Att göra jämförelser har alltid en mörk sida

Att göra jämförelser har alltid en mörk sida

Senaste uppdateringen: 05 november, 2018

Om du verkligen vill vara lycklig bör du inte falla för frestelsen att göra jämförelser. Framförallt inte mellan det nuvarande ögonblicket och andra i dåtiden. De kommer då, ironiskt nog, att bli stunder du inte uppskattade eftersom du jämför dem med stunder som bara finns i ditt huvud. Med andra ord: att göra jämförelser är konsten att göra livet bittert. Det finns inget effektivare sätt att tappa fokus än att jämföra dåtiden med nuet.

“Jag saknar de gamla tiderna” summerar riskerna vi tar när vi gör jämförelser. Enligt neurologen och psykiatern Alan R-Hirsch kommer vi ihåg dåtiden som en sammansättning av flera olika tillfällen.

Under hågkomstprocessen bleknar de negativa känslorna. När vi kommer ihåg håller vi alltså fast vi de positiva känslorna, vi idealiserar dåtiden. De goda stunderna i vår dåtid kommer alltid att slå nuet. Just på grund av den här partiskheten.

För att kunna växa måste vi skriva en historia med våra minnen – vår historia. Vi kan dock inte tillåta oss att bli fångna där. Vad som hände igår kanske var underbart. Men det betyder ingenting om du inte kan hålla jämna steg med nuet. Våra handlingar kan inte bli ett försök att återhämta det som inte som inte kan återhämtas. Vi måste istället fokusera på att skapa nya saker.

I en värld där jämförelser är en vana – att klassificera oss själva som mer eller mindre intelligenta än någon, mer eller mindre snygga, mer eller mindre framgångsrika – är det inte lätt att tro att kärlek inte gör jämförelser.

Vad får oss att göra jämförelser?

Enligt Festingers teori om social jämförelse är vissa karaktärsdrag i en särskild situation, såsom tvetydighet, signifikativa motiverande faktorer när det gäller att göra jämförelser. Han drog den här slutsatsen genom att observera principen som reglerar all social jämförelse: konformiteten.

jämförelser tjänar inget till

Den här teorin visar oss hur vi utvärderar de egna åsikter och förmågor vi erhåller genom jämförelser med andra. Att göra jämförelser svarar därmed på vårt behov att utvärdera oss själva.

Genom att göra det kan vi när vi är i en situation där vi interagerar med människor bevara eller bekräfta vår autonomi eller identitet. Vi kan särskilja oss från andra. När vi känner att vår identitet är hotad är en av våra troliga lösningar att särskilja oss och använda jämförelser som en skala.

Vi jämför oss med andra eftersom vi behöver veta vår plats i världen eller i en grupp. Föreställ dig till exempel två bröder. En är väldigt flitig när det gäller studierna medan den andre inte är det. Den senare kommer förmodligen, för att garantera sin identitet, att jobba inom ett annat område, som till exempel sport. Detta eftersom han vet att han inte kan mäta sig med sin bror. På så sätt kommer jämförelsen med hans bror vara balanserad: en är inte bättre än den andre, de är olika.

Vi behöver inte jämföra våra bedrifter med andras. Vi måste bara ställa oss själva frågan: Har jag gjort mitt bästa?

När jämförande bara gör oss illa

Beroende på vår personliga karaktär kanske vi jämför oss med andra i en uppåt- eller nedåtgående riktning. När vi jämför oss med andra som står över oss utför vi jämförelser där vi befinner oss i underläge. Å andra sidan analyserar vi karaktärsdrag på ett nedåtgående sätt när vi befinner oss i överläge.

Det är ojämnt: att göra jämförelser med människor som är överlägsna är mindre trevligt jämfört med välbehagskänslan som jämförelser med underlägsna människor inger. Detta kan vara på grund av att jämförelser uppåt ses som ett hot.

hur kan vi göra jämförelser när alla är olika?

Reklam och annonser använder sig av jämförelser uppåt, vanligtvis för att skapa en otillfredsställelse i konsumenten. Denna otillfredsställelse gör oss sårbarare mot de negativa effekterna som medias konsumerade bilder har. Folk som gör uppåt jämförelser löper till exempel större risk att bli influerade av “photoshopade” inslag.

Mänskliga varelser har en unik förmåga att jämföra. Det är en utmärkt mental förmåga, men kom ihåg att den också kan skapa stor otillfredsställelse i livet.

Detta kanske intresserar dig
Neurolingvistisk programmering (NLP): Hur det fungerar
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Neurolingvistisk programmering (NLP): Hur det fungerar

Neurolingvistisk programmering (NLP) skapades av Richard Bandler och John Grinder i Kalifornien på 70-talet. Så här fungerar det i detalj.