5 tecken på att du är emotionellt berusad

5 tecken på att du är emotionellt berusad

Senaste uppdateringen: 04 augusti, 2023

Du blir emotionellt berusad när personliga konflikter och känslor direkt påverkar ditt fysiska och psykiska välmående. Emotionell berusning visar sig i form av symtom som irritabilitet, depression, emotionell instabilitet och trötthet.

Det finns många utlösande faktorer, men den underliggande orsaken till emotionell berusning är att man inte öronmärkt tid för att vårda sitt inre liv.

Hur vet jag om jag är emotionellt berusad?

Du kan vara påverkad av emotionell berusning utan att veta om det. För att upptäcka huruvida du är emotionellt berusad måste du vara mycket uppmärksam på alla dina beteende mönster – saker du gör trots att de är dåliga för dig.

Om du uppvisar ett eller flera av följande beteenden kan du vara emotionellt berusad.

1. Du är defensiv

En person som är emotionellt berusad befinner sig i självförsvarsläge och missförstår konstant handlingar eller ord från andra som attacker.

I detta tillstånd dikterar dina osäkerheter ditt liv. Du blir mer reaktiv och sätter dig ofta i försvarsställning. Ditt självförtroende är helt i botten och allt gör att du känner dig sårbar.

Du kan blockera det positiva och selektivt rikta in dig på det negativa. Detta orsakar ofta att du vrider på andras ord och handlingar för att sedan reagera på ett aggressivt sätt för att försvara dig mot den möjliga skada som dina känslor skyddar sig mot.

Droppe

2. Du är överdrivet kritisk

När människor är emotionellt berusade sätter de själva upp barriärer av omedgörlighet. De är överdrivet kritiska mot andra och sig själva.

Om du är emotionellt berusad är det troligt att du på grund av en vilja att ha allt under kontroll kommer vara för krävande mot dig själv, och du ger inte med dig det minsta. Försök att vara välvillig mot dig själv och andra.

Kvinna kramar korp

3. Du känner dig emotionellt nedstängd

När vi är emotionellt berusade väljer vi att dra för gardinerna för våra känslor och skydda oss från vad vi känner.

Det är därför en person som överväldigats av sina egna känslor på sätt och vis ser sin vitalitet försvagas och försvinna. När du stänger ner emotionellt känner du dig inte kapabel att återaktivera ditt liv på något sätt.

När vår hjärna dränks av våra känslor kan vi inte tänka eller agera klart och effektivt.

Emotionellt berusad och sårad

4. När du är emotionellt berusad kan du vara aggressiv mot andra

Emotionellt berusade personer kan bli aggressiva och farliga. På grund av den emotionella blockeringen svarar de inte klart och är heller inte kapabla att med reson utvärdera de runt omkring dem. Vidare blir det svårt för dem att känna empati för andra.

Denna aggressivitet utåt är i realiteten en biprodukt av den fördömelse och skuld som emotionellt berusade personer känner mot sig själva. De projicerar sina rädslor och frustrationer på andra som ett sätt att fly och uppnå frihet.

Emotionellt berusad kvinna

5. Du saboterar för dig själv

Att resa genom livet kan vara svårt för personer som är berusade av sina egna känslor. De är rädda för framgång på grund av sin oförmåga att tolerera ovisshet. Personer som lider av emotionell berusning tror inte på sin egen förmåga att ta sig an det som komma skall.

De behöver ha allt färdigpaketerat, paketerat igen och testat tusentals gånger. Om du är emotionellt berusad ska du komma ihåg att det endast finns en person i denna värld som kan stoppa dig från att gå långt, och den personen är du.

Nyckel

Vad kan jag göra om jag är emotionellt berusad?

Vi behöver tid för avgiftning. Precis som om du hade druckit för mycket alkohol kommer du få en baksmälla. Emotionella baksmällor orsakar skuldkänslor, ständig vrede, sömnsvårigheter och sorg.

Men oroa dig inte, för genom att identifiera dina beteenden och känslor har du redan påbörjat läkeprocessen. Med detta i åtanke kan du lämna din tendens att “överkonsumera” negativa känslor bakom dig för att påbörja processen med emotionell rensning som så väl behövs. Symtomen kommer försvinna och dina känslor kommer återgå till att vara i linje med verkligheten.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.