Säg "ja" utan rädsla och "nej" utan skuldkänsla

Säg "ja" utan rädsla och "nej" utan skuldkänsla

Senaste uppdateringen: 15 augusti, 2023

Jag har gjort det. Jag lever utan rädsla för att göra bort mig. Nu är jag inte rädd för att säga till dig att du kan göra vad du vill i ditt eget personliga utrymme. Men i mitt så vill jag ha din respekt. Jag säger “nej” till de personer som omvandlar klara dagar till stormar. Jag säger “ja” till mitt liv, mina drömmar och självklart min värdighet.

Att hävda sig själv utan att attackera andra är en attityd och ett beteende som inte alla vet hur man uppnår. Ibland kommer stolthet att förväxlas med själviskhet, och självbekräftelse med att man försöker föra över sina värderingar på någon annan. Men att säga “ja” utan rädsla och “nej” utan skuldkänslor är en mer än nödvändig övning för mental hälsa.

Jag klär mig hur jag vill, jag kommer och går när jag vill, jag lyssnar, jag respekterar och jag säger mina åsikter. För en lång tid sedan lärde jag mig att leva utan rädsla, att säga “nej” utan skuldkänslor och att säga “ja” när jag känner för det, för även om mitt hjärta har en dörr som är öppen för alla som vill gå in så finns det även en annan dörr för de som vill lämna.

Varje dag stöter vi på samma typ av personer. Å ena sidan finns det de som vill komma överens med alla och alltid har ett “ja” redo att lämna deras läppar. Å andra sidan finns det de som är lite starkare. Den typ av person som säger “ingen har rätt att säga till mig vad jag ska göra”, eller “jag är inte skyldig dig något, så försvinn ur min väg.”

Extremer är aldrig bra eftersom nyckeln till en vis och respektfull existens ligger i mitten. Du ska kunna hävda dig själv utan att attackera andra, men utan att vika dig för andras krav bara för att behaga dem och passa in.

Dansande kvinna utan rädsla

Att säga “ja” utan rädsla: personlig validering

När vi var barn så var det ingen som lärde oss om självkänsla. Under vår uppväxt, vår barndom och våra tonårsupplevelser så utvecklade vi ett substitut för detta så att vi kunde överleva.

Men det kommer tester för vår självkänsla. Detta är komplicerade instanser som ingen är förberedd på. Det är tillfällen som testar våra rädslor, våra svagheter och vårt mod och tvingar oss att anpassa oss till denna komplexa värld. Varken undertryckta eller uppsvällda egon kan fungera under dessa tider.

Att säga “ja” utan rädsla, men med respekt för alla dina aspirationer och behov är väldigt viktigt. Exempelvis får många av oss höra om “lagen om personlig nötning” eller den externa godheten som leder till att vara andra till lags för att validera dig själv som person. Vår värdighet kommer i detta fall att fångas i ett fängelse av rädsla och obeslutsamhet.

Mask

Det är även vanligt att man är tyst och kväver sina önskningar för att man är rädd för att bli utstött av andra personer och att ses som en besvikelse i deras ögon. Om du inte gör något åt detta kommer du gradvis att invalidera dig själv. Du kommer avsäga dig din egen rätt att ha en röst och att andas. Du kommer helt enkelt vara någon som säger “ja” när livet bjuder in dig till att leva.

Att säga “nej” utan skuldkänslor: att leva ett harmoniskt liv

Att lära sig att acceptera sig själv bör inte ta hela livet, oavsett vad andra säger. Det borde krävas att man praktiserar självacceptans och självkänsla från barndomen. Självacceptans bör vara en helande och fri religion där du kan tro på dig själv, och även din förmåga att respektera dig själv och andra.

För att leva utan rädsla för att säga “ja” och utan att känna skuldkänslor för att säga “nej” är att leva ett harmoniskt liv. Det är att belöna dig själv med riktig och komplett respekt för din självkänsla och för personerna runt omkring dig.

Vi rekommenderar att du kommer ihåg nedanstående punkter för att lära dig att säga “nej” när detta behövs.

Kvinna med fjärilar

Hur man hävdar sig utan att känna skuldkänslor

Att hävda sig själv utan att vara aggressiv är en konst som borde utövas elegant, men även med skarp precision. Inget du säger bör leda till missförstånd. Varje ord bör definieras och täcka dina behov, dina vitala rättigheter och dina odiskutabla gränser.

  • Att säga “nej” när andra förväntar sig ett “ja” är inte att förråda någon. Det är att bekräfta din ståndpunkt så att andra kan handla i enlighet med detta och lära känna dig bättre som person.
  • Ett “nej” kan rädda liv, speciellt ditt. Det kommer rädda dig från situationer där du måste böja dig för själviska krav och den typ av lidande som vi alla bör försvara oss mot.
  • Att säga “nej” vid rätt tillfälle, utan rädsla för att göra bort sig. De personer som älskar dig kommer att acceptera detta. Faktum är att de inte ens kommer att bli förvånade, för de känner dig. Och de personer som motsätter sig detta eller känner sig svikna har bara två val: acceptera det eller gå därifrån genom ditt hjärtas bakdörr.

Det handlar om att vara autentisk och ha ett sinne för överlevnad där du äntligen kan sluta gömma dig. För lyckan hittas bortom rädslans linjer, som du bör korsa modigt. Med ditt huvud högt, dina ögon öppna och med ett glatt hjärta.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.