Hur vänskap utvecklas under en livstid

Hur vänskap utvecklas under en livstid
Alejandro Sanfeliciano

Skriven och verifierad av psykologen Alejandro Sanfeliciano.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Vänskaper spelar en grundläggande roll i våra liv. Vi vill alla ha emotionellt betydelsefulla relationer med människor vi kan lita på. Vi behöver andra människor för att kunna få en hälsosam utveckling och leva lyckliga liv. Men vad är egentligen vänskap? Hur utvecklas vänskap under livets gång?

Enligt Sternbergs teori är vänskap en emotionell relation baserad på förtroende och engagemang. Men vad olika personer tänker om vänskap varierar mycket. Detta beror på de konstruktiva faktorer som finns runt konceptet. Varje persons subjektivitet har ett betydande inflytande och påverkar kriterierna som definierar vänskap.

I allmänhet anser vuxna att vänskap inte är en ensidig relation. De flesta vuxna anser att den måste vara ömsesidig. Vänskap för en vuxen innebär ömsesidig psykologisk tillfredsställelse. Vi kategoriserar denna tillfredsställelse genom förståelsen av båda parternas känslor och tankar. Barn har å andra sidan ett helt annat perspektiv på vänskap. Faktum är också att vänskap är något som utvecklas under våra liv.

Hur vänskap utvecklas

Enligt den grekiska legenden om Damon och Pythias går vänskap genom olika stadier, vart och ett med specifika egenskaper.

Vänskap under tidig barndom

Vi hänvisar här till tidsperioden mellan 0 och 2 år. Under det här stadiet är det svårt att prata om vänskap i strikt bemärkelse, men vi har de första tillstymmelserna till ett socialt liv. Studier visar att små barn börjar och upprätthåller fler interaktioner med människor de känner än med människor de inte känner. Denna preferens innebär att barn litar på människor de kan identifiera.

Dessutom föredrar barn att interagera med människor som liknar dem de har haft positiva upplevelser med. Om de har haft negativa erfarenheter med vissa personer, undviker de andra som dem. Så vi kan prata om början till vänskap, där barnen väljer vilka de leker med och vilka de visar tillgivenhet till.

Bebisvänner

Vänskap under förskoleåren

Förskoleåren är perioden då barnen är mellan 2 och 6 år, precis innan skolan börjar. I denna ålder förstår och analyserar barn vänskap från en egocentrisk synvinkel. De kan inte skilja mellan sitt eget och andra människors perspektiv. Det beror på att de ännu inte har utvecklat sin inlevelseförmåga.

Följaktligen består dessa vänskaper av instabila möten. Konflikter är vanliga och kan lätt leda till slutet på vänskapen. I allmänhet är barn vänner med dem som bor nära dem eller med klasskamrater. Sammanfattningsvis är dessa vänskaper instabila relationer baserade på närhet. I praktiken är det föräldrar och förskolepersonal som kontrollerar och styr barnens vänskaper i denna ålder.

Hur vänskap utvecklas under låg- och mellanstadiet

Detta stadium börjar när barn börjar skolan och slutar när de når tonåren, mellan åldrarna 6 till 12 år. I denna ålder består vänskapen av relationer som handlar om samarbete och ömsesidig hjälp.

I denna ålder börjar barnen förstå andra. De ger upp sin egocentriska vision om vänskap. Nu väljer de vänner som visar tillgivenhet och omtanke om deras behov och förväntningar.

Lekande barn

I denna fas är begreppet vänskap mycket likt vad de flesta vuxna anser vara vänskap. Dessa relationer tenderar att vara längre. Om barn upprätthåller vänskaper från detta skede fram till tonåren, kan detta innebära nära och mycket emotionella band.

Vänskap under ungdomsåren

Denna period börjar vid cirka 12 års ålder och varar till 18 års ålder. Ungdomar har samma koncept av vänskap som vuxna. De ser på vänskap som en långvarig relation baserad på ömsesidig förståelse. Tillgivenhet och känslor spelar en huvudroll.

I detta skede blir vänskaper mycket djupare. Vänner börjar uttrycka lojalitet, förtroende, intimitet och uppriktighet. Vänner väljer varandra utifrån psykologiska egenskaper och liknande intressen och hobbys.

Från tonåren är det en mängd olika delade upplevelser som berikar vänskapen. Avstånd och tillfälliga konflikter upphör att vara ett hinder för att upprätthålla och ha glädje av det emotionella vänskapsbandet.

Sammanfattningsvis

Enligt denna klassificering förändras vänskaper över tid. En påverkande faktor är individens evolutionära utveckling. Med det sagt så får vi inte glömma att vänskap är ett subjektivt begrepp. Varje person har sin egen uppfattning om vad vänskap är beroende på många variabler. Det viktiga är att förstå vad vänskap betyder för dig så att du kan förhålla dig till andra människor på ett lämpligt och tillfredsställande sätt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.