Missunnsamhet går alltid hand i hand med kritik

Missunnsamhet går alltid hand i hand med kritik

Senaste uppdateringen: 12 mars, 2022

Missunnsamhet tenderar att gå hand i hand med destruktiv kritik mot föremålet för denna känsla. Det är destruktivt för både personen som känner det och som det känns mot. Denna känsla är både vanlig och skadlig, och är ofta maskerad av ytliga uttryck.

Det kräver tid och koncentration att upptäcka missunnsamhet eftersom det inte är en känsla som har fått mycket social uppmärksamhet. Utav denna anledning handlar den tyst och tenderar att växa över tid och kan leda till att folk blir glada över andra människors olycka.

Men ibland visar den sig och kommer laddad med bitterhet som inte alltid förstås av den andra personen. Det är för att då den uttrycks så maskeras den som destruktiv kritik.

Missunnsamhet kommer från en önskan

Missunnsamhet uppstår när man vill ha något som man inte har och man känner sig upprörd över andra människors lycka. Det är tyvärr också en relativt vanlig känsla som omvandlar dig till en sämre person. Det uttrycks heller inte bara mot personer som står långt ovanför en, utan det kan även röra sig om ens närmsta kretsar.

Bro

“Allt jag gör och har beslutat att sluta göra motiveras av en önskan, oavsett om jag kan identifiera den eller inte.”

-Jorge Bucay-

Denna obekväma känsla uppstår p.g.a. två mänskliga tendenser: att vilja ha det vi inte kan få och att jämföra oss själva med alla runt oss. Missunnsamheten föds därför från en önskan och en längtan och drar ner personen till en punkt där denne saknar empati.

De negativa känslorna som de drabbade känner tenderar att också få dem att isolera sig själva eller att ha problem med att interagera med andra. De har svårt med att placera sig själva i den andra personens skor, att vara glada för dennes skull och kultivera en hälsosam relation med denne.

Missunnsamhet: en av de värsta känslorna

När missunnsamheten uppstår kommer den med många andra motsägelsefulla känslor: beundran, frustration etc. Det känns ofta mot familjemedlemmar, vänner, medarbetare och andra personer som står nära den drabbade.

Utav denna anledning kan man säga att missunnsamhet är en giftig känsla. Du kan vara missunnsam på någon annans prestige, pengar, hälsa, emotionella framgång, jobb etc. Detta resulterar i en omedelbar kritik som en form av lindring.

Kvinnor

Det är en upprepande typ av kritik som inte försöker klargöra något utan snarare få den andra personen att känna sig dålig. Missunnsamhet kan komma tillsammans med förolämpningar, eller lögner, så att personen inte behöver acceptera verkligheten eller sätta ord på sina känslor.

“Avundsjuka är tusen gånger värre än hunger eftersom det är en spirituell hunger.”

-Miguel de Unamuno-

Ta en titt på dig själv innan du pratar om någon annan

Den skada som kommer från missunnsamheten är en produkt av apati och missnöjdhet med det egna livet. Missunnsamhet reflekterar att man vill ha något. Det är en känsla som visar på missnöje.

Ett av de bästa sätten att omkanalisera missunnsamheten är att använda den som motivation. Låt andra människors framgång väcka dig och få dig att handla.

“Kritik är inget annat än dold stolthet. En själ som är ärlig mot sig själv kommer aldrig att sjunka till kritikens nivå. Kritik är hjärtats cancer.”

-Moder Teresa-

Ta en titt på dig själv innan du pratar om någon annan på ett missunnsamt sätt. Detta kommer att hjälpa dig att erkänna vad du måste förändra eller inse vilka önskningar du har som du ännu inte har uppnått. Därefter kommer det att bli mycket enklare för dig att gå mot ditt mål.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.