3 intressanta sätt att förbättra självkänslan

Självkärlek och självkänsla är aspekter som tar år att odla, men det finns några tekniker som kan underlätta processen.
3 intressanta sätt att förbättra självkänslan
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 11 juni, 2024

Konceptet självkänsla har blivit något av ett dilemma för många personer. Otaliga böcker och artiklar talar om självkänsla som om det vore en lösning på alla dina problem. Att om du lyckas förbättra självkänslan så kommer allt bli bra. Att det kommer gå dåligt för dig om du inte gör det. Problemet är att vi i huvudsak utvecklar egenkärlek under de första åren i livet, och vi lever endast en gång. Det är därför många människor frågar sig själva om det finns något sätt att förbättra självkänslan om den inte har etablerats på ett bra sätt.

Svaret är ja, det går. Om du växer upp i mycket gynnsamma förhållanden är det lätt för egenkärleken att slå rot i tidig ålder. Det ger dig speciell styrka och fler möjligheter att finna välmående och lycka. Men om det inte sker har du fortfarande chansen att reparera rötter som inte är tillräckligt starka.

Detta medför en annan fråga: varför bör du fokusera på att förbättra din självkänsla? Det kan verka uppenbart, men kanske inte. Brist på egenkärlek är roten till många problem och ökar risken för att utveckla andra. När du inte har bra självkänsla tenderar du att känna dig missnöjd och det är svårt att finna dig själv. Att sätta och nå realistiska mål blir en utmaning. Kort sagt blir livet mer komplicerat.

Här ska vi ge dig tre effektiva strategier för att undvika allt vi nämnt ovan.

“Alla vet vi att självkänsla kommer från vad du tycker om dig själv, inte vad andra tycker om dig.”

-Gloria Gaynor-

1. Skriftliga påminnelser: en teknik för att förbättra självkänslan

Det finns en stor del av vårt beteende som vi inte är medvetna om, åtminstone mestadels av tiden. Vi kan vanligtvis inte säga exakt varför vi tänker vad vi tänker eller känner som vi gör. Vi upplever det bara på ett eller annat sätt.

All denna information finns i vårt undermedvetna, eller åtminstone en viktig del av den.

Man med fjärilar

När du inte älskar dig själv verkar ditt sinne på ett sätt som får det att inte se många av de positiva sakerna hos dig. Det är då en påminnelse är ett värdefullt redskap för att förbättra självkänslan.

Tekniken är enkel. Skriv bara ned de bästa delarna hos dig själv. Vad du gillar hos dig, vad du lyckades med idag, svårigheterna du övervann. Var specifik om dina dygder, förmågor och färdigheter. Skriv ned dina goda sidor. Titta sedan på listan ofta. Det kommer hjälpa ditt sinne att fungera som en allierad, inte en fiende.

2. Identifiera destruktiva idéer

När egenkärleken skadas tenderar vi att se världen från en väldigt mörk synvinkel. På ett eller annat sätt projicerar du din olycka på omgivningen. Som ett resultat börjar du fokusera mer på det negativa än det positiva.

Ohälsosamma vanor, såsom att jämföra dig själv med andra, kan vara ett problem. Kanske blir du rädd när du håller på att uppnå något viktigt, eller så blir du passiv och följer med i flödet eftersom det är svårt för dig att tro på dina egna drömmar.

Kvinna med byggnader i ansiktet som behöver förbättra självkänslan

Betrakta dig själv noggrant, var din egen observatör. Målet är att identifiera tankelinjerna som får dig att må dåligt. Mest troligt har du en dunkel syn på grund av den dåliga vanan att du tolkar den så, inte för att saker och ting faktiskt är dåliga. Lär dig att observera dig själv och identifiera dessa tankar. Sakta men säkert kan du sedan frigöra dig själv från dessa destruktiva vanor.

3. Femfingerövningen

Detta är en övning som psykologen Jose Ignacio Fernandez kom på. Den kan vara väldigt användbar för att förbättra självkänslan. Det är en serie enkla handlingar för att förbättra humöret när du känner dig nere.

Dessa är stegen du ska ta:

  • Slappna av: det första steget är att djupt andas in och ut för att hjälpa dig själv att slappna av.
  • Första mentala bilden: Fernandez rekommenderar att du först sträcker ut händerna och sätter ihop tummarna med pekfingrarna. I denna position ska du föreställa dig en tid i livet när du kände dig älskad eller beskyddad. Till exempel ett ögonblick av hjälplöshet när något klev fram för att ta hand om dig.
  • Andra mentala bilden: vidrör tummarna med långfingrarna. Tänk på en situation där du var framgångsrik eller lyckades med något.
  • Tredje mentala bilden: vidrör tummarna med ringfingrarna. Kom ihåg en tid när du gjorde något vänligt för någon annan.
  • Fjärde och sista mentala bilden: sist men inte minst ska du vidröra tummarna med lillfingrarna. Tänk sedan på någon du verkligen älskar eller har älskat.
Fjäril på finger

Denna övning är användbar under perioder när du mår dåligt och saknar självkänsla. Den är effektiv för att hjälpa dig att finna balans i det specifika ögonblicket och för att förbättra självkänslan långsiktigt.

Kom ihåg att vi alltid kan förändras och lära oss att vara lyckligare, oavsett omständigheterna.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.