Thumb Author Alejandro Sanfeliciano

Alejandro Sanfeliciano

Psykolog


Psykologspecialiseradpåforskningsprocesser.HandoktoreraripsykologividUniversidadNacionaldeEducaciónaDistancia.Hanhararbetatsomkunskapsspridare,somprivatlärareochsomutbildareinomHR.

Om författaren

Examen i psykologi från Universidad Nacional de Educación a Distancia (2017). Han har en masterexamen i Research in Psychology från sitt alma mater (2019), ett universitet där han också doktorerar i psykologi.

Han har gått tjugo kurser relaterade till emotionell intelligens, sexualitet, neuropsykologi och entreprenörskapsrådgivning. Han har arbetat som lärare i privata klasser, skribent för populära psykologiska medier och en samarbetspartner i processen att utbilda och välja ut personal inom HR.


Senaste artiklar