Hur man löser ett problem enligt Einstein

19 januari, 2017

Vi har vant oss vid en mental handling som hindrar oss från att beröra den påtagliga verkligheten: att konstant skapa listor över uppgifter och problem som kräver lösningar i våra huvuden, för att bibehålla vårt välmående. Problemet är att när vi mognar på insidan, kan pusslen och barriärerna vi skapar, ibland omedvetet, leda till stora blockeringar.

De kan pusha oss att inte vara de vi är eller att helt enkelt leva på ett oförenligt sätt med våra tankar. En bra idé är att lösa alla hinder som har att göra med vårt ”inre väsen”. Vi talar om att utöva attityder såsom vilja, konstans och beslutstagande samt att veta hur man analyserar sin omgivning på ett praktiskt sätt.

Vidare lär vi oss över tid att alla situationer, till och med sådana vi uppfattar som negativa, förr eller senare tillhandahåller oss med en vacker lärdom för vår personliga tillväxt. För att möjliggöra borttagning av sådana blockeringar och gå mot problemlösning vill vi idag berätta för dig om de bästa råden Albert Einstein själv använde sig av i sitt arbete för att komma runt sina egna blockeringar.

Omformulera uppgiften

Ofta stannar vi inte upp för att uppskatta hur vi kan göra vägen mot målet enklare när vi ställs inför ett problem. Ett verktyg vi kan använda för att göra detta är att högt omformulera uppgiften.

Kvinna med glasögon

På så sätt blir vi våra egna åskådare genom att lyssna på vår röst och uppfatta situationen på ett annat sätt. Om det finns andra runt oss kan även de hjälpa oss i detta steg.

Kom ihåg ordets stora makt och hur vi kan använda det till vår fördel. Så ta dig tid att omformulera din uppgift ordentligt.

Ett exempel på omformulering av problemet har ofta att göra med hur vi placerar deltagarna som är involverade i själva problemdefinitionen. Det är till exempel inte samma sak att ”försöka bli befordrad” och att ”försöka avancera”. I det första fallet har en annan person makten och i det andra har du det. I båda fallen är målet detsamma: att ta sig uppåt.

Det är heller inte samma sak att formulera ett problem rent generellt – ”jag ska försöka avancera” – som det är att dela upp problemet i faser: jag måste gå till jobbet tidigare, jag måste vara mer ordningsam när jag presenterar rapporter, jag måste delta mer i möten etc.

”Vi kan inte lösa problem genom att tänka på samma sätt som vi skapat dem.”

Albert Einstein

Att lösa ett problem

Förstå problemets sammanhang

En av de första mentala handlingarna som spioner automatiskt utför när de är på en plats är att identifiera utgångarna. Med detta vill jag inte säga att du måste identifiera möjliga flyktrutter från ditt problem, men när du löser ett problem är det bästa du kan göra att lära känna problemet och sammanhanget du måste lösa det i.

Det finns många viktiga element när vi talar om sammanhang. Först kommer de ömtåligaste punkterna av problemet. Att veta var de är kommer få dig att börja skydda dessa områden ifall du måste skydda dig själv. Sedan har vi din förmåga att utveckla dig inom detta sammanhang.

Tänkande kvinna

Tänk med resurserna du har, oavsett om de är mänskliga (stödsystem), materiella eller tidsmässiga. Detta är viktigt eftersom det ofta är värt att jobba med sammanhanget innan man tar tag i problemet. Antingen genom att ta hjälp från någon du anser vara relevant, utbilda dig inom en viss aspekt eller försöka få ytterligare perspektiv.

Tänk på ditt problem som en berikande upplevelse

Ett problem har ofta fördelen att det tvingar oss ut ur vår komfortzon, utmanar oss och sätter våra färdigheter på prov. Genom att konfrontera dem får vi en uppfattning om vad de är. Vi kan ha en hel låda full av titlar, men vad gör de för nytta om vi inte vet hur man löser problem som uppstår i ett visst yrke?

Du kommer känna dig motiverad att konfrontera ett problem om du förstår att det har något att erbjuda. Du kommer kunna resa dig upp när du snubblat och skapa en berättelse du kan integrera i livet. Problemet blir till något mycket rikare än bara ett irritationsmoment.

Om resenären när han korsar ett berg i riktning mot en stjärna är för absorberad av problemen med att klättra, kommer han riskera att glömma vilken stjärna som vägleder honom.”

-Antoine de Saint-Exupéry-

Albert Ellis irrationella idéer