Lycko- och kärlekshormonet oxytocin

Lycko- och kärlekshormonet oxytocin
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 17 mars, 2023

Lycko- och kärlekshormonet oxytocin har många olika jobb. Vi vet fortfarande inte vilka alla av dem är, men vi vet till exempel att det är detta hormon som sammankopplar oss med andra människor.

Det är vad som injicerar oss med en viss kraft som spelar en roll för tillgivenhet, fortplantning, mjölkproduktion och kärlek i alla dess former och färger. Det är vad som inducerar barnafödsel och formar livet med stort L.

I dagens värld finns det många personer som blandar ihop det med ett annat oxytocin – den syntetiska varianten som inducerar födsel. Oxytocinet vi talar om produceras dock i hypotalamus och utsöndras från hypofysen.

Studier av denna lilla organiska molekyl, som är både ett hormon och en signalsubstans, fortsätter att utföras. För bara några månader sedan avslöjade tidskriften Social Cognitive and Affective Neuroscience att oxytocinet kan spela en roll på en mental nivå, när det kommer till att främja avslappning, frid och processer som meditation till exempel sätter i rörelse.

Med andra ord: kärlekshormonet oxytocin sammankopplar oss inte bara med andra, utan främjar även psykologiska och emotionella mekanismer som hjälper oss att bättre sammankoppla med oss själva. Den har att göra med inre balans.

Nu när vi beskrivit några av dess funktioner och talat om hur viktigt det är, ska vi försöka lära känna detta fantastiska hormon lite bättre.

Förälskat par

Oxytocin – ett hormon för kärlek… och mer

Oxytocin är en oligopeptid bestående av nio aminosyror. Det upptäcktes vid början av 1900-talet och syntetiserades på konstgjord väg av biokemisten Vincent Du Vigneaud 1953.

Det var då denna beståndsdel, så kraftfull och viktig i vår hjärna, sattes under mikroskopet. Målet var att identifiera rollen det spelade i viktiga delar av vårt liv, såsom sociala förhållanden.

Nu vet vi att denna kemiska substans är motorn som startar och formar många av våra prosociala beteenden. Saker som empati, tillit, vänskap, generositet eller altruism.

Den tjänar även en grundläggande funktion i våra belöningscenter med dopamin. Det är till exempel oxytocin som genererar njutning vid orgasmer. Med tanke på dess karaktärsdrag tror folk att det ansvarar för de där intensiva, betydelsefulla relationerna.

Men detta faktum är mycket mer komplext än man först kan ana, vilket man förklarade i tidskriften Neuroscience and Biobehavioral Reviews.

För i affektiva förhållanden pågår mycket mer. Det finns stor variation i dynamiken hos cocktailen av signalsubstanser som inkluderar oxytocin.

Kärlekshormonet oxytocin

När vi är förälskade och känner den intensiva, galna och nästan besatta passionen, sänker kärlekshormonet oxytocin faktiskt våra hämningar. Forskare säger att detta hormon har en effekt på våra nervbanor som liknar den från alkohol.

Det uppmuntrar oss att ta risker, lita på oss själva och inte se möjliga faror eller implikationer som relationen kan ha. Även om den är skadlig; även om den är giftig. Vissa kallar det den mörka sidan av kärlekshormonet oxytocin, men det är även en intressant sida.

Kärlekshormonet oxytocin – livets möjliggörare

Oxytocin reglerar generositet, omvårdnad, tillit och medmänsklighet. Om detta är sant är det lätt att förstå varför folk kallar det för “mänsklighetshormonet”.

Men vi får inte glömma ett viktigt faktum. Även i djurriket tar mödrar hand om och försvarar sin avkomma till döden. Oxytocin reglerar deras beteenden också. Vi vet faktiskt att människor och hundar kan skapa fantastiska band tack vare detta hormon.

“Ögon kommer inte vara till någon hjälp för ett blint hjärta.”

-Arabiskt ordspråk-

Så istället för att kalla det för ett mänskligt hormon bör vi se det ur ett bredare och viktigare perspektiv. Som möjliggöraren av LIVET, med stora bokstäver.

För det låter oss skapa band med varandra, andra arter, vår omgivning och till och med oss själva. Det främjar samexistens eftersom tillgivenhet, altruism, omvårdnad och självvård garanterar överlevnad.

Människor och hundar

Just nu studeras även en ny aspekt, och den är ganska intressant. De har upptäckt att oxytocin ökar vår uppmärksamhet på den sociala och emotionella informationen som finns i våra omgivningar.

Den hjälper oss att tolka vilka stimuli som är viktiga. På så sätt kan vi komma ihåg, tolka och bearbeta dem. Här har vi återigen den där “kopplingen”. Den kraft som bjuder in oss att skapa band mellan oss själva och det som omger oss. För att känna oss som deltagare och en del av det hela.

Detta fynd kan vara betydande för personer med autismspektrumtillstånd. Man har faktiskt visat att oxytocinbrist kan bidra till uppkomsten av autism.

Det är därför de första kliniska testerna har börjat för att förbättra deras sociala integrering och interaktion. Låt oss hoppas att det fungerar. Låt oss även hoppas att upptäckterna om denna fantastiska molekyl fortsätter att komma.

Bibliografi:

-Kerstin Uvnäs Moberg (2003) “The Oxytocin Factor: Tapping the Hormone of Love, Calm, and Healing”. Da Capo Press.

-Patty Van Cappellen, Baldwin M. Camino (2016) Effects of oxytocin administration on spirituality and emotional responses to meditation, “Social Cognitive and Affective Neurosciencie” Vol 11, nº 10.

-Carmichael, MS, Humbert, R., Dixen, J., Palmisano, G., Greenleaf, W. & Davidson, JM (1987) Plasma oxytocin increases in the human sexual response.  Archives of Sexual Behavior 23 :59-79.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.