Hur impulsivitet skadar oss

Hur impulsivitet skadar oss

Senaste uppdateringen: 08 augusti, 2023

Finns det fördelar med att vara impulsiv? Impulsivitet skadar både oss själva och de omkring oss. Värst av allt är att det är något omedvetet som får oss att ångra våra ord eller handlingar, men vi kan inte gå tillbaka i tiden.

Därför är det väldigt viktigt att lära sig kontrollera våra impulser och tänka lite innan vi handlar.

Hur yttrar sig impulsivitet?

Om någon precis sagt något till dig och du agerar genom att svara felaktigt; om någon ställer en fråga till dig och du svarar det första du kommer att tänka på; om du är den som startar ett bråk; om något går fel och du kastar saker i golvet eller om du börjar skrika och får vredesutbrott likt ett barn; då kanske du har ett problem med impulsivitet.

Må inte dåligt; för allt i livet har en lösning (förutom döden, som talesättet lyder). Först är det bra att förstå att det inte är dåligt att vara impulsiv ibland eftersom det kan hjälpa oss att inte vara lika blyga eller tillbakadragna, att få vad vi vill ha och göra vår röst hörd. Problem uppstår dock när impulsivitet blir en regel snarare än ett undantag.

Det finns många typer av impulsiva eller tvångsmässiga personer. Bland de senare finns det till exempel de som på överdrivet manér köper och samlar på sig kläder och andra objekt i hemmet. Detta är dock ett ämne för en annan artikel, men både tvångsmässighet och impulsivitet är sätt att kanalisera eller reagera på våra känslor. Vi använder vrede, ilska, nervositet eller gråt när något inte går som vi vill eller förväntade oss, eller om vi inte vet hur vi ska lösa ett problem.

Flicka som lider av impulsivitet

Våra sätt att uttrycka oss på kan förmedla många saker, och vi presenterar inte alltid våra ord eller attityder på bästa sätt. Kanske var inte syftet att störa eller såra någon, men det var vad resultatet blev.

Hur kan du bli mindre impulsiv?

Är du typen som kastar den första stenen? Svarar du innan du analyserat situationen? Är din första reaktion att bli arg och slåss? Känner du att ilska styr dina handlingar? Reagerar du genom att söka hämnd eller att skrika? Om du svarat ja på någon av dessa frågor bör du reflektera. Impulsivitet kan spela dig många onda spratt.

Gör inte ursäkter: “Jag är stressad“, “Jag tänkte inte”, “Jag har många problem”, “Jag är impulsiv av naturen”, “Jag har min mens” etc. Att konfrontera situationen och acceptera att du har ett problem med impulsivitet är det första steget.

Efter det är det dags för handling, inte reaktion. Det betyder att om din första reflex till en stimulans är motattack är det bättre att vänta. Du kan räkna till tio (eller tjugo, trettio, hundra…) eller andas djupt. Detta kommer hjälpa dig att inte svara eller skrika tills den andra personen talat färdigt.

Vilken nytta gör detta? Det hjälper dig att inte säga det första du tänker på, vilket ofta inte är det lämpligaste eller mest korrekta.

Ibland behöver en paus på två sekunder inte betyda att konversationen inte kan fortsätta eller att du inte förstår något, utan att du behöver tid för att bearbeta informationen. Det kan vara så att du är stolt över att din hjärna kan fungera snabbare än blixten, men det är inte alltid bra.

När du sätter saker och ting i perspektiv, kommer allt sluta bättre. När du tar dig tid att analysera orden från andra eller dig själv, kommer du få bättre resultat. Om du inte låter impulser vara det första som kommer ur din mun eller kropp, kommer du reagera annorlunda. När du tänker och väger din ord innan du talar kommer du nå framgång.

Avslutningsvis lämnar jag dig med denna reflektion: Tänk alltid över vad du ska göra innan du handlar. Låt inte impulsivitet dominera dig, för annars kommer din väg vara full av mörker.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.