Jag har inga sociala förmågor, vad bör jag göra?

22 maj, 2017

Även om sociala förmågor inte har en exakt definition så pratar alla om dem. De är egenskaper som hjälper oss att interagera med andra, och vi tenderar att lära oss dem genom imitation. De gör upp det sätt som vi beter oss på runt andra, och de kan ses på det sätt som vi beter oss på under ett möte eller när vi påbörjar en konversation med en främling.

Sociala färdigheter är starkt länkade till psykologi, och kan därför tas upp inom terapin. Som ett första steg är det förstås viktigt att ha en förståelse för vad de är innan man säger att man inte har några. Man behöver inte vara pessimistisk!

Vad är sociala förmågor?

Sociala förmågor har blivit psykologiskt studerade och analyserade under årtionden. Faktum är att den första studien av detta gjordes 1949. Tack vare många års studier har vi nu kunnat klassificera sociala förmågor i följande grupper:

 • Den första gruppen: Här hittar du de mest grundläggande förmågorna som att lyssna, påbörja en konversation, uttrycka tacksamhet, ställa frågor, introducera dig själv och andra, ha en dialog, visa empati och ge komplimanger.
 • Den andra gruppen: Detta är avancerade sociala färdigheter, som att ge och följa instruktioner, be om hjälp, be om ursäkt, delta, uttrycka din åsikt och övertyga andra.
 • Den tredje gruppen: Dessa förmågor är relaterade till hur vi känner oss. I denna kategori hittar du att uttrycka och känna igen ens egna känslor, förstå andra personers känslor, visa omtanke, konfrontera andra personers ilska, självkompensation och att bemöta rädslor.
 • Den fjärde gruppen: Dessa förmågor är relaterade till självkontroll, som att be om lov, hjälpa, dela med sig, älska, förhandla, svara på skämt, försvara sina rättigheter, undvika problem med andra personer och låta bli att slåss eller bråka.
 • Den femte gruppen: I den sista gruppen hittar du förmågor som hjälper dig att hantera stress, inkluderat att formulera och svara på klagomål; hantera pinsamheter; övertygelse, anklagelser och felsteg; att försvara någon; hantera motsägelsefulla meddelanden; förbereda dig själv för en svår konversation.
Kvinnor

Empati och sociala förmågor

Vi bemöts än en gång av ett ord som vi kanske inte använder särskilt ofta, men som vi upplever hela tiden. Empati har att göra med förståelsen för vad andra personer känner – i deras omständigheter, från deras synsätt – och att handla i enlighet med detta. Till skillnad från vad vissa tror, innebär inte detta att ”behandla andra som du vill bli behandlad” eftersom alla vill ha olika saker.

Din nivå av empati beror inte alltid på vad du har fått lära dig. Det är inte heller en inneboende egenskap som du ärvde när du föddes. Det lärs ut att kvinnor är mer empatiska än män för att de måste förstå vad deras barn vill ha när de är små. Så det verkar som att kvinnor har en mer utvecklad känslighet för social kontakt eftersom detta har varit en viktig naturlig faktor.

Kvinnor

Att vara empatisk med andra är det första steget mot att få dem att känna sig bekväma med interaktionen. Om du börjar bli mer empatisk kommer du att komma bättre överens med andra personer och kunna lyssna bättre, ha mer motivation och bättre förstå vad som händer andra.

Hur är dina sociala förmågor?

Låt oss nu sätta teorin åt sidan och gå direkt till praktiken. Detta är den mest komplicerade delen, men det är värt det. Prova följande tekniker för att bli mer socialt kapabel:

 • Var uppmärksam på tonen, hållningen, blicken och även tystnaden. All denna information hjälper dig så det är bra om du vet hur man använder den till sin fördel.
 • Tänk på vad andra personer kan känna sig motiverade av. Hur tror du att de hade handlat om de hade haft ett problem?
 • Få andra att göra sin del. Fråga ”hur är det?” och låt dem svara öppet. Visa att du är intresserad av det som de säger.
 • Dra inte slutsatser. Undvik fraser som ”ditt problem är…” eller ”det var fel av dig att…” eftersom de då kommer att stänga in sig och tro att du är där för att predika.
 • Lägg fram dina ord och fraser så att personen känner sig förstådd. ”Jag tror att den situationen påverkar ditt humör”, ”Det verkar som att du har en riktig anledning till att vara trött” etc.
 • Placera dig själv i andra personers situationer. Försök att lämna din egen lilla bubbla och försök att tänka som den person som du pratar med.
 • Om du förbättrar dina sociala förmågor kommer du snart att märka hur dina relationer förbättras. Se till att uppskatta hur bra de blir. Detta kommer inte bara att förbättra din personliga sociala krets, utan även hjälpa dig på jobbet!