Thumb Author Anet Diner Gutverg

Anet Diner Gutverg

Psykolog


Psykologochpsykoanalytiker.HonhararbetatsombiträdandepedagogpåMontessoriVillage.Sedan2011harhonhaftsinprivatapraktikdärhontarhandombarn,ungdomarochvuxnamedettpsykoanalytisktförhållningssätt.

Om författaren

Examen i klinisk psykologi från Universidad Anáhuac (2006). Master i psykoanalys från den spanska skolan för psykoterapi och psykoanalys (2010) och specialist i psykoanalys med inriktning barn och ungdomar från psykoanalytiska föreningen för barn och ungdomar i Madrid (2014).

Sedan 2011 erbjuder hon sina tjänster på sin privata praktik.


Senaste artiklar