Vad är avund och vad kan vi göra åt det?

Vad är avund och vad kan vi göra åt det?
Alejandro Sanfeliciano

Skriven och verifierad av psykologen Alejandro Sanfeliciano.

Senaste uppdateringen: 28 april, 2023

Vi känner alla till avund. En social känsla vi kan lägga märke till runt om oss varje dag. Även om den har en negativ konnotation i de flesta fall, har den också viktiga funktioner. Inom psykologin talar vi ofta om att känslor inte är dåliga eller bra (bortsett från psykiska tillstånd). De kan helt enkelt vara behagliga eller obehagliga. Dessutom spelar de alltid en roll i vårt liv på ett eller annat vis.

Avund, i dess enklaste uttryck, är representerat av ett ojämlikt förhållande med tre element. Detta förhållande består av två personer och ett objekt. Och när en av dessa människor har objektet och den andra vill ha det, men det inte händer, uppstår en känsla av ojämlikhet. Det här är en känsla som till stor del involverar social jämförelse.

Social jämförelse

Människor lever i komplexa samhällen där social status påverkar deras liv. Därför är det förståeligt att vi ur en adaptiv synvinkel oroar oss för vårt sociala liv. Det är här social jämförelse föds, i ett försök att få en bättre position och ha bättre sociala resurser.

Social jämförelse kan uttrycka sig på två sätt:

  1. Stigande: när vi jämför oss själva med människor som är, eller som vi uppfattar förefaller vara, bättre än oss.
  2. Fallande: när vi jämför oss själva med dem som är, eller som vi uppfattar är, sämre än vi är.

Var och en av dessa uppfyller en funktion och har sin egen förklaring. Men för denna studie av avund, är vi intresserade av den stigande jämförelsen: Vi avundas dem som har något som vi vill ha.

Ensamt ägg är avundsjukt på par

Stigande social jämförelse syftar vanligtvis till att identifiera vad som skiljer oss från personen med den högsta statusen för att efterlikna eller bli bättre än denne. Detta mål kan variera beroende på innehållet i jämförelsen och den person vi jämför oss med. Till exempel kan känslor av stolthet uppstå om vi jämför oss med någon som är nära oss och när det är något som inte är relevant för oss själva.

Avund spelar en viktig roll när man försöker efterlikna eller bli bättre än den andra personen i den stigande jämförelsen. Vår motivation kommer att vara att uppnå en högre status på grund av de extra sociala resurser som kommer med att bli bättre än den andra personen. Och vid försök att uppnå detta kan avund uttrycka sig på olika sätt, som vi kommer att prata om senare.

Vad är avund?

Det är en smärtsam social känsla på grund av att den är en produkt av ojämlika relationer. Som vi nämnde är det relaterat till sociala jämförelser och utvärdering av oss själva. På grund av detta kan vi ibland hänvisa till avund som en social termometer. Den gör det möjligt för oss att kalibrera vår sociala status och vidta åtgärder om det inte är som vi skulle vilja att det var.

Eftersom det ibland uttrycks öppet som ett tecken på beundran, som till exempel då någon säger, “Jag är så avundsjuk!”, är det normalt att det inte är uppenbart. Med det menas att det vanligaste är att vi döljer denna känsla, som en del av våra sociala normer. Detta uppfyller två tydliga funktioner. Å ena sidan förhindrar det att den avundsjuke personen behöver göra sin lägre status allmänt känd, vilket är ett sätt att skydda sig själv mot en eventuell värdeminskning. Och den andra funktionen är att det undviker att hota den person som är föremål för denna avund.

Objektet som ger upphov till denna känsla kan referera till en stor mängd olika element. Det kan handla om ägodelar, men även personliga egenskaper eller erkännande. Det blir ett föremål för avundsjuka när en person inte äger detta objekt men vill ha det, och ser att en annan person har det. Begäret kommer främst från ett försök att ta sig ur en underlägsen eller missgynnad position. Det vill säga vi vill ha det, inte på grund av vad objektet är, utan på grund av vad objektet representerar.

Så hur kan vi då reagera när vi känner oss avundsjuka? Det är här de två typerna av avund och deras konsekvenser kommer in i bilden. Vi kommer att prata om detta här nedan.

Pojke med liten glass är avundsjuk på en flicka med stor glass

Typer av avund

Det finns två huvudtyper av avund: godartad och illasinnad (även känd som skadeglädje). Godartad avund dyker upp när personen som lider av avund har jobbiga känslor när denne ser den andres framgång, men inte önskar personen något ont. Denna typ leder till beteenden och handlingar som syftar till att förbättra den avundsjuka personens status. Personen kan uppnå detta genom att skaffa föremålet för dennes avund utan att behöva blanda in personen denne avundas.

Med illasinnad avund är det annorlunda. Förutom att vilja ha det som den andra personen har, önskar den avundsjuke dåliga saker för honom eller henne. Det leder inte till något beteende som är riktat mot att förbättra sig själv eller sin egen situation; den avundsjuke personens beteende och handlingar kommer att gå ut på att försöka devalvera värdet på föremålet för dennes avundsjuka. Eller till och med att minska den andre personens status genom att ta bort objektet.

Båda typerna eftersträvar samma sak: den avundsjuka personen vill ha en status som är likvärdig eller bättre än den som personen denne är avundsjuk på har. Med illasinnad avund erhålls den genom att minska den avundades status. Med godartad avund uppnås det genom att den avundsjuke personen höjer sin status. Även om den förstnämnda grundar sig i social jämförelse, får vi inte glömma att skadeglädje också är en känsla som är väldigt närvarande i våra liv.

Här är en fråga att begrunda: när vi avundas en annan person, vad känner vi mest, godartad avund eller skadeglädje?


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.