Inre motivation – chansen att njuta av din tid

Gillar du att göra saker men hittar inte drivkraften till det? Vi berättar vad inre motivation är och går igenom dess egenskaper.
Inre motivation – chansen att njuta av din tid
Francisco Pérez

Skriven och verifierad av psykologen Francisco Pérez.

Senaste uppdateringen: 13 november, 2023

Vad är inre motivation? Som människor är vi naturligt nyfikna. Vi söker efter känslor och har visioner och målsättningar. Vi har alla motivation någonstans inom oss – viljan att övervinna hinder och nå stora belöningar eller externa incitament.

Så är vi som människor. Eller åtminstone är det så de flesta av oss är.

Men vad är det som gör att vi fungerar så? Varför söker vi mål? Varifrån får vi styrkan att uppnå dem? Varför uppnår vi vissa mål och lämnar andra längsmed vägen?

Varför fortsätter vissa människor att kämpa när andra människor ger upp även med samma negativa resultat…? Vi kan också fråga oss varför vissa människor klättrar upp till toppen av Mount Everest trots att de riskerar sina liv.

Eller som när vi läser en kriminalroman och detektiven förhör vittnen och misstänkta för ett brott? Några av de frågor som behöver besvaras för att ta reda på vem som begått brottet är vad som orsakade brottet eller varför mördaren agerade på det sättet? Svaren kommer att leda oss till “motivet” för brottet.

En av huvudlösningarna till att svara på dessa frågor handlar om motivation. Fascinerande, eller hur? Tänk nu på hur motivation, bra motivation, kan vara just det rätta stödet en person behöver för att förflytta berg.

Det är allt som ger dig eller berövar dig på ditt mod, allt som klär dig som en fegis eller en hjälte.

Vad är motivation?

Vi kan definiera motivation baserat på tre saker: ha ett mål, besluta att nå det och bibehålla ansträngningarna för att nå det. Motivation är motivet som kickstartar, håller igång och styr en persons agerande för att hjälpa denne uppnå vissa mål.

Vi har många olika namn för det: självkänsla, stridsanda och viljestyrka. Det kan vara en energi som kan få dig att röra på dig eller ett ankare som kan hålla dig på plats.

Så motivation är ett internt tillstånd att vara, som startar, styr och håller igång ditt beteende.

Motiverad kvinna med ett rött paraply

Vad kännetecknar yttre respektive inre motivation?

Motivation är en psykologisk konstruktion som vi inte kan se, men vi kan känna igen den genom dess yttre uttryck. Det är processen som förklarar intensiteten, riktningen och uthålligheten av en persons ansträngningar för att nå ett visst mål.

Dessa är kännetecknen för motiverat beteende:

 • Det är proaktivt och riktat mot ett specifikt mål som personen vill nå.
 • Det är starkt och ihållande – människor använder mycket energi för att försöka uppnå ett mål som de sätter upp för sig själva och övervinna de hinder de råkar ut för på vägen.
 • Deras motiv är organiserade hierarkiskt. Det finns vissa motiv som har att göra med överlevnad, och andra som har mer att göra med personlig utveckling.
 • Motiven kan vara tydliga eller oförklarliga, medvetna eller omedvetna. Vi är inte alltid medvetna om motivationen bakom vårt beteende.
 • Motiven kan vara yttre eller inre. Någon som arbetar på en bilfabrik kan motiveras genom att tjäna pengar eller förbättra sitt rykte hos sin chef. Detta beteende kommer från en yttre motivation eftersom yttre faktorer är vad som hjälper personen att utföra sina uppgifter. Inre motivation innebär att du gör något för att du har intresse för det eller njuter av det. Du gör det alltså för sakens skull. I bilfabrikantens fall kan det handla om en känsla av kompetens eller bemästrande.
 • Yttre motivation kommer utifrån, från någon eller något som kan skapa motivationen. Beteenden som motiveras av externa faktorer uppstår inte av sig själva. De uppstår tack vare den externa belöningen som är förknippade med dem. Tänk till exempel när en elevs föräldrar lovar denne en present om denne får ett visst betyg.
 • Inre motivation är när en person vill göra någonting för sin egen skull. Personer med inre motivation har en inre energi som driver dem att ta kontroll och bli framgångsrika. Tänk dig studenter som ser sin examen som ett sätt att reflektera över och lära sig mer om vad de redan har lärt sig.

“Mänskliga behov går ej att klassificera eftersom människor är kapabla att behöva allt, inklusive de saker som bara finns i våra fantasier.”

-J.L. Pinillos-

Inre motivation

Detta har definierats väldigt enkelt som en motivation som naturligt förknippas med ett specifikt beteende. Incitamentet är alltså inneboende i själva aktiviteten. Med det menas att det är själva handlingen att utföra uppgiften som motiverar dig.

De motiv som får personen att utföra en aktivitet eller uppgift finns inom honom eller henne och i aktiviteten själv. Därför anses denna typ av beteende vara inneboende för var och ens personliga motivation. Till exempel när du ägnar dig åt en viss hobby eller när du utför en aktivitet bara för att ge dig själv en utmaning.

Vi kan vanligtvis se detta tydligt vid motivation inom sport. Men vi kan också se det när vi har en personlig motivation för ett projekt som är väldigt värdefullt för oss, även om det för andra människor kan verka som att det inte riktigt tjänar något syfte. Tänk på alla människor som gillar att laga mat till sig själva.

Glad kvinna med armarna uppsträckta i luften

De 3 bästa källorna för inre motivation

Det finns många olika källor till inre motivation. Och därför ska vi just nu bara fokusera på de tre viktigaste:

Ett behov av prestation

Inre motivation för prestation har mycket att göra med en impuls att övervinna saker. Det är en tendens att utföra en uppgift för nöjet att utföra den, och för att du genom att utföra den förvärvar eller förädlar specifika färdigheter eller förmågor. Utifrån detta banar du således väg för en känsla av kompetens.

Personer med hög motivation för prestation delar dessa egenskaper:

 • De är innovativa och företagsamma.
 • De söker excellens eller professionell framgång och litar på sina ansträngningar.
 • De jagar ihärdigt efter sina mål.

Ett behov av samhörighet

Detta är intresset av att upprätta eller upprätthålla ett emotionellt positivt band till många människor. Personer med denna typ av motivation söker vanligtvis efter social kontakt, brukar delta i stora eller små grupper och tycker inte om att vara ensamma.

Personer med hög motivation för samhörighet har dessa egenskaper:

 • Deras relationer är vanligtvis bättre och mer känslomässigt positiva än de relationer människor som har ett lågt behov av samhörighet skapar.
 • De är typen av människor som behöver den konstanta omtanken och ömheten som får dem att känna sig speciella.
 • De är vanligtvis väldigt rädda för social bortstötning och söker ständigt efter godkännande från sin grupp. Det innebär följaktligen att de brukar eftersträva att göra saker som de tänker att gruppen kommer att uppskatta.
 • De har en tendens att försöka undvika tillfällen av konflikt så gott det går.
 • De föredrar kooperativa miljöer istället för konkurrens.
 • De är vanligtvis inte särskilt framgångsrika i ledningsroller som kräver förmåga att ge order.

Ett behov av självförverkligande

Psykologen Abraham Maslow var den första personen som definierade detta behov, eller snarare denna grupp av behov. Självförverkligande är ett idealiskt mål som alla människor vill nå.

Självförverkligad man med ögonen stängda

Du kan tillgodose detta behov genom tillfällen att fullt ut utveckla din talang och potential och uttrycka kunskaper och idéer. Du kan därmed växa och utvecklas till en framstående person. Varje människa kan nämligen förverkliga sin unikhet. Maslow menade att människor kunde nå totalt självförverkligande om de kände sig uppfyllda.

Oavsett om vi lägger till en annan undertyp eller inte, vet vi att inre motivation oftast är mycket konsekvent över tiden. Det beror på att det har mer att göra med personliga egenskaper än personliga omständigheter.

Och inre motivation är mer generell än yttre motivation eftersom vi kan tillgodose den på många olika sätt.

Bibliografi

Bandura, A. y Walters, R. (1963) Social Learning and Personality Development. New York. Holt, Rhinehart, and Winston.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.