Innan du förändrar världen, börja med dig själv

Innan du förändrar världen, börja med dig själv

Senaste uppdateringen: 29 december, 2022

Du bör börja med dig själv innan du försöker förändra andra. Det finns människor som tror att de är de där “räddarna” i skinande rustning, människor som bara kan se horisonten, deras stora drömmar, men inte sina direkta verkligheter. De saknar ödmjukhet och märker inte av sina brister och missar därför chansen till en autentisk revolution.

Lev Tolstoj sade att de flesta ber världen att förändra sig, men väldigt få börjar med att förändra sig själva. Stora förändringar kommer från små attitydförändringar, tysta framsteg, observation och handling.

“Många små personer, på små platser, som gör små saker, kan förändra världen.”

Eduardo Galeano

Ernest Hemingway skrev en gång om ett ämne som är ganska relevant i dagens läge. Han frågade varför vissa personer, när de uppnått en auktoritetsposition, helt tappar greppet om verkligheten. När de får möjligheten att verkligen göra bra saker för samhället blir de till något helt annat.

Hemingway frågade vad det är som orsakar korruption när man har uppnått makt, och det är den fråga vi ställer nu. Varför personer med förmågan att förbättra världen istället skadar den?

Innan du förändrar världen, börja med dig själv

Att förändra världen för att den ska passa ens egna behov

“Jag kommer förändra världen, men så att den passar min storlek. Jag kommer göra förändringar, men bara de som uppfyller mina förväntningar och går i linje med min själviskhet.” Låt oss börja med att diskutera mentaliteten hos personer som, när de når toppen, kopplar bort helt från riktiga problem.

Den grekiska mytologin reflekterar över den mänskliga karaktären, dess dödliga synder samt psykologiska egenskaper. Termen hybris, eller uppblåst ego, användes då hjältarna korsade etiska gränser och begick brott efter att ha uppnått framgång och rikedom.

Hybris kunde vara väldigt farligt, för när hjälten vågade utmana gudarna och visa upp sina styrkor genom våld och själviskhet brukade Nemesis, rättvisans gud, visa sig. När den kraftiga och korrupta hjälten blev bestraffad återgick allt till sin balans. Men saker är ganska annorlunda i den riktiga världen.

Börja med dig själv innan du förändrar andra

Personer som uppnår makt och vill förändra världen till sin egen fördel får inte alltid sina straff. Det slutar istället ofta med att de får följare, människor som utnyttjar tillfället och ger stöd åt denna starka ledare så att även de själva kan dra nytta av situationen.

Istället för att förändras så kommer därför världen fastna i denna verklighet där människor tappar hoppet på grund av orättvisan.

För att skapa en bättre värld, börja med dig själv

I vårt samhälle får vi ofta bevittna motsägelsefulla beteenden. Det finns personer som försvarar värderingar som respekt, jämlikhet och solidaritet, men som även är experter på att förödmjuka de personer som står närmast dem. Det finns även personer som inte har ordning på sina prioriteter. De söker personliga mål och tänker inte alls på sina familjer.

Alla ser och förstår världen på sitt eget sätt, men de som distanserar sig själva från vad som verkligen är viktigt börjar att tappa greppet. Personer som inte är konsekventa med ord och handling, skapar en verklighet som inte är koherent. Det är viktigt att vara medveten om dessa detaljer för att skapa en bättre värld.

Vi rekommenderar att du reflekterar över följande strategier för att bygga en mer positiv och hoppfull värld:

Tre duvor

Tips för att förändra världen och börja med dig själv

För att skapa en bättre värld måste du börja med dig själv. Du måste rensa ditt ego (hybris), bitterheten, avundsjukan och fördomarna, som människor inte alltid är medvetna om att de har. Det är en inre resa som alla tyvärr inte är redo att ta.

  • Lär känna dig själv och din inre trädgård. Detta är första steget på stegen. För att kunna få respekt måste du vara ödmjuk. För att kunna använda empati som redskap måste du visa dig själv lite omtanke.
  • Det andra steget är att vara intuitiv när det gäller dina älskades behov. Det är alltid bra att göra gott för andra utan att förvänta sig något i utbyte. Kom dock ihåg att även kräva respekt.
  • För att förändra världen måste ditt sinne för rättvisa vara baserat på omtanke. Det finns inte något utrymme för maktspel, sabotage, aggression eller diskriminering.
  • Gör något gott varje dag. Missunna inte dig själv men se till att du varje kväll kan sova med gott samvete. Detta kommer göra både dina älskade och dig själv lycklig.

Ta hand om miljön och bli medlem av någon organisation som försöker göra världen bättre. Uppfostra dina barn ordentligt och lär dem värderingar så att de blir till vuxna som kan förändra världen till det bättre.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.