Varför kan jag inte vara glad för andra människors skull?

Det är normalt att känna sig avundsjuk, likgiltig eller till och med att verkligen ogilla att det går bra för andra. Ibland kan det vara svårt att känna sig glad åt andras lycka, och det kan innebära att det finns ett underliggande problem. För det mesta är depression boven i dramat.
Varför kan jag inte vara glad för andra människors skull?
Andrés Navarro Romance

Skriven och verifierad av psykologen Andrés Navarro Romance.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Varför kan jag inte vara glad för andra människors skull? Det är normalt att känna sig avundsjuk, likgiltig eller till och med att verkligen ogilla att det går bra för andra. Ibland kan det vara svårt att känna sig glad åt andras lycka, och det kan innebära att det finns ett underliggande problem. För det mesta är depression boven i dramat.

I den här artikeln kommer du att finna några ledtrådar relaterade till detta och få tips på hur du kan möta detta problem samt hjälpa dig själv att vara glad för andra människors skull. Utan avund eller illvilja kan du göra andras lycka till din egen.

En kvinna som inte kan vara glad för andra människors skull.

Kan du inte vara glad för andra människors skull?

Kanske har du märkt att närhelst någon kommer med goda nyheter kanske du känner dig lite illa till mods över det. Eller så har du kanske sett det hända med någon annan.

På bråkdelen av en sekund kan du uppleva ilska, avund, orättvisa och andra negativa känslor. Med andra ord förväntas du glädjas åt andra, men det finns en osynlig kraft som för en sekund hindrar dig från att vara riktigt glad för andra människors skull.

Det är ganska möjligt att så inte alltid var fallet. Därför måste du stanna upp och fundera över vad som hindrar från att vara lycklig. Som man brukar säga:

“Hur kan du vara glad för andra människors skull om du inte har hittat din egen lycka?”

En kvinna tittar med avundsjuka på en annan kvinna.

Denna tendens att känna sig irriterad över andra människors välbefinnande är på något sätt ett dysfunktionellt socialt beteende. Dessutom kan depression också påverka dina relationer med andra. På samma vis är låg självkänsla också förknippad med detta.

Varför kan jag inte vara glad för andra människors skull?

På sätt och vis kan detta också vara en intressant situation. Därför att låg självkänsla gör det mer troligt att du lägger märke till vad andra har som du själv inte har. Naturligtvis kan tänkande på detta sätt påverka dina omständigheter negativt, vilket innebär att du blir påmind om vad du förmodligen saknar och hur dåligt självförtroende du har på grund av det.

Å andra sidan är direkt fientlighet relaterad till känslan av avund. Denna känsla är kopplingen mellan ett icke-fungerande känslotillstånd och tendensen att värdera vad andra har på ett negativt sätt.

Däremot är enbart känslan av avund inte ett tecken på en patologi. Faktum är att professor Richard Smith belyser att avundsjuka är en del av din överlevnadsinstinkt. Du använder jämförelse med andra för att mäta din egen framgång.

Om det nu är så att att se andra lyckliga får dig att känna dig dålig eller har en negativ inverkan på ditt liv så kan det vara ett problem. Det är ett problem som behöver en lösning, och du kan använda dig av följande strategier för att hantera det.

En kvinna cyklar fritt för att hon har lärt sig att vara glad för andra.

Vad kan jag göra för att bli glad för andra människors skull?

Förhindra negativitet från att ta form och göra dig till en bitter person som inte kan känna empati. Kom dessutom ihåg att ju mer du lever livet, desto bättre lever du. Några av de bästa strategierna du kan använda är som följer:

Var tacksam för vad du har

Försök att fokusera på de saker som får dig att må bra och förändra ditt perspektiv för att sluta att fokusera på vad som gör att du mår dåligt.

Ditt värde beror inte på andra

Du bör värdera dig själv för vad du är snarare än vad du äger. Din potential och vad som finns djupt inuti dig gör dig värdefull. Dessutom behöver du inte någon som berättar för dig hur mycket du är värd.

Försök att hitta inspiration i andras framgångar

Andra människors triumfer kan vara en demonstration av dina chanser att lyckas och du kan använda dem som en guide för att nå dina mål. Istället för att känna avundsjuka, försök använda deras framgång för att motivera dig att göra det bättre.

Inse att det finns tillräckligt med utrymme för allas lycka

Detta inkluderar din egen lycka. Låt dig inte känna dig begränsad av andras framgång. Dessutom är världen är en väldigt stor plats, så det finns rum för miljontals vinnare.

Ha förtroende för framtiden

Ha förtroende för att du kommer att finna en lyckligare plats för dig. Du är inte helt utelämnad till slumpens nåd. Arbeta mrf dig själv och så kommer det att ge dig lycka. Och slutligen: finn förtröstan och tillit i dig själv och motivera dig själv med goda tankar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.