en trend i hur man gör saker bättre när man utbildar barn i och utanför skolor.

Det är förbjudet att inte tala i klassrummen eftersom kommunikativa behov är en grundläggande del av varje mänsklig varelse. Att utelämna den för rättskaffenhetens och disciplinens skull indikerar bara lärares och föräldrars oförmåga att förstå vår, och därmed barnens, natur.

Kvinna utbildar barn

Det handlar helt enkelt om att ge barnen deras tur att tala när de vill uttrycka sig. Inte på vilket sätt som helst, men när som helst. Detta motsäger radikalt våra idéer om rättskaffenhet. Men vi måste överväga följande: dessa gamla idéer som vi upprepar om och om igen… har de verkligen varit framgångsrika för vår utbildning?

När vi refererar till att inte prata talar vi om att barnen har kommunikativa behov, och de måste dela dem. Det handlar helt enkelt om att specificera att det är bäst att göra det i en viss ton och vid en viss tidpunkt, men att se till att de förstår att de kan uttrycka sig om de vill.

Många störande beteenden orsakas av att barn känner sig ignorerade, utan egna tankar och med ett enda motiv för att agera: lydnad. När man utbildar barn ska man låta dem tala, kommunicera och uttrycka sig själva. Att tala låter dem lära sig hur man uttrycker sig genom tal, och inte genom impulsiva handlingar.

Tillrättavisa enskilt, uppmuntra bland folk

Det finns inget som är så skadligt för ett barns självkänsla som tillrättavisningar, förolämpningar, rättelser eller till och med fysisk bestraffning bland folk (det sistnämnda är till och med brottsligt). Utöver att vara dåligt för barnets självkänsla är det värdelöst när det kommer till att förmedla din synpunkt.

När barn blir utskällda framför andra personer tänker de mycket mer på skammen och hur de ska återställa sin stolthet än på vad du försöker säga eller förklara för dem.

Glad mor och dotter

Om du vill rätta något i deras beteende under en sammankomst med vänner eller vid ett födelsedagskalas så ska du försöka tala med dem enskilt eller, om nödvändigt, ta bort dem från situationen helt och hållet. Om du tycker att de tappat kontrollen över situationen måste du återta denna kontroll, men göra det enskilt.

Å andra sidan kan du ge uppmuntran bland folk utan att vara rädd för att barnen ska utveckla överdriven fåfänga. Att visa dem tillgivenhet bland folk och ge dem komplimanger för gott uppförande framför sina vänner är instruktivt och avslöjande för dem och resten av de närvarande barnen.

Förklara saker som om de vore vuxna, men med exempel för barn

Du bör inte tala med barn som om de inte förstår dig. I slutänden kommer de låtsas att de inte förstår dig för sitt personliga gagn. Det faktum att de inte kan förstå komplexa ord och svårt språk betyder inte att de inte kommer förstå innebörden av en förklaring. Anpassa den efter deras nivå och försök få den att passa in i deras sätt att resonera. Detta kan du åstadkomma genom att ställa frågor om konsekvenserna av att bete sig på ett eller annat sätt.

Vägskäl för flicka

Om de till exempel förolämpat någon kan du försöka göra liknelser mellan vad de just gjort och hur de skulle vilja att andra agerar mot dem.

Du uppmuntrar dem att använda reson, gör en enkel liknelse och stimulerar deras förmåga att känna empati med andra. Detta är hur man utbildar barn i korrekt beteende på ett bra sätt.

Du kan vara sträng, men använd rätt ton och gestikulering när du utbildar barn

När ett barn går över gränsen måste det bestraffas eller åtminstone signaleras att röra sig bort från det dåliga beteendet. Det finns diverse typer av problematiska beteenden, men det viktiga är att de korrigeras med konsekvens och vid rätt tillfälle. Motivet är att hindra barnen från att göra det till en del av deras repertoar av beteenden för att få vad de vill ha.

Om de till exempel slår en klasskamrat bör vi visa beslutsamhet i sanktionen eller bestraffningen som måste slutföras. Detta kan inkludera en återställande handling (be om ursäkt och göra något positivt för klasskamraten), indrag av belöningar, negativ bestraffning (att de inte kan spela datorspel på en vecka) eller ett strängt och bestämt samtal.

Tillrättavisa barn

Det faktum att detta är rekommenderat betyder inte att vi kan glömma bort vår ton och våra gester under tillrättavisningen. Det sägs att tonen med vilken vi talar med våra barn kommer vara deras inre röst. Därför måste vi tillrättavisa dem med bestämd röst och alltid undvika att skrika. Påpeka deras dåliga uppförande, men inte deras personlighet eller karaktär rent generellt. Etablera alltid alternativ bestående av passande och acceptabla beteenden.

Om du ber barnen att kontrollera sig så måste de uppfatta samma kontroll inom dig.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.