Tonårens jättar: utmaningar som tonåringar möter

Tonårens jättar: utmaningar som tonåringar möter
Anet Diner Gutverg

Skriven och verifierad av psykologen Anet Diner Gutverg.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

David och Goliat är historien om en tonåring som mötte en jätte medan resten av hans folk darrade av rädsla i dess närvaro. Den här historien skulle kunna kallas för en metafor för tonåren. Den lilla stadens befolkning representerar de vuxna som är rädda för jätten och flyr från konfrontationen. David representerar å andra sidan tonåringarna som måste möta jätten, vare sig de vill eller inte. I den här artikeln beskriver vi utmaningar som tonåringar möter.

Tonåren är en period av övergång och förändring. Om dina barn lyckas ta sig igenom den på ett bra sätt kommer de att bli vuxna som är bättre förberedda på att möta världen och hantera vad som möter dem: i grund och botten kommer de kunna njuta av livet. Innan dess måste de dock möta vissa jättar.

“Tonåren är förenaren av barndomen och vuxenstadiet.”

-Louise J. Kaplan-

Utmaningar som tonåringar möter

Kroppen

Detta är en av de största av de utmaningar som tonåringar möter. Tonåringar kommer att uppleva förändringar i sin storlek, längd, vikt och muskelmassa. Deras interna organ kommer också att växa och de kommer att utveckla primära och sekundära sexuella karaktärsdrag.

De flesta förändringarna äger rum under en väldigt kort tidsperiod. Delvis på grund av detta känner de sig klumpiga och osäkra. De ser sina kroppar som nya och konstiga och de behöver tid och tålamod för att vänja sig vid dem.

Nuförtiden har de flesta ungdomar tillgång till sexualundervisning där de lär sig om sexualitet och de förändringar som de går igenom. Det är dock även viktigt att föräldrar tar sig tid att sätta sig och prata med sina barn om de här frågorna. Du vill väl att de ska se dig som en källa för information och hjälp?

Jätten har att göra med kroppen och dess hormonerAtt möta jätten innebär att de måste hitta sin självbild, idealisera kärlek och bli besvikna. De kommer att bli förälskade upprepade gånger med en intensitet och ombytlighet som är unik för tonåringar.

tonårens jättar - kroppen

Självkonceptet

Under tonåren går tonåringarna igenom en identitetskris. De känner behov av att definiera sin identitet på alla sätt de kan. En del av denna definition kommer vara deras självkoncept likväl som värderingar. Tonåringar kommer att lära sig att det finns situationer där det är svårt att vara trogen sina värderingar.

Tonåringar kommer att definiera tre huvudsakliga aspekter av sin identitet:

  • Yrkesidentitet: arbetet eller yrket de kommer att närma sig.
  • Social identitet: vännerna och människorna de kommer välja att ha omkring sig.
  • Sexuell identitet: deras roll som män eller kvinnor och deras sexuella preferenser.

I det här skedet av deras liv börjar tonåringarna prata om sina problem och frågor med andra, som lärare, syskon och kamrater. Därför är det viktigt för dig som förälder att förstå och respektera detta. Att skapa en öppen atmosfär hemma kommer få dem att känna sig säkra, vilket inte är fallet om du förhör eller skäller på dem. De måste känna att du lyssnar när de känner för att prata och att du hjälper så gott du kan.

“Du kan se att ett barn växer upp när det slutar att fråga vart det kommer ifrån och börjar prata om vart det är på väg.”

-Anonym-

Familjen

Den här jätten är en svår en. Många föräldrar säger att de “förlorar” sina barn när de ser dem göra uppror. Tonåringar argumenterar och ifrågasätter vanligtvis saker i hemmet eller i familjen som inte har ifrågasatts på länge.

Tonåringar lever fortfarande i familjehemmet men de börjar ta stora kliv mot självständighet. En självständighet som kommer av att experimentera och göra misstag, det spelar ingen roll hur mycket du försöker undvika det. Det är en övergångsperiod där de inte längre blint lyder sina föräldrars kommando. De kommer också att leta efter sin plats i världen.

Om du vill hjälpa dem så var tålmodig och erbjud dem en säker miljö de vet att de kan komma hem till. Du måste lita på att du uppfostrat de rätt och respektera deras autonomi. Ge dem mer ansvar och lita på att de vet hur man hanterar saker och ting.

“Unga människor har alltid haft samma problem; hur man gör uppror och konformerar sig på samma gång.”

-Quentin Crisp-

Familjen kan hjälpa till med utmaningar som tonåringar möter

Vänskap

Vänner är avgörande under tonårsperioden. Det är de som kan sympatisera, eftersom de också ifrågasätter vuxenvärlden och genomgår samma förändringar. Med sina vänner kan de tala öppet om allt utan att vara rädda för att bli förlöjligade eller känna sig malplacerade. Vänskap är intensiv mellan tonåringar. Faktum är att de hjälper till att lägga grunden till intimitet under vuxenlivet.

Tonåringar är lättpåverkade och har en tendens att följa trender vare sig det gäller mode, musik eller politik. Att ha vänner är så viktigt för dem att de ibland offrar sina egna åsikter och personligheter. De föredrar att flyta med och hålla sina åsikter för sig själva, Olyckligtvis kan detta leda till identitetsproblem.

Farliga beteenden att se upp för

Användning av substanser kan också spridas inom grupper av tonåringar på grund av socialt tryck. Detta är en av tonårens största jättar eller utmaningar. Grupper har kraften att isolera eller avvisa de som inte följer “spelets regler”. Barn som är blyga kan här råka ut för svårigheter och bli väldigt beroende. Att utgöra en del av en grupp gör dem “modiga”, men det innebär också att de tänker mindre självständigt. Det försätter dem också under stor press, vilket kan späda ut deras känsla för personligt ansvar.

Som föräldrar bör man uppmuntra hälsosamma förhållanden genom att lära sina barn färdigheter som behövs för att interagera väl med andra. Låt dem besöka sina vänner och låt vännerna komma hem till er.

Det är också viktigt att veta vilka deras vänner är och lita på att de väljer sina vänner klokt. Sist men inte minst måste man vara tolerant med vännerna man inte gillar helt och hållet, så länge som du inte märker av några farliga beteenden.

“Konflikten mellan behovet att höra till en grupp och behovet att synas som unik och individuell är den primära motsättningen under tonåren.”

-Jeanne Elium-

Flickor på strand

Även om David var tvungen att slåss mot Goliat ensam behöver dina barn inte göra det. Det är viktigt att du litar på dem, dig själv och faktumet att du har förutsättningarna att hjälpa dem med den här kampen och många fler. Att lära sig mer om de utmaningar som tonåringar möter är ett stort steg på vägen.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.