5 steg mot att läka emotionella sår

5 steg mot att läka emotionella sår

Senaste uppdateringen: 19 april, 2023

De smärtsamma upplevelser som inträffar under livet finns kvar i våra psyken som emotionella sår. Det kan finnas många av dem, och vi kallar dem alla vid olika namn: svek, förnedring, misstro, övergivning, orättvisa…

Det är viktigt att vara medveten om dem och undvika att sopa dem under mattan. Ju längre vi väntar med att läka dem, desto värre kommer de bli. När vi känner oss sårade lever vi konstant genom situationer som förvärrar smärtan. Detta tvingar oss att bära flera masker av rädsla för att bemöta smärtan.

Det är därför vi vill dela med oss av de 5 stadierna du måste gå igenom för att läka dina emotionella sår:

1. Acceptera dina emotionella sår som en del av dig själv

Såret existerar; vare sig du accepterar det eller inte är det första steget att inse möjligheten att det finns där. Som Lise Bourbeau uttryckte det: Att acceptera ett sår är att se på det, observera det noggrant och veta att situationer som behöver lösas är en del av vad det innebär att vara människa.

Vi är inte bättre eller sämre bara för att något eller någon har sårat oss. Att bygga upp en skyddande rustning runt oss är en heroisk handling. Det är en handling av självkärlek som har stora meriter, men en som inte nödvändigtvis kommer tjäna oss i det långa loppet.

Med andra ord skyddar rustningen dig från att såras av omgivningen, men när såret väl är öppet och du kan se det är det dags att tänka på läkning. Att acceptera ditt sår är fördelaktigt eftersom det kommer hindra dig från att vilja ändra på dig själv.

2. Acceptera det faktum att vad du är rädd för åsamkas dig själv och andra

Viljan och beslutet att övervinna dina emotionella sår är det första steget mot tålamod, medmänsklighet och förståelse för dig själv. Dessa kvaliteter kommer utvecklas för dig, och du kommer hjälpa andra att utveckla dem, vilket kommer gagna ditt välmående.

Ibland kanske du inte inser att du tvingar på dina förväntningar på andra i hopp om att de ska leva upp till dina standarder och uppfylla dina hopp. Sanningen är att detta beteende slutar med att du sätter press på dina relationer och orsakar stort obehag när andra inte svarar som du hoppades.

Kvinna med emotionella sår

3. Ge dig själv tillåtelse att vara arg på personer som gjorde såret djupare

Ju mer du såras, ju djupare blir såren och desto mer normalt och mänskligt är det att beskylla och vara arg på dem som sårade dig. Låt dig själv bli arg på dem och förlåt dig själv.

När du blir arg på andra för den skada de åsamkat dig är det som att du kliar på ditt kliande sår. Att känna skuld gör förlåtelse svårt, medan frigörelse av dig själv från skuld och bitterhet är det enda sättet att läka såren.

När du förlåter inser du att folk som sårar andra förmodligen bär på mycket smärta inom sig. Du skadar andra med maskerna du bär för att skydda dina sår. Så när du tar av denna mask och förlåter dig själv tar du ett första viktigt steg mot att själv vara en mer omtänksam och mindre sårande person.

4. Ingen omvandling är möjlig utan att först acceptera såret

Emotionella sår kan lära dig något, men acceptans av dem kommer förmodligen ha ett pris. Ditt ego skapar en effektiv skyddsbarriär för att gömma dina problem.

Sanningen är att egot normalt sett vill ta den enklaste vägen mot läkning, och tror att det gör det, när det i själva verket gör ditt liv mer komplicerat. Det är egentligen dina tankar, reflektioner och handlingar som förenklar ditt liv. Detta trots att det verkar för komplicerat på grund av den ansträngning som det kräver.

Du försöker gömma såren som gör att du lider mest. Du är helt enkelt rädd för att se dem i ögat och återuppleva dem. Detta gör att du sätter på dig masker och förvärrar konsekvenserna av problemen du har; bland annat slutar du vara dig själv.

5. Ge dig själv tid att inse hur länge du klamrat dig fast vid din emotionella sår

Det bästa vore att ta av dig maskerna så fort som möjligt, utan att döma eller kritisera dig själv. Detta kommer tillåta dig att identifiera hur du bör behandla dina emotionella sår för att läka dem.

Det är möjligt att byta masker på en dag eller bära samma mask i dagar eller månader. Det bästa vore att säga till dig själv: Okej, jag har burit denna mask och det på grund av denna anledning.

Då kommer du veta att du är på väg och att din guide för resten av resan kommer vara det momentum som tillåter dig att må bra utan att gömma dig själv.
Bilder från bruniewska och natalia_maroz.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.