Barn som tror på sig själva har föräldrar som tror på dem

Barn som tror på sig själva har föräldrar som tror på dem
Raquel Aldana

Skriven och verifierad av psykologen Raquel Aldana.

Senaste uppdateringen: 09 november, 2023

Vi ger våra barn vingar när vi tror på dem. När vi litar på deras drömmar och vad de kan göra så kan de flyga. Det är därför vi måste agera mentorer, drömskapare. Föräldrar måste förstå att deras barn en dag kommer följa deras exempel, inte deras råd. Barn som tror på sig själva har alltid föräldrar som trodde på dem först.

Barn måste veta att oavsett hur hårt livet är, kan de nå vad de sätter siktet på.

Om dina små har tvivel, om hårda tider skadar deras självkänsla och du inte vet hur du kan hjälpa, måste de bara se att allt de behöver finns inom dem.

Flicka med docka

Självreglerad inlärning och emotionell intelligens

Man kan säga att hörnstenen för emotionell intelligens är självreglerad inlärning. Det betyder att strategierna barnet lyckas utveckla kommer leda till högre inre välmående. Det leder i sin tur till bättre förståelse av sina egna och andras känslor.

Emotionella kompetenser förutsäger livsframgångarna hos våra barn mer pålitligt än akademiska prestationer. Detta sätt att resonera betyder dock inte att bra sociala-emotionella prestationer är viktigare än de akademiska.

Om vi stannar upp och tänker efter kommer vi se att våra barn och unga praktiskt taget lever i den formella undervisningen under sina första 18 år i livet. Det är ett faktum som inte kan ignoreras. Deras emotionella tillväxt sker i skolan. De spenderar vanligtvis mer tid i skolan och med läxor än i parken.

Rider på val

Det är därför barn måste lära sig att reflektera och identifiera sina styrkor och svagheter. Det är därför det är så viktigt att hjälpa dem att hantera känslor som genereras av att inte förstå något, att inte kunna koncentrera sig, att inte veta hur man löser problem etc.

Om barn vet hur man reglerar sin inlärning väl kommer det vara en aktiv, konstruktiv process. Det är även logiskt att vi vill att våra barn ska veta hur man övervakar, reglerar och kontrollerar sina tankar för att kunna nå sina mål.

Om barn tror att de kan lära sig multiplikationstabellen så kommer de lyckas. Men för att ha den tron behöver de uppmuntrande budskap från externa källor. Speciellt från sina föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar samt lärare.

Detta är i grund och botten vad vi inom psykologin kallar för Rosenthaleffekten. Förväntningarna vi förmedlar är med andra ord en avgörande faktor för huruvida de kommer nå sina mål. Än mer så när föräldrar och lärare är de viktigaste vuxna som finns i ett barns liv.

Barn som tror på sig själv

Barn som tror på sig själva har lärt sig att flyga

Vi talar inte om ett magiskt “där det finns vilja finns det ett sätt”. Vi talar om att inte klippa deras vingar, utan istället lära dem att flyga och att det inte finns ett enda rätt sätt att göra saker och ting.

Utbildningssystemet må “tvinga” dem att anlända till ett resultat på ett visst sätt, men vad de måste förstå är att experimentering är oersättligt för inlärning. Om vi vill ha barn som tror på sig själva, är detta något vi måste få dem att förstå.

Varje dag förstår pojkar, flickor, föräldrar och lärare att även om vi måste lära de små att följa vissa akademiska normer, kan man utanför dessa även måla, skriva, skådespela, observera, prata… Att ta din egen väg ger dig självsäkerhet, och det kommer alltid tillsammans med ihärdighet.

Vad kan jag göra för att få barn som tror på sig själva?

Vi är så besatta av vår egen självkänsla att vi glömmer vikten av att så frön för hälsosam självkänsla hos våra barn. Det är dock viktigt att våra barn växer upp i en värld med balanserade vuxna. Det är faktiskt det bästa vi kan ge dem.

Goda vanor:

  • Tala vänligt med dem: att tala vänligt med våra småttingar är att tala med dem med tillgivenhet, tålamod och positivitet. Om vi gör det kommer vi föregå med gott exempel och hjälpa dem att balansera sina känslor.
  • Berätta historier för dem som förbättrar deras introspektion: våra barn bör förstå att det är av yttersta vikt att inte glömma vad vi tänker, känner och gör. Genom kommunikation får vi kunskap om människor (oss själva och andra) och saker. Detta gör det följaktligen enklare att förstå världen vi lever i.
  • Förbättra din inre dialog: detta görs genom att säga vänliga saker till dig själv såväl som att korrigera de negativa saker du säger till dig själv.
  • Beröm, håna inte: vi talar om att belysa, förstärka och erkänna deras positiva beteende. Här kommer en gyllene regel: beröm bland folk, kritisera i avskildhet.
  • Hjälp dem att hantera frustration och lär dem att vara stolta över sina prestationer.
  • Få dem att känna sig som en viktig del av familjen.
  • Undvik att överbeskydda dem och uppmuntra bra socialisering med deras kamrater.
  • Utbilda genom att föregå med gott exempel: föräldrar bör vara bra förebilder när det kommer till självkänsla.
  • Hjälp dem att sätta mål och vara självständiga.
  • Värdera deras åsikter: barn bör inte tro att deras åsikter inte spelar roll. Vi måste ha deras önskningar och tankar i åtanke i enlighet med deras ålder. Hur? Genom att diskutera och debattera med dem så att de känner sig lyssnade på.

Vi vill inte ha barn som måste vara perfekta eftersom vi inte vill uppmuntra stolthet. Vi vill ha barn som älskar varandra och litar på sig själva och sin potential; barn som tror på sig själva. Kort sagt vill vi att de ska lära sig att de genom att vara sig själva alltid kommer vinna.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.