33 citat från Einstein som får dig att tänka

33 citat från Einstein som får dig att tänka

Senaste uppdateringen: 23 juni, 2022

Vi känner alla till den fantastiske Albert Einstein, med hans verk, teorier och postulat. Vi vet även att Einstein hade ett otroligt intellekt, vilket har bekräftats som grunden för detta genis storslagna historia. Men idag vill jag dela med mig av den lite mer mänskliga sidan av denna tyske fysiker och för tillfället skjuta hans vetenskapliga roll åt sidan.

Jag uppmanar dig att stanna upp och reflektera över dessa 33 tankeväckande citat från Albert Einstein. Fraser som kommer få dig att känna den otroliga visheten hos en av de viktigaste vetenskapsmännen under 1900-talet. Fraser med vilka han delar med sig av det bästa som mänskligheten och livet har att erbjuda, i all dess prakt.

1. “Vi är alla ignoranta, vi ignorerar bara inte samma saker.”

2. “En kväll där alla är helt i samförstånd är en förlorad kväll.”

3. “Mysterium är det vackraste vi kan uppleva. Det är källan för alla sann konst och vetenskap.”

4. “Det finns två sätt att se på livet: Ett är att tro att mirakel inte existerar, det andra att tro att allt är ett mirakel.”

5. “Vi är vårt eget ödes arkitekter.”

6. “Minne är den dummes intelligens.”

7. “Du har inte verklig förståelse för något om du inte kan förklara det för din mormor.”

8. “Om A är en framgång, så är A = X + Y + Z, där X är arbete, Y är njutning och Z att hålla tyst.”

9. “Vi, dödliga, uppnår odödlighet i sakerna vi skapar tillsammans och som kvarstår efter att vi är borta.”

10. “Vilken sorgsen era vi lever i! Det är lättare att klyva en atom än en fördom.”

11. “Livet är väldigt farligt. Inte på grund av ogärningsmän, utan snarare på grund av personerna som sitter och tittar på medan det händer.”

12. “Vetenskap är inget mer än en raffinering av vardagliga tankar.”

Hjärnformat träd

13. “Fantasi är viktigare än kunskap.”

14. “Det finns en kraft starkare än ånga, elektricitet och atomenergi: viljestyrka.”

15. Ordet framgång har ingen betydelse medan det fortfarande finns olyckliga barn i världen.”

16. “Mänsklighetens problem finns inte i atombomber, utan i dess eget hjärta.”

17. “Två saker är oändliga: mänsklig dumhet och universum; och jag är inte säker på det andra.”

18. “En person som aldrig har begått ett misstag har aldrig provat något nytt.”

19. “Värdet av produkten kan hittas i dess produktion.”

20. “Min idealpolitiker är demokratisk. Alla måste respekteras som personer, och ingen bör ha gudastatus.”

21. “Glädjen med att söka och förstå är den mest perfekta gåvan från naturen.”

22. “Människan finner Gud bakom varje dörr som vetenskapen lyckas öppna.”

23. “Mognad börjar visa sig när vi känner att vår oro över andra överskrider vår oro över oss själva.”

24. “Idealen som har belyst min väg gång på gång och som har gett mig modet att tackla livet med glädje har varit: vänlighet, skönhet och sanning.”

25. “Jag tänker aldrig på framtiden. Den anländer alltför snabbt.”

Labyrint av häckar

26. “Se aldrig på studier som en förpliktelse, utan snarare som en möjlighet att tränga in i den vackra och fantastiska världen av vetande.”

27. “En mänsklig varelse är en del av världen vi kallar universum, en begränsad del av tiden och rymden. Han är övertygad om att han, hans tankar och hans känslor på något sätt är självständiga från allt annat – en art av optisk illusion i dess medvetande. Den illusionen är vårt fängelse. Den begränsar våra personliga önskningar och begränsar oss från att känna affektion för de få personer som finns omkring oss.”

28. “Vår uppgift måste vara att frigöra oss själva från detta fängelse och utöka vår cirkel av medmänsklighet för att omfamna alla levande varelser och hela naturen.”

29. “Jag har inte speciella talanger, men jag är djupt nyfiken.”

30. “Galenskap är att göra samma sak om och om igen och vänta sig olika resultat. Om du vill se andra resultat, gör inte samma sak.”

31. “Om din intention är att beskriva sanningen, gör då det med enkelhet och lämna elegans åt sömmerskan.”

32. “Det viktiga är att aldrig sluta ställa frågor.”

33. “Utbildning är vad som finns kvar efter att du glömt allt du lärt dig i skolan.”


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.