Jag kan ej ändra det som varit, men jag styr nuet

Jag kan ej ändra det som varit, men jag styr nuet

Senaste uppdateringen: 17 oktober, 2021

Vissa personer fokuserar på det som varit, och det hindrar dem från att gå framåt mot en bättre framtid. Det förflutna kan göra ont, men det kan inte ändras, oavsett hur mycket vi vill modifiera det. Det är därför livet består av att njuta av vår makt “här och nu” och att leva i nuet för att hitta vägen mot lycka.

Medvetenhet finns “här och nu”

För att leva i stunden bör ditt medvetande vara fokuserat på här och nu. Du kommer inte oroas av framtiden och ej heller hindras att gå framåt av negativa känslor från ditt förflutna. Att leva i nuet antyder att du är fokuserad på vad som händer dig just i detta nu.

Det förflutna och framtiden är som illusioner. De finns i ditt sinne, men det förflutna existerar inte längre och framtiden har ännu inte skapats. Sanningen är att morgondagen aldrig egentligen kommer eftersom den helt enkelt är ett koncept vi har för att förstå tidens gång. Tiden är alltid nu; just detta ögonblick.

“Skillnaden mellan det förflutna, nuet och framtiden är endast en ihållande illusion.”

Albert Einstein

Kvinna som tänker på det som varit

Att leva i nuet istället för det som varit kan förändra ditt liv

Om du inte lever i nuet är det för att du lever i en illusion. Hur många gånger har du oroat dig över saker medan det fortfarande var osäkert huruvida de ens skulle inträffa? Hur många gånger har du klandrat dig själv för misstag du begått, oavsett hur länge sedan det var? Om du har gjort detta för många gånger är det för att du ibland känner dig fången i det förflutnas och framtidens illusioner.

Att leva i nuet kommer hjälpa dig att förbättra ditt känslomässiga välmående och även din fysiska hälsa. Att inte leva i nuet kan få grava konsekvenser.

När du lever i nuet, har gjort upp med det som varit och inte försöker kontrollera framtiden, lever du på en plats av acceptans. Du kommer börja acceptera livet som det är nu, och inte som du skulle vilja att det vore.

När du lever i acceptans kommer du se saker för vad de är. Du kommer kunna förlåta dig själv för misstagen du begick i det förflutna och vara förmögen att finna frid i ditt hjärta, med vetskapen att det som måste hända, kommer hända.

Ibland är det svårt att leva i nuet

Vissa personer känner en djup ångest eftersom de ständigt blickar tillbaka på sina liv, eller för att de inte kan sluta sia om framtiden. Men den största anledningen till att många har problem med att leva i nuet är att de aldrig slutar tala eller tänka. Vi talar konstant om oss själva. Och vi har svårt att lyssna på något annat än våra egna tankar… och vi glömmer att sammankoppla med verkligheten.

Vi gillar att skapa historier, berätta dem samt lyssna på andras historier för att jämföra dem med våra. Detta är inte något dåligt. På ett visst sätt är livet bara många historier som kopplas samman. Problem uppstår dock när vi känner behovet att skapa historier om allt och blandar ihop dem med den verkliga världen. Verkligheten är inte ett koncept. Verkligheten är nu. När vi kommer till denna insikt kommer frid nå våra hjärtan.

“Framtiden torterar oss och det förflutna fjättrar oss. Det är därför nuet lyckas fly från oss.”

-Gustave Flaubert-

Uggla och kvinna

Frigör dig själv från det som varit och börja leva i nuet

Det värsta med att leva i det förflutna eller att konstant tänka på framtiden är att du avsäger dig din inre kraft. Om du inte kommer tillbaka till nuet kommer du avsäga dig ditt liv. Du kommer lägga veto för din förmåga att skapa och glömma att du är den enda som har möjligheten att forma ditt liv för ditt eget känslomässiga välmående.

Om du behöver göra förändringar till det bättre i ditt liv ska du inte vänta längre; gör dessa förändringar nu på direkten. Endast när du börjar röra dig framåt kommer du finna din väg. Om du lever i det förflutna bör du veta att du inte kan göra något för att förändra det. Och om du endast oroar dig över framtiden så vet du att det inte finns något du kan göra för att förbättra den, såvida du inte gör det nu, i nuet. Om du vill leva i frid med ditt förflutna och i en bättre framtid, ska du acceptera verkligheten du har idag.

Det verkar komplicerat att leva i nuet, men du måste bara bryta kedjorna till det som varit och sluta förutse vad som kommer hända i framtiden. Arbeta på nuet så kommer det förflutna bli ljuva minnen och framtiden helt enkelt den väg du för tillfället vandrar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.