Tonåringars självkänsla: en utmaning för föräldrar

Tonåringars självkänsla: en utmaning för föräldrar

Senaste uppdateringen: 12 oktober, 2022

Ungdomen är den fas av livet där protagonisten försöker positionera sig själv i världen och ta reda på vem denne verkligen är. Ur denna synvinkel spelar tonåringars självkänsla en viktig roll. Det beror på att personen kommer bära på behovet att konfrontera de olika utmaningarna i detta skede. Och dessa är varken få eller oviktiga.

Trots att ungdomarna kommer insistera på att lämna skyddet som erbjuds av deras föräldrar och förebilder, kommer de fortsätta att förlita sig på dem. Och föräldrarna kommer i sin tur fortsätta påverka ungdomarnas bild av världen och sig själva. Genom att sätta oss i våra föräldrars skor kan vi därför föreställa oss hur svårt det kan vara att spela deras roll under detta skede av deras barns liv.

Att “behöva vara där utan att vara där” eller att “vara där, men göra det i skuggorna”… Ungefär som när de är små och tar sina första steg. Vi släpper dem, men vi följer dem tyst så att de tror att de måste göra det. Men denna gång utan vår direkta hjälp. Så även om de ofta inte är välkomna, är föräldrar fortfarande ansvariga för sina barn under ungdomen, både för deras handlingar och deras utbildning samt självkänsla.

Alla föräldrar vill se sina barn nå framgång. Men många glömmer att utöver resultaten måste tonåringar övervinna stora utmaningar, såsom de som är relaterade till självbild och självkänsla. Verkligheten är därför den att många unga människor har problem med att bli accepterade, båda av andra och av sig själva. Föräldrar kan spela en fundamental roll i att bygga upp sina tonåringars självkänsla.

Vikten av tonåringars självkänsla

Tonåringars självkänsla påverkar deras liv och deras beslut, deras relationer och deras akademiska prestationer. Ur denna synvinkel är det viktigt att notera att låg självkänsla kan leda till riskabelt beteende hos tonåringar, inklusive drogmissbruk, våld, ätstörningar, riskabla sexuella beteenden etc. För att inte glömma hur sårbara de är för rekrytering av extremistgrupper.

Ung kvinna

Vi får inte glömma att tonåringars självkänsla är grunden för deras framtid som vuxna. Livet är tillräckligt svårt när vi har en positiv självbild.

Tips för att höja tonåringars självkänsla

Även om det inte är lätt så bör föräldrar använda alla tillgängliga medel för att främja självkänsla hos sina tonåringar. Här kommer några sätt att göra detta på:

Sätt gränser och förväntningar

Tonåringar behöver också gränser, men lämpliga sådana för sin ålder. Begränsningar är fundamentala, och i ungdomen är de vitala om vi vill att våra barn ska växa upp säkert och ansvarsfullt. Därför är det viktigt att etablera regler och förväntningar som passar vad tonåringarna vill ha, så att det bidrar till deras tillväxt och inte hindrar den.

Under ungdomsåren kommer nya situationer uppstå där du måste lämna dem ifred utan försök till att kontrollera dem. Utflykter med vänner, användning av mobila enheter, upptäckten av deras sexualitet… Dessa och andra frågor måste adresseras genom dialog och överenskommelser som båda sidor kan ställa sig bakom. Det är här föräldrarnas förmåga att förhandla och etablera regler kommer in i bilden. Detta grundas i acceptans av tonåringen utan att tvinga denne att överge sitt självgående.

Kommunikationen med ungdomar måste vara flytande och öppen, vilket främjar ett flexibelt förhållande. Utan att vara auktoritära kan föräldrar utöva den auktoritet de förtjänar. Reglerna måste förbli tydliga och bör kommunicera specifika värderingar.

Var generös med ditt beröm

I vår strävan efter att få våra barn att ge det bästa av sig själva och övervinna hinder, fokuserar vi alltför ofta på vad de inte gör bra eller hur de kan bättra sig. Men även om tonåringar måste sätta upp mål, är det även viktigt att de vet när de presterar bra och har varit framgångsrika, även om de kanske har en lång väg kvar att vandra.

Det är även viktigt för tonåringar att få specifikt beröm när de övar på förmågor de har beslutat sig för att utveckla. Eller när de står ut från mängden på grund av något annat. Även om smaker och aspirationer hos barn inte är desamma som dem hos deras föräldrar, måste vi respektera och erkänna deras värde. Vi får inte glömma att även om deras mognad ännu inte låter oss ge dem komplett självständighet, är det i slutänden deras liv vi håller i våra händer.

Vi får dock inte överösa dem med beröm och glömma allt annat. Beröm kan korrekt utdelat fungera som en utlösare för motivation, men för mycket kan få negativa konsekvenser. Speciellt om dessa hyllningar kontinuerligt kommer med materiel som inte är kopplade till uppgiften vari vi vill erkänna deras prestationer.

Uppmuntra bildandet av egna åsikter

Tonåringar älskar att ge sina åsikter. Detta får dem att känna sig äldre och låter dem sticka ut. Det möjliggör även för dem att göra en av sakerna de gillar att göra: argumentera. Detta är normalt och nödvändigt.

Tonåring med pappa

Men det finns många omständigheter där ungdomar som saknar riktlinjer för att bilda sina egna åsikter istället använder andras åsikter och vägleds av den falska övertygelse som kallar på dem med högst röst eller som sprids mest. De anammar helt enkelt detta synsätt.

Föräldrar bör uppmuntra sina tonåringar att utveckla sina åsikter utan att tvinga på dem sina egna eller någon annans. Detta kommer erbjuda en bredare syn på världen och tillhandahålla en bred uppsättning upplevelser som låter dem tänka fritt.

Uppmuntra beslutstagande

Tonåringar måste även lära sig att ta egna beslut, att vara ansvariga för dem och att besluta i enlighet med kriterier baserade på deras personliga värderingar. Föräldrar gör rätt i att låta sina tonåriga barn besluta själva och välja i enlighet med deras egna smaker och aspirationer, såvida de inte tar det till överdrift. Om vi återgår till exemplet med ett barn som lär sig att gå: vi låter det gå var som helst, så länge det inte är nära något hinder som kan vara farligt.

Men det är inte problemet. Föräldrar bör hjälpa sina barn att ta fram en sammanhängande plan med sina beslut och agera i enlighet med sagda beslut. Det är även bra att låta dem ta konsekvenserna av sina beslut. Detta kan göras genom att erbjuda dem stöd för att lösa problemen, men utan att leda dem eller göra arbetet åt dem.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.