Att göra jämförelser har alltid en mörk sida

Att göra jämförelser har alltid en mörk sida
Fátima Servián Franco

Skriven och verifierad av psykologen Fátima Servián Franco.

Senaste uppdateringen: 30 april, 2023

Om du verkligen vill vara lycklig bör du inte falla för frestelsen att göra jämförelser. Framförallt inte mellan det nuvarande ögonblicket och andra i det förflutna. De kommer då, ironiskt nog, att bli stunder du inte uppskattade eftersom du jämför dem med stunder som bara finns i ditt huvud. Med andra ord: att göra jämförelser är konsten att göra livet bittert. Det finns inget effektivare sätt att tappa fokus än att jämföra nuet med det förflutna.

“Jag saknar de gamla tiderna” summerar riskerna vi tar när vi gör jämförelser. Enligt neurologen och psykiatern Alan R-Hirsch kommer vi ihåg det förflutna som en sammansättning av flera olika tillfällen.

Under hågkomstprocessen bleknar de negativa känslorna. När vi kommer ihåg håller vi alltså fast vi de positiva känslorna, vi idealiserar det förflutna. De goda stunderna i vårt förflutna kommer alltid att slå nuet. Just på grund av den här partiskheten.

För att kunna växa måste vi skriva en historia med våra minnen – vår historia. Vi kan dock inte tillåta oss att bli fångna där. Vad som hände igår kanske var underbart. Men det betyder ingenting om du inte kan hålla jämna steg med nuet. Våra handlingar får inte bli ett försök att återfå det som inte kan återfås. Vi måste istället fokusera på att skapa nya saker.

I en värld där jämförelser är en vana – att klassificera oss själva som mer eller mindre intelligenta än någon, mer eller mindre snygga, mer eller mindre framgångsrika – är det inte lätt att tro att kärlek inte gör jämförelser.

Vad får oss att göra jämförelser?

Enligt Festingers teori om social jämförelse är vissa karaktärsdrag i en specifik situation, såsom tvetydighet, signifikanta motiverande faktorer när det gäller att göra jämförelser. Han drog den här slutsatsen genom att observera principen som reglerar all social jämförelse: konformiteten.

Jämförelser tjänar inget till

Denna teori förklarar hur vi utvärderar våra egna åsikter och förmågor med hjälp av information vi får genom jämförelser med andra. Att göra jämförelser svarar därmed på vårt behov att utvärdera oss själva.

Genom att göra det kan vi när vi är i en situation där vi interagerar med människor bevara eller bekräfta vår autonomi eller identitet. Vi kan särskilja oss från andra. När vi känner att vår identitet är hotad är en av våra troliga lösningar att särskilja oss och använda jämförelser som en skala.

Vi jämför oss med andra eftersom vi behöver veta vår plats i världen eller i en grupp. Föreställ dig till exempel två bröder. En är väldigt flitig när det gäller studierna medan den andre inte är det. Den senare kommer förmodligen, för att garantera sin identitet, att jobba inom ett annat område, som till exempel sport. Detta eftersom han vet att han inte kan mäta sig med sin bror. På så sätt kommer jämförelsen med hans bror vara balanserad: den ene är inte bättre än den andre, de är olika.

Vi behöver inte jämföra våra bedrifter med andras. Vi måste bara ställa oss själva frågan: Har jag gjort mitt bästa?

När jämförande bara gör oss illa

Beroende på vår personliga karaktär kanske vi jämför oss med andra i en uppåt- eller nedåtgående riktning. När vi jämför oss med andra som står över oss utför vi jämförelser där vi befinner oss i underläge. Å andra sidan analyserar vi karaktärsdrag på ett nedåtgående sätt när vi befinner oss i överläge.

Det är ojämlikt: att göra jämförelser med människor som är överlägsna är mindre trevligt jämfört med känslan av välbehag som jämförelser med underlägsna människor inger. Detta kan vara på grund av att jämförelser uppåt ses som ett hot.

Hur kan vi göra jämförelser när alla är olika?

Reklam och annonser använder sig av jämförelser uppåt, vanligtvis för att skapa en otillfredsställelse hos konsumenten. Denna otillfredsställelse gör oss mer sårbara för de negativa effekterna som bilder i media har på oss. Folk som gör jämförelser uppåt löper till exempel större risk att bli influerade av “photoshoppade” inslag.

Människan har en unik förmåga att jämföra. Det är en utmärkt mental förmåga, men kom ihåg att den också kan skapa stor otillfredsställelse i livet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.