Uthållighet är drömmarnas livsmedel

Uthållighet är drömmarnas livsmedel
Fátima Servián Franco

Skriven och verifierad av psykologen Fátima Servián Franco.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Inget i världen kan fungera som utbyte för uthållighet, inte ens talang. Det är den egenskap som gör att en persons karaktär blir varaktig. Den dygd som går hand i hand med uppfyllda drömmar. Uthållighet är drömmarnas livsmedel och en brygga mellan vårt medvetna sinne och vår omedvetna. Det är en direkt brygga mot framgång, vilket såklart även beror på andra variabler som intelligens och vilja.

Det är normalt att det tar tid för dig att uppnå dina mål. Det finns alltid hinder i vägen, men då vi utvecklar vår uthållighet så kommer vi att hitta alternativ och börja se hinder som möjligheter. Vi kommer förändra perspektiv och utveckla förmågan att lära oss av det.

Vi har ofta redskapen för att uppnå våra mål, men vi lyckas inte för vi saknar viljekraft eller uthållighet. Enligt vetenskapen så kommer träning att reducera antalet negativa impulser från 70% till 17%.

En studie som utfördes av psykologen Wilhelm Hofmann visade att då personer direkt ger efter för impulser så gör de detta runt 70% av tiden. Då de står emot så ger de bara efter för impulserna 17% av tiden. Med andra ord så kommer viljekraften att ta bort över 80% av de ovälkomna impulserna enligt Hofmann.

Man som går uppför trappsteg

En brist på vilja innebär att då vi måste ta ett beslut så tänker vi bara på de nuvarande fördelarna. Vi tänker inte på konsekvenserna och vi ser inte bortom våra instinkter.

“Tålamod, uthållighet och svett är en oförstörbar kombination för framgång.”
-Napoleon-

Svårigheter gör oss till starkare, bättre personer

Fall och kriser kan inte undvikas. Våra problem, oavsett hur många vi har, är möjligheter för personlig utveckling. De motiverar oss till att skaffa resurser och färdigheter för att hitta lösningar. Många gånger är de även vad som tar oss ut ur vår komfortzon och ger oss oundvikliga förändringar som vi aldrig hade gett oss själva frivilligt.

För att bemöta dessa situationer måste vi därför lära oss att tolka problemen som en möjlighet snarare än ett problem. De bästa hanteringsmekanismerna är de som får oss att hitta orsakerna till problemet och se vilka som vi kan göra något åt.

Myra som lyfter kvist

Det enda vi verkligen kan kontrollera är hur vi svarar på svårigheter. Varje gång vi svarar positivt och konstruktivt så blir vi starkare. Vi lyckas bemöta våra framtida problem och kriser bättre. Epiktetos, filosof av den stoiska skolan, skrev: “Omständigheterna gör inte mannen, de bara visar honom vem han är.”

“Du kan komma att bemöta många nederlag, men du bör inte känna dig nedtryckt. Faktum är att det kan vara nödvändigt att bemöta nederlagen för att du ska kunna veta vem du är, vad du kan resa dig från och hur du kan komma ur detta.”
-Maya Angelou-

Uthållighet är drömmarnas livsmedel, som gör att de går i uppfyllelse

En av de stora hemligheterna till framgång är att lära våra sinnen att stå ut och att uthållighet är drömmarnas livsmedel. Då vi går mot våra mål så kommer det finnas saker i vår väg. De får oss att vilja ge upp. Men ge inte upp! Då vi tar ett medvetet beslut att inte ge upp… det är den hemlighet som får våra drömmar att gå i uppfyllelse.

Att ha modet att stå emot då man bemöts av motgångar och besvikelser är ofta det som gör att man lyckas i slutändan. En bra kanaliserad viljestyrka kan vara väldigt belönande. Men den “kanaliserade” delen är väldigt viktig. Det kommer att finnas vissa kamper som det är bättre att släppa eftersom energin är bättre spenderad på andra håll.

Person som sträcker på sig vid havet

Ifall vi vill göra våra drömmar till verklighet måste vi bli personer som lär viljan att lyda våra medvetna beslut. Att fortsätta framåt oavsett hur många, vilken typ eller hur stora våra hinder är. Vi kommer alltid att hitta ett sätt att fortsätta framåt och möta våra mål. Uthållighet är drömmarnas livsmedel!

“Ambition är vägen mot framgång. Uthållighet är det fordon som du anländer i.”
Bill Bradley

Detta kanske intresserar dig
Sisu: Det finska svaret på svåra tider
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Sisu: Det finska svaret på svåra tider

"Sisu" är viljestyrka, bestämdhet och uthållighet. Det är nästan som en ryggrad hos människor och svaret på svåra tider hos det finska folket.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.