Lugnburken: en sensorisk leksak för att lugna barn

Lugnburken: en sensorisk leksak för att lugna barn

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Får ditt barn utbrott? Är det väldigt oroligt? Ibland blir föräldrar eller vårdnadshavare överväldigade eftersom de inte har några verktyg för att lugna barn i dessa situationer. Det är därför vi idag ska dela med oss av en väldigt lämplig teknik: lugnburken.

Lugnburken är en teknik som designats av Maria Montessoripedagog och utbildare, som även lade uppmärksamhet och ansträngning på många andra intressen.

Hennes huvudsakliga mål var att designa en metod för att hjälpa de små att ha roligt medan de lär sig. För att göra det fokuserade hon på olika aktiviteter som hjälper barnen att relatera till sina känslor.

För tillfället lär skolor egentligen inte barn att hantera sina känslor väl.

Lugnburken – lugna barn såväl som föräldrar

Lugnburken kan inte bara användas för att lugna barn, utan även föräldrar och andra vuxna. Vi har svårt att hantera, förstå och uttrycka våra känslor ordentligt. Därför kan det vara bra att prova på denna teknik och se huruvida den funkar för oss eller inte.

Lugnburken är inget mer än en transparent behållare, av glas eller plast, där du häller glitter, vatten, klister och färg. Det är bäst att låta barnet välja färgen på glittret och på så sätt göra sin egen lugnburk. Här kommer en video som beskriver hur man gör:

Lugnburkar är väldigt effektiva för barn, ungdomar och vuxna. Efter att ha använt dem måste vi dock förklara varför vi använder dem.

Målet är att använda lugnburken när barnet är argt. Dess färger och det flödande glittret kommer lugna det och få det att glömma vad som orsakade utbrottet, varpå det blir lättare att tala om det.

Denna teknik är inte en ny form av bestraffning

Föräldrar kanske tror att detta är en ny form av bestraffning, ungefär som att skicka barn till ett hörn om det gjort något fel. Det är dock inte syftet. Efter att du använt lugnburken kommer situationen lägga sig. Då kan du tala med barnet och hjälpa det att uttrycka vad det känner.

Varför blev hon arg? Vad ledde till att hon blev så upprörd? När känslor kokar över kan vi inte tänka klart. När vi lugnat ned oss kan vi dock se situationen från ett tydligare och mindre radikalt perspektiv. På så sätt kommer vi inse att vi kanske överreagerade.

Det är vad vi vill att barn ska förstå genom att använda denna burk. Denna positiva teknik kommer lära dem att hantera sina känslor mycket mer effektivt.

De kommer sluta agera lika impulsivt och istället ge sig själva tid att lugna ned sig, varpå de tydligt kan analysera vad som hände.

Pojke med lugnburk

Nyckeln här ligger i tiden föräldrarna hänger åt sina barn: det måste vara tillräckligt för att de ska kunna internalisera och lära sig denna teknik effektivt.

Att sitta med dem, vägleda dem under processen av att observera lugnburken och sedan hjälpa dem att uttrycka sina känslor är väldigt viktigt.

Barn vet ofta inte vilken känsla de upplever, varför de upplever den, vad den kallas, varför den finns där och vad dess syfte är. Det är föräldrarnas ansvar att lära dem allt detta och vägleda dem till bra emotionellt uttryck.

Sanningen är att många vuxna också har problem med att identifiera och uttrycka sina känslor. Därför kan denna teknik vara väldigt hjälpsam för att lugna barn såväl som vuxna.

Det är en ömsesidig inlärning som alla kan gagnas av, och som kommer låta både den minsta och den största växa och förbättra sin känslomässiga hantering.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.