Självkänsla och ego: 7 skillnader

Självkänsla och ego: 7 skillnader

Senaste uppdateringen: 18 oktober, 2019

Vissa tror kanske fortfarande att självkänsla och ego är samma sak. Det är inte konstigt då vi från ung ålder blir lärda att tänka på andra innan vi tänker på oss själva. Även när du som vuxen tar hand om dig själv så kan du bli kallad för egocentrisk och självisk.

Men vad händer egentligen när vi blandar ihop självkänsla och ego? Vi sätter andras behov över våra egna. Vi söker också andras godkännande och mår dåligt när vi vill säga “nej”. Vi känner oss tvingade att säga “ja” för att inte verka själviska.

Den största konsekvensen är att vi glömmer bort våra egna behov. Vi glömmer bort att lyssna på oss själva, och som ett resultat värdesätter vi inte oss själva som vi bör. På grund av detta ska vi nu titta på sju skillnader mellan självkänsla och ego.

1. Beundran för en själv

Människor med stort ego älskar sig själva för mycket. Det når en så pass hög grad att de börjar utveckla narcissistiska egenskaper och ser världen på ett förvrängt sätt. Det största problemet med sådana människor är att de tror att de är bättre än andra. De ser sig själva som perfekta och allt de gör är perfekt.

Människor med hög självkänsla värderar å andra sidan sig själva, men på ett realistiskt sätt. De känner till sina styrkor, men även sina svagheter. De försöker inte gömma dem och låtsas vara något som de egentligen inte är. Tvärtom accepterar de dem. Stöter de på problem eller svårigheter när de begått ett misstag så försöker de hitta en lösning.

Beundra dig själv

Att beundra sig själv, älska sig själv och säga positiva saker – inget av dem är fel. Man ska däremot inte tro att man är perfekt. Vi har alla våra svaga sidor, och att erkänna detta hjälper oss att bli bättre människor. Att låtsas om att vi inte har några svagheter gör oss inget gott.

2. Oroa sig för sig själv och andra

Man kan se en tydlig skillnad mellan självkänsla och ego i denna punkt. Själviska människor är alltid oroliga för sig själva och tänker aldrig på andra. De vill vara i händelsernas centrum och allas ögon måste vara på just dem. Om det inte skulle hända och de skulle be ignorerade så blir de arga.

Människor med hälsosam självkänsla tänker i sin tur både på sig själv och andra. Till skillnad från själviska människor kan de tack vare detta lyssna, och behöver inte alltid vara i händelsernas centrum. Någon med en god självkänsla känner empati och har mer givande relationer. 

“Du klipper och fixar ditt hår, men du glömmer att göra detsamma med ditt ego.”

– Albert Einstein –

3. Se bortom vad du tror

När du träffar någon med stort ego så märker du snart att personen inte har förmågan att se bortom vad han redan tror. Du kan inte förvänta dig att han kommer reflektera eller ifrågasätta sitt eget synsätt. Han tror att hans perspektiv är det enda rätta. Detta skapar många konflikter med andra människor.

Se bortom din egen synvinkel

Människor med hälsosam självkänsla kan däremot se bortom sin egen synvinkel. De vet att deras perspektiv inte är det enda och de förstår att andra människor har andra tänkesätt.

De kan till och med intressera sig för andras idéer. Faktum är att deras förmåga att lyssna och sätta sig in i andra människors situationer innebär att de har hälsosammare relationer. De kan ta till sig andras idéer, vilket leder till att de har lättare för att samspela med andra människor.

Som du ser är en tydlig skillnad mellan självkänsla och ego att ett stort ego hindrar personen från att känna empati. Själviska människor kan helt enkelt inte sätta sig in i en annan människas situation.

För att kunna göra det så måste man ha en stark och hälsosam självkänsla. Faktum är att själviska människor oftast inte respekterar och älskar sig själva. De försöker istället dölja vad de inte gillar. Det är därför det är så svårt för dem att se vad som händer utanför deras egen lilla värld.

4. Svårigheter med att ta kritik

Människor med stort ego klarar inte av att ta kritik. Varför inte? De tar det som en attack mot deras egna förvridna och överdrivna uppfattning av sig själva. I och med att de försöker dölja sina svaga sidor bakom denna falska fasad, går de i försvarsställning om något eller någon hotar att avslöja dem. De blir arga och skyller ifrån sig.

Dem med hälsosam självkänsla klarar av att inse sina svagheter. De klarar av att ta kritik och nyttjar det för att bli bättre människor. De ser inte kritik som något negativt. De uppskattar snarare kritik när den är konstruktiv.

“När du ser på dig själv kritiskt och tar till dig konstruktiv kritik, så har du möjligheten att mogna och utvecklas”

– Jorge Gonzalez Moore –

5. Förvänta sig något i gengäld

Vi vet redan att själviska människor alltid tänker på sig själva. Om de söker hjälp eller visar sig intresserade av någonting så är det därför för att de kan tjäna på det på något sätt. Om det inte finns något de kan vinna på det hela så har inte själviska personer andra människor i åtanke. 

Människor med god självkänsla agerar inte på detta sätt. De använder inte andra människor för eget gagn. De vet snarare att varje interaktion kan lära dem något och hjälpa dem att växa. Människor med god självkänsla agerar aldrig enbart för personlig vinning. 

Något världefullt

Människor med hälsosam självkänsla är generösa och tänker inte på relationer med andra människor i förhållande till vad de kan få ut av dem.

6. Självkänsla och ego – hierarki och jämställdhet

En annan stor skillnad mellan själviska människor och människor med hälsosam självkänsla är en känsla av överlägsenhet. Människor med stora egon tror att de är bättre än alla andra. De kan exempelvis tänka att det är starkare, smartare eller vackrare än andra. De tror även att världen kretsar kring dem.

I kontrast till detta så vet människor med god självkänsla att ingen är bättre än någon annan, bara annorlunda. Därför jämför de inte heller sig själva med någon annan.

“Jämför dig inte med någon annan. Håll huvudet högt och kom ihåg: du är inte bättre eller sämre, du är bara dig själv och ingen kan vara det bättre än du.”

-Anonym-

7. För att kunna ge till andra måste du först ge till dig själv

Den sista skillnaden mellan självkänsla och ego är idén om att ta hand om andras behov före dina egna. Det är däremot viktigt att komma ihåg att du inte kan ge något som du inte har.

De som har ett stort ego kan inte älska på ett hälsosamt sätt. De kan inte heller ta hand om andras behov om de inte först har tagit hand om sina egna. Deras liv handlar om att låtsas, gömma och tro att de är bättre än andra.

Det problemet har inte människor med en hälsosam självkänsla. De respekterar, värderar och älskar sig själva. Som resultat kan de ha tillfredsställande och givande relationer. De är inte själviska; de lär sig vad de behöver för att sedan kunna ge till andra.

Självkänsla och ego ger olika resultat

Vi alla har handlat egoistiskt någon gång. Identifiera det istället för att förneka det. Att acceptera detta faktum kan nämligen hjälpa oss att inse huruvida vi har problem med låg självkänsla. Tror du att du är tillräcklig? Vad får dig att känna dig osäker? Varför vill du ha människors uppmärksamhet? Tänk efter. Du kan inte ha en hälsosam självkänsla och ett stort ego på samma gång. 

Detta kanske intresserar dig
12 citat om att älska sig själv
Utforska SinnetLäs det Utforska Sinnet
12 citat om att älska sig själv

Att älska sig själv är en underbar vana. Väldigt ofta prioriterar vi dock mindre viktiga ting. Här är 12 citat som kan hjälper dig börja älska dig ...