Giftig kärlek i relationer

Giftig kärlek i relationer

Senaste uppdateringen: 18 februari, 2024

Vi tror ofta att det värsta som kan hända ett par är att saker och ting inte fungerar trots att kärleken finns där. Detta är inte sant. Det är betydligt värre när en relation som inte fungerar tar ett steg längre mot det negativa och blir giftig. Giftig kärlek innebär att den är skadlig.

Det är inte längre en relation som för med sig välmående till dess medlemmar, utan tar istället bort det. Det börjar fungera som en sorts syra som skadar varje medlem.

Giftig kärlek

Giftig kärlek är emotionell smärta som föds vid själva unionen, själva kompromissen blir giftig. En giftig relation är som en försvagad själ som behöver en annan person för att nära sig själv och överleva. Denna typ av “kärlek” skapar emotionell smärta som kan förstöra varje hälsosam del av en person tills det inte finns något kvar mer än ett tomrum.

Giftig kärlek finns bakom en rökridå där parterna lurar sig själva genom att tro att den andra personen inte är så dålig ändå och försöker se de positiva sidorna, som exempelvis: han/hon är en beskyddande person, han/hon älskar den andra personen mer än något annat i världen. Men faktum är att relationen bara är baserad på osäkerhet, ilska, behov, och till och med misstanke.

Tjej

En person som är i ett giftigt förhållande alltför länge kommer inte längre att förstå vad en hälsosam relation är. Denne kommer att glömma detta och tro att det som händer är normalt, men inget står längre från sanningen. En bra relation är baserad på respekt och bra stunder som göra båda parterna lyckliga.

“Störande känslor och giftiga relationer har blivit identifierade som en riskfaktor när det gäller sjukdomar.”

-Daniel Goleman-

En relation kan bli giftig om parterna inte tar hand om sin emotionella hälsa. Att vara med en giftig person kan leda till skadliga situationer. Det finns saker som du aldrig ska tolerera, inte under några omständigheter. Kärleken är inte alltid villkorslös. Om din partner inte behandlar dig bra så bör du söka hjälp direkt.

Du blir inte uppskattad eller respekterad

John Gottman, en av de mest erkända experterna inom relationspsykologi, bekräftar att när han ser par så är det första illavarslande tecknet att en person tittar ner på den andre eller inte visar respekt under kommunikationen. Gottman hävdar att detta är tecken som visar att relationen är vid ett kritiskt stadium.

John Gottman kommenterar ofta att dessa tecken inkluderar sarkasm, förolämpningar, hån eller förnedrande humor. Detta händer normalt när det råder brist på respekt mot en partner. Problemen löses inte och förhållandet förstörs.

Giftig kärlek nedprioriterar dig

Hälsa, barn och arbete är prioriteter i våra liv, men en relation bör inte placeras sist. Om din partner inte uppmärksammar dig eller rentav ignorerar dig så finns det ett problem som förhindrar att ni går framåt. Detta brist på intresse är något som sakta kommer att döda er relation. Två personer som älskar varandra måste vara säkra på att de fyller varandras emotionella behov.

“I varje relation där en person upplever det som att den andre inte bidrar med något, kommer han eller hon att börja tappa respekten för denna person.”

-Sherry Argov-

Personen har varit otrogen

Otrohet är inget man bör tolerera och speciellt inte när relationen redan är i kris. Ett hälsosamt par behöver fullständig trohet och dess medlemmar ska inte söka känslor och upplevelser i armarna på andra personer.

Personer

Otrohet kan också uppkomma när du flörtar med andra personer, talar illa om din partner eller spenderar tid ensam med någon med intentionen att förföra personen. Otrohet innefattar så mycket mer än bara sex med en annan person. Att vara otrogen är att inte ha respekt för din partner och relationen som ni bygger.

Personen behandlar dig illa fysiskt eller verbalt

Ord kan göra samma emotionella skada som ett slag. Fysiska, verbala och emotionella övergrepp accepteras inte i en relation och än mindre i en kärleksrelation. Om din partner slår dig, förödmjukar dig, tvingar dig att ha sex mot din vilja eller behandlar dig dåligt, så måste du söka hjälp så snart som möjligt.

Om du blir illa behandlad på något sätt så bör du inte gömma dig eller vara tyst. Du förtjänar att finna inre lycka och bryta kedjorna på den bur som gör dig illa.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.