Fyra effektiva sätt att hantera livskriser

Fyra effektiva sätt att hantera livskriser
Anet Diner Gutverg

Skriven och verifierad av psykologen Anet Diner Gutverg.

Senaste uppdateringen: 27 januari, 2023

De flesta av oss har genomgått komplicerade situationer som vi varit tvungna att övervinna – livskriser som tvingade oss att stanna upp i våra dagliga liv eller som till och med stängde dörrar för oss. Vi kan klassificera dem som negativa eftersom de tvingar oss att förändra hur vi agerar eller tänker, men de kan även visa sig vara möjligheter att gå framåt. Allt hänger på att man kan hantera livskriser på ett bra sätt.

Även om det finns många olika typer så är vissa vanligare än andra. Det finns till exempel vissa som är kopplade till ålder, såsom övergången från barndom till ungdom, ungdom till vuxen ålder, medelålderskriser och högre ålderskriser.

Det finns även identitetsmässiga kriser som har att göra med vilka vi är och vilka vi identifierar oss som, såväl som kriser som uppstår på grund av en närståendes död, en separation, en skilsmässa eller att man förlorar ett jobb.

Kriser är chanser för förvandling, stunder av övergång som får dig att agera. Här ska vi förklara fyra sätt att hantera livskriser i syfte att komma ut starkare på andra sidan.

“Människan upptäcker sig själv när han mäter sig mot hindret.”

Antoine de Saint-Exupéry

Ledsen kvinna

Metoder för att hantera livskriser

1. Konfrontera det som drabbar dig

En livskris kan börja med vissa alarmerande tecken, såsom känslor av sorg, rädsla, ångest och till och med smärta. Om vi låtsas att vi inte upplever dessa symptom så kan de bli värre, vilket resulterar i uppenbara symptom och förfärliga konsekvenser.

Vi måste erkänna att vår personliga historia påverkar hur vi ser på och konfronterar kriser. Om vi till exempel genomgår en separation så kommer känslor av övergivning kanske bubbla upp till ytan på grund av vad vi genomlevt i barndomen.

Vidare kan sättet vi vanligtvis tacklar problem också vara otroligt viktigt. Om vi tenderar att oroa oss för mycket över småsaker så löper vi högre risk att bli överväldigade under en kris, vilket gör den svårare att hantera. Det är därför det är viktigt att reflektera över vad som sker med oss så att vi kan söka efter nya alternativ och göra nödvändiga förändringar.

En svår situation kan också få oss att tänka om angående värderingar och övertygelser, vilket kan få oss att omvärdera våra mål. Livskriser får oss att utvärdera oss själva och lära oss nya sätt att tackla svårigheter, vilket är anledningen till att vi inte kan stå stilla.

“Endast en kris, faktisk och upplevd, producerar sann förändring. När denna kris sker kommer handlingarna som tas bero på idéerna som ligger och skräpar.”

-Milton Friedman-

2. Inse att livskriser är temporära

Kriser har precis som andra processer en början, en utveckling, ett klimax och ett slut. Det är mycket effektivt att träna våra sinnen att komma ihåg att det som drabbar oss till slut kommer gå över.

Men vad gör vi för att hantera denna temporära smärta? Kriser kommer vanligtvis med möjligheter för förändring, vilket är anledningen till att vi kan dra nytta av dem för att lära oss andra synsätt och andra sätt att skrida till handling. De är faktiskt perfekta ögonblick för att sluta upprepa beteenden och attityder som inte tar oss någonstans.

Men den temporära naturen hos livskriser är ett tveeggat svärd. Å ena sidan hjälper de oss att minska smärtan medan vi förvandlar oss själva; men möjligheterna som kommer med dessa kriser försvinner även efter ett tag. Vår attityd mot dem kommer spela en fundamental roll. Det hänger på oss huruvida vi blir starkare eller svagare, och därför är det så viktigt att kunna hantera livskriser på ett produktivt sätt.

“I tider av kris blir hjärtat antingen krossat eller härdat.”

-Honoré de Balzac-

Livskriser går över

3. Släpp det förflutna

Tidigare lösningar har slutat fungera. Den senaste situationen existerar inte längre, även om vi anser att den var bättre. Att acceptera det kommer låta oss hantera våra känslor bättre. Även om det förflutna är mer bekvämt och tillhandahåller en känsla av säkerhet, kommer vi komma på strategier för att komma över det ju snarare vi inser vad vi har att göra med.

I många fall skapas en falsk känsla av kontroll när vi håller fast vid det förflutna. Men under en kris måste vi konfrontera våra osäkerheter och svagheter. Det är därför vi istället för att använda vårt förflutna som en ursäkt kan använda det som en referens. På så sätt kommer det bli enklare att identifiera styrkor och resurser vi glömde att vi hade.

När vi inte håller fast vid det förflutna kan vi dessutom se framtiden tydligare och reflektera över vart vi vill gå. Om vi fortfarande är besatta av det kan det sätta hinder i vår väg och få oss att tro att våra mål är omöjliga att nå.

Om vi släpper taget om det är chansen därför större att vi kommer inse att krisen bara är ett hinder i vår väg. Att visualisera framtiden kan till och med producera nya möjligheter.

“Problemet med världen är att intelligenta personer är fulla av tvivel medan de dumma är fulla av självsäkerhet.”

-Charles Bukowski-

4. Be om hjälp för att hantera livskriser

Livskriser fyller oss ofta med skam och skuld – känslor som kan skapa avstånd till våra närstående. Men det finns inget fel i att erkänna att vi inte kan komma ut ur situationen själva. Att söka stöd från personerna som står oss närmast eller som genomgår samma sak ger oss styrka och är ett av de bästa sätten att hantera livskriser.

Det är dock viktigt att de personer vi sträcker ut en hand mot är optimistiska och villiga att hjälpa oss reflektera eller lindra vår ångest.

Vi kan även kontakta en psykolog för att få ett perspektiv som inte präglas av bias eller dömande. En expert på mental hälsa kan erbjuda oss ett säkert utrymme för att tala om situationen och våra känslor utan rädsla. Denne kommer hjälpa oss att tänka på vad som sker och finna en lösning.

Vad som är viktigt är att vara medveten om att det inte finns något behov av att göra allt själv. Det finns oundvikliga kriser som bara är en del av livet. Alla genomgår vi dem. Folk upplever även andra kriser, sådana som har att göra med relationer. Det är därför vi kan känna oss förstådda genom att tala med andra.

Be om hjälp

Att hantera livskriser behöver inte nödvändigtvis vara en svår process, men vi får inte ignorera dem i tron att de kommer gå över. De är inte enkla att övervinna och de kräver tid, men de kan även utgöra chanser att finna och definiera oss själva.

“Jag har sex ärliga tjänare (de lärde mig allt jag vet). Deras namn är Vad och Varför och När och Hur och Var och Vem.”

-Rudyard Kipling-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.