Neurolycka – lyckans vetenskap?

Neurolycka – lyckans vetenskap?
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Redaktionen

Senaste uppdateringen: 27 april, 2023

Neurolycka. Att läsa termen är tillräckligt för att nyfikenheten ska väckas likt hos ett barn som ser ett magiskt trick. Plötsligt märker vi att ordet lycka inte står ensamt. Detta ord som normalt avser ett ofattbart emotionellt tillstånd. Nej, här är tillståndet kopplat till kroppen. “Neuro” är ett prefix som refererar till nervsystemet.

Känslor beror på hjärnans aktivitet. De är essentiella för varje individs överlevnad. De karaktäriseras av två aspekter. En är att känslorna producerar en subjektiv förnimmelse. Den andra är att de oftast ackompanjeras en extern manifestation. På så sätt manifesteras lycka som ett inre välmående, och vi skapar former för att uttrycka det här välmåendet utvändigt. Detta genererar oftast en positiv återkoppling.

Lyckan och nervsystemet

När vi måste definiera eller förklara den här känslan associerar vi vanligtvis den med vårt emotionella universum. Vi kopplar den till tillfredsställelsen eller otillfredsställelsen av en önskning eller av en uppnådd dröm. Den här känslan representerar ett metafysiskt plan. Det är ingenting vi kan ta på, stänga in eller ta på oss varje morgon. Den är varierande, okontrollerbar och i de flesta fall kopplade till en extern upplevelse.

Neurolycka omdefinierar våra koncept

Dock är vi omedvetna om att den här känslan inte härstammar från själva upplevelsen. Det är en biprodukt av en kemisk process i nervsystemet som är baserad på kroppens funktioner. Våra kroppar producerar lycka. Den uppstår inte bara från ingenstans som ett gudomligt mirakel. Det är en kemisk reaktion på våra upplevelser och deras överensstämmande med vår uppfattning av verkligheten.

Lyckans kemikalier

Du kanske frågar dig själv vad en kemisk reaktion är och på vilket sätt vår uppfattning av verkligheten spelar huvudrollen i mängden lycka vi upplever. Svaret på de två frågorna är enkel. Å ena sidan har vi lyckohormoner: endorfin, serotonin, dopamin och oxytocin. När vi hänvisar till kemiska reaktioner talar vi om hur dessa hormoner verkar inom nervsystemet. De är associerade med positiva känslor, såsom kärlek, behag, smärtblockering etc.

Å andra sidan har vi vår verklighetsuppfattning. Detta är en psykosocial konstruktion som har formats sedan vår barndom. Den bestäms vanligtvis av våra första erfarenheter. Den här konstruktionen definierar vår framtid. Vår verklighetsuppfattning kommer att influera våra förhållanden och därmed vår biologiska produktion av lycka.

Teoretisering av samt konstruktion av långvarigt välmående

Att tala om neurolycka medför teoretisering av välmående. Detta innebär att vi etablerar verklig grund för att förstå lycka och vara kapabla till skapa strategier som tillåter oss att vara lyckliga. Det är möjligt att bygga lycka som inte är beroende av upplevelsen i sig. För att uppnå detta behöver vi helt enkelt förändra kemin i våra hjärnor och vår verklighetsuppfattning.

Neurolycka - lycka är en väg vi kan välja!

Med andra ord, vi kan välja att börja se glaset som “halvfullt” istället för “halvtomt”. Denna mentalitetsförändring kommer förändra vår hjärnas förmåga att producera kemikalierna som är associerade med välmående. Den kommer att vara kapabel att skapa ett stabilt utgångsläge som kan bibehålla det här emotionella tillståndet i det långa loppet.

Neurolycka: ett nytt koncept

Detta nya perspektiv på lycka stärker oss i strävan efter att uppnå ett långvarigt välmående. Det innebär att vi vet att det finns inom räckhåll. Det är någonting vi kan uppnå och föreviga med tiden. Vi kan förändra detta till en uppnåelig verklighet.

Detta inkluderar metoder och övningar som tillåter oss att framkalla dessa hormoner och väcka de cerebrala kretsar som erbjuder oss känslan av välmående. Nyckeln är kapaciteten att aktivera dessa kretsar frivilligt. På så vis kan vi bli våra egna producenter av lycka. 

Är neurolycka vetenskapen om lycka?

Vi kan besvara den här frågan med ett bestämt “ja”. Det finns en essentiell länk mellan våra positiva känslor och vårt nervsystem. Detta innebär att vi kan förklara och teoretisera om lycka genom att fokusera på de kemiska processerna som uppstår i hjärnan.

Neurolycka - lyckans vetenskap

Vidare omdefinierar konceptet vår lycka eftersom det talar om för oss att vår lycka inte beror på hur mycket pengar vi har sparat eller på framgången vi uppnår. Den är mycket mer beroende av vår biologiska process eftersom det är den som skapar och reglerar den här känslan. Denna process är influerad av sättet vi uppfattar verkligheten. Och på samma gång betingar den också sättet vi ser verkligheten. På så sätt är lycka en väg vi kan välja.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.