Inre motivation – chansen att njuta av din tid

Inre motivation – chansen att njuta av din tid

Senaste uppdateringen: 19 oktober, 2018

Vad är inre motivation? Som människor är vi naturligt nyfikna. Vi söker efter känslor och har visioner och målsättningar. Vi har alla motivation någonstans inom oss – viljan att övervinna hinder och nå stora belöningar eller externa incitament. Så är vi som människor. Eller åtminstone är det så de flesta av oss är.

Men vad är det som gör att vi fungerar så? Varför söker vi mål? Varifrån får vi styrkan att uppnå dem? Varför uppnår vi vissa mål och lämnar andra längsmed vägen? Varför fortsätter vissa människor att kämpa när andra människor ger upp även med samma negativa resultat..? Vi kan också fråga oss varför vissa människor klättrar upp till toppen av Everest trots att de riskerar sitt liv.

Eller som när vi läser en brottsroman och detektiven förhör vittnen och misstänkta för ett brott? Några av de frågor som behöver besvaras för att ta reda på vem som begått brottet är vad som orsakade brottet eller varför mördaren agerade på det sättet? Svaren kommer att leda oss till “motivet” för brottet.

En av huvudlösningarna till att svara på dessa frågor handlar om motivation. Fascinerande, eller hur? Tänk nu på hur motivation, bra motivation, kan vara just det rätta stödet en person behöver för att flytta berg. Det är allt som ger dig eller berövar dig på ditt mod, allt som klär dig som en fegis eller en hjälte.

Vad är motivation?

Vi kan definiera motivation baserat på tre saker: ha ett mål, besluta att nå det och bibehålla ansträngningarna för att nå det. Motivation är motivet som kickstartar, håller igång och styr en persons agerande för att hjälpa denne uppnå vissa mål. Vi har många olika namn för det: självkänsla, stridsanda och viljestyrka. Det kan vara en energi som kan få dig att röra dig eller ett ankare som kan hålla dig på plats.

Så motivation är ett internt tillstånd att vara, som startar igång, styr och håller igång ditt beteende.

Motiverad kvinna med ett rött paraply

Vad kännetecknar motivation?

Motivation är en psykologisk konstruktion som vi inte kan se, men vi kan känna igen den genom dess yttre uttryck. Det är processen som förklarar intensiteten, riktningen och uthålligheten av en persons ansträngningar för att nå ett visst mål.

Dessa är kännetecknen för motiverat beteende:

 • Det är proaktivt och riktat mot ett specifikt mål som personen vill nå.
 • Det är starkt och ihållande – människor använder mycket energi för att försöka uppnå ett mål som de sätter upp för sig själva och övervinna de hinder de råkar ut för på vägen.
 • Deras motiv är organiserade hierarkiskt. Det finns vissa motiv som har att göra med överlevnad, och andra som har mer att göra med personlig utveckling.
 • Motiven kan vara tydliga eller oförklarliga, medvetna eller omedvetna. Vi är inte alltid medvetna om motivationen bakom vårt beteende.
 • Motiven kan vara yttre eller inre. Någon som arbetar på en bilfabrik kan motiveras genom att tjäna pengar eller förbättra sitt rykte hos sin chef. Detta beteende kommer från en yttre motivation, eftersom yttre faktorer är vad som hjälper honom att göra sina uppgifter. Inre motivation innebär att du gör något för att du har intresse för det eller njuter av det, att göra det för sakens skull. I bilfabrikantens fall kan det handla om en känsla av kompetens eller bemästrande.
 • Yttre motivation kommer utifrån, från någon eller något som kan skapa den motivationen. Beteende som motiveras av externa faktorer händer inte av sig själv. Det händer för den externa belöningen som är förknippad med den. Tänk till exempel när en elevs föräldrar lovar dem en present om de får ett visst betyg.
 • Inre motivation är när en person vill göra någonting för egen skull. En person med egen motivation har en inre energi som driver dem för att ta kontroll och bli framgångsrik. Tänk dig en student som ser sin examen som ett sätt att reflektera över och lära sig mer om vad de redan har lärt sig.

“Mänskliga behov går ej att klassificera eftersom människor är kapabla att behöva allt, inklusive de saker som bara finns i våra fantasier.”
-J.L. Pinillos-

Inre motivation

Detta har definierats väldigt enkelt som en motivation som naturligt förknippas med ett specifikt beteende. Så incitamentet är inneboende i själva aktiviteten. Med det menas att det är själva handlingen att göra saken själv som motiverar dig.

De motiv som leder till att göra en aktivitet eller uppgift är inbyggda i dig och aktiviteten själv. Därför anses denna typ av beteende vara inneboende för var och ens personliga motivation. Till exempel när du ägnar dig åt en viss hobby eller när du gör en aktivitet bara för att ge dig själv en utmaning.

Vi kan vanligtvis se detta tydligt vid motivation inom sport. Men vi kan också se det när vi har en personlig motivation för ett projekt som är väldigt värdefullt för oss, även om det kan verka för andra människor som att det inte riktigt tjänar något syfte. Tänk på alla människor som gillar att laga mat till sig själva.

Glad kvinna med armarna uppsträckta i luften

De 3 bästa källorna för inre motivation

Det finns många olika källor till inre motivation. Och därför ska vi just nu bara fokusera på de tre viktigaste:

Ett behov av prestation

Inre motivation för prestation har mycket att göra med en impuls att övervinna saker. Det är en tendens att göra en uppgift för nöjet att göra den, och för att genom att göra den förvärvar du eller förädlar du specifika färdigheter eller förmågor. Utifrån detta banar du väg för en känsla av kompetens.

Personer med hög motivation för prestation delar dessa egenskaper:

 • De är innovativa och företagande.
 • De söker excellens eller professionell framgång och litar på sina ansträngningar.
 • De jagar ihärdigt efter deras mål.

Ett behov av samhörighet

Detta är intresset av att upprätta eller upprätthålla en emotionellt positiv relation till många människor. Folk med denna typ av motivation söker vanligtvis efter social kontakt, brukar delta i stora eller små grupper och tycker inte om att vara ensamma.

Personer med hög motivation för samhörighet har dessa egenskaper:

 • Deras relationer är vanligtvis bättre och mer känslomässigt positiva än de relationer människor som har ett lågt behov av samhörighet skapar.
 • De är den typen av människor som behöver den konstanta omtanken och ömheten som får dem att känna sig speciella.
 • De är vanligtvis väldigt rädda för social bortstötning och söker ständigt efter godkännande från sin grupp. Det innebär att de brukar eftersträva att göra saker som de tänker att gruppen kommer att uppskatta.
 • De har en tendens att försöka undvika tillfällen av konflikt så gott det går.
 • De föredrar kooperativa miljöer istället för konkurrens.
 • De är vanligtvis inte särskilt framgångsrika i ledningsroller som kräver förmåga att vara befälhavare.

Ett behov av självförverkligande

Psykologen Abraham Maslow var den första personen som definierade detta behov, eller snarare denna grupp av behov. Självförverkligande är ett idealiskt mål som alla människor vill nå.

Självförverkligad man med ögonen stängda

Du kan tillgodose detta behov genom tillfällen att fullt ut utveckla din talang och potential och uttrycka kunskaper och idéer. Eller du kan växa och utvecklas till en framstående person. Varje människa kan förverkliga sin unikhet. Maslow tänkte att människor kunde nå totalt självförverkligande om de kände sig uppfyllda.

Oavsett om vi lägger till en annan undertyp eller inte, vet vi att inre motivation oftast är mycket konsekvent över tiden. Det beror på att det har mer att göra med personliga egenskaper än personliga omständigheter. Och inre motivation är mer generell än yttre motivation, eftersom att vi kan tillgodose den på många olika sätt.

Bibliografi

Bandura, A. y Walters, R. (1963) Social Learning and Personality Development. New York. Holt, Rhinehart, and Winston.

Detta kanske intresserar dig
34 fantastiska citat om självförbättring och motivation
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
34 fantastiska citat om självförbättring och motivation

Om du befinner dig i en svår period kan du använda dessa citat för självförbättring och motivation som inspiration i livet.