4 tips för att komma över ilska

4 tips för att komma över ilska

Senaste uppdateringen: 16 mars, 2024

Buddha sägs ha sagt att “Hålla fast vid ilska är som att hålla fast i en varm kolbit för att kasta den på någon annan; det är du själv som blir bränd”. Genom att observera detta citat verkar det som en bra idé att komma över ilskan.

Men vi bör aldrig glömma bort att vi alla har rätt att bli arga. De där små ögonblicken när allt verkar gå så fel och vi blir tvingade till att uttrycka vår ilska.

Det är dock inte bra om detta blir ett permanent tillstånd. När ögonblicket har gått över så är det bäst att gå vidare, även om det kan verka komplicerat.

Att komma över ilska

För många personer kan det vara svårt att komma över ilska. Det finns dock specialiserade vetenskapliga och psykologiska studier som har skapat en serie med övningar och attityder som kan vara väldigt användbara för vem som helst.

Bland dessa studier finns det vissa som är av speciellt intresse, som exempelvis de som gjorts av doktorerna Charles Spielberger från University of Southern Florida samt Jerry Deffenbacher från University of Colorado, som båda är psykologer som är specialiserade inom detta fält och som är medlemmar av American Psychology Association.

Arg kvinna

Deffenbacher och Spielberger anser att det är en normal och hälsosam mänsklig känsla. Det finns ingen konkret anledning till att en ilsken person bör bli sedd som onormal eller konstig. Problemet med ilska och raseri kommer när du tappar kontrollen över dem. Det är vid detta tillfälle som känslan blir destruktiv och börjar påverka livskvaliteten.

Att beskriva ilska

Doctor Charles Spielberger definierar ilska som ett emotionellt tillstånd vars intensitet varierar från lätt irritation till intensivt raseri. Oavsett fallet så kommer detta tillsammans med en serie av biologiska och psykologiska förändringar.

Under en raseriprocess ökar hjärtrytmen och blodtrycket. Vi upplever även en ökning av energihormon.

Som Deffenbacher och Spielberger hävdar så kan höga nivåer av ilska ha dåliga konsekvenser för kroppen i det långa loppet, och det är därför nödvändigt att lära sig komma över detta.

Strategier för att komma över ilska

Innan den blir kronisk så specialiserar sig psykologer på en serie av rekommendationer som kan vara väldigt användbara för alla.

Problemlösning

Det finns många problem som är inrutade i vår mänskliga existens, och dessa kan därför vara svåra att undvika. Vi bör anamma den bästa möjliga attityden så att vi kan komma över vårt raseri i de olika situationer vi stöter på. För att göra detta rekommenderar doktorerna att man koncentrerar sig på metoder för problemlösning på ett lugnt och objektivt sätt.

Knäppta händer

Att förbättra kommunikation

Många av livets problem uppkommer som ett resultat av förhastad och luddig kommunikation som orsakas av exempelvis raseri. Det är bäst att inte säga den första saken som dyker upp i huvudet.

Deffenbacher och Spielberger ger rådet att man ska lyssna aktivt och avslappnat innan man svarar, och tänka på allt som kommer ut ur ens mun. Det är en komplex process, men det är alltid bättre än att alltid vara defensiv och vilja försvara sig direkt, något som kan förvärra situationen.

“Ilska och intolerans är fiender till korrekt förståelse.”

-Mahatma Gandhi-

Att alltid kunna ha humor

Doktorerna anser att humor också kan vara till stor hjälp. Men dess användning bör inte vara begränsad till att skratta åt situationen eller att vara ironisk. Hanteringsmetoden som de rekommenderar är aningen annorlunda.

Deffenbacher och Spielberger främjar en aktiv humor. Om du exempelvis vill förolämpa någon så är det bättre att vara tyst och föreställa dig saker. Visualisera detta och skratta åt situationen. Denna metod kommer att lugna ditt tillstånd en aning.

Ansikten

Förändringar i omgivningen

Psykologer som specialiserar sig på denna typ av hantering säger att vår miljö påverkar vårt humör. Om din miljö är ett irritationsobjekt så är det logiskt att du börjar leta efter andra miljöer.

“Personer har inte tid för dig om du alltid är arg eller klagar.”

-Stephen Hawking-

Så att komma över ilska är ingen omöjlig uppgift. Vi måste bara ha rätt redskap, och nu har vi några väldigt kraftfulla. Vi bör även veta att vår egen hälsa, både den mentala och den fysiska, förbättras dramatiskt om vi lär oss att kontrollera vår ilska.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.