5 vanor hos personer med ångest

5 vanor hos personer med ångest
Anet Diner Gutverg

Skriven och verifierad av psykologen Anet Diner Gutverg.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Vissa delar av din personlighet är egentligen inte en del av din personlighet, utan attityder eller vanor som kommer ur ångest och blandar sig med din sanna personlighet. Denna blandning kan vara farlig och ge upphov till vanor som utmärker personer med ångest.

Det kan till och med få dig att verka konstig eller oförskämd, vilket gör ditt liv ännu svårare eftersom folk dömer dig utefter dessa handlingar utan att veta vad som egentligen försiggår.

Nedan ska vi analysera fem olika vanor hos personer med ångest. Att känna till dem kommer hjälpa oss att bättre hantera vår ångest och våra känslor. Det kommer hjälpa oss att vara våra bästa jag och visa vår sanna personlighet.

“Rädsla slipar sinnena, ångest paralyserar dem.”

-Kurt Goldstein-

1. Personer med ångest tenderar att be om ursäkt för allt

Personer med ångest känner alltid att de stör andra eller att de måste vara alla till lags. Det är därför de ber om ursäkt för allt. De ber konstant om ursäkt för allt och för inget, och det verkar som om det är en vana de inte kan kontrollera.

Denna vana är ohälsosam och irriterande för andra. De känner sig obekväma med att inte veta vad de ska säga till en person som ber om ursäkt för småsaker, till och med sådant som är bortom dennes kontroll.

Ohälsosamma vanor

2. Att ta allt väldigt personligt

Denna vana hos personer med ångest är kopplad till den första. När någon säger något till dem så grubblar de på det upprepade gånger. De kan tänka på det hela dagen och bygga upp det så pass att det blir inkräktande och irriterande, trots att det bara var en liten oskyldig kommentar. Inget mer.

Det blir till en ond cirkel. De oroar sig över kommentaren och överanalyserar den, vilket gör att ångesten varar längre.

“Oro eliminerar inte morgondagens smärta, men den eliminerar makten idag.”

Corrie ten Boom

3. Att lämna eller stoppa konversationer abrupt

Ångest övermannar ofta folk och gör det till en vana att undvika eller fly när de känner sig hotade eller upplever situationen som överväldigande. En annan konsekvens av ångest är att den får personen att fokusera på sig själv och vad som orsakar ångesten, vilket helt skärmar av denne från omgivningens stimuli, såsom en konversation.

Det är inte det att personerna inte uppskattar sällskap; det är bara det att ångesten övermannar dem, och den bästa lösningen de kan komma fram till är att lämna platsen och tänka på något annat, även om det får dem att verka oförskämda.

4. Att fantisera om vad som kan hända i värsta fall

Detta är en vana som bara orsakar mer ångest. Alla har vi föreställt oss de värsta fallen då och då, men personer med ångest har som vana att överskatta risken för dåliga utfall.

De tror att förutsägande av framtiden kan skydda dem och förebygga ångest, men i själva verket är det raka motsatsen. Det genererar rädsla och ovisshet och ökar ångesten eftersom de endast fokuserar på det dåliga. De njuter inte av saker, och det leder ofta till att det värsta fallet uppfylls.

Kvinna under vatten

Vi kan undersöka situationer noggrant och utvärdera dem så mycket som möjligt, men vi måste vara tydliga med att vi inte kan förutse framtiden eller veta vad som kommer ske. Att undvika situationer skyddar oss inte mot dem – det begränsar bara vår njutning av livet.

“Varje morgon har två handtag, vi kan fånga dagen med hjälp av handtaget av ångest eller handtaget av tilltro.”

-Henry Ward Beecher-

5. Personer med ångest tenderar att ta lång tid på sig att fatta beslut

Personer med ångest tenderar att analysera situationer ned till minsta detalj, vilket gör det nästan omöjligt för dem att fatta beslut. Även om det är ett enkelt beslut där det inte finns några bra eller dåliga val, såsom vad man ska ha på sig eller äta den dagen.

Denna “vana” påverkar inte bara personen, utan även dennes kollegor, partner och barn.

Att ta beslut kan generera ångest hos oss alla. Alla är vi rädda för att begå misstag, men vanan att överanalysera saker och ting ned till minsta detalj och vara obeslutsam tenderar att generera mer ångest än att faktiskt ta ett beslut, kanske begå ett misstag och sedan korrigera det.

Vi kan inte fly eller delegera många av de beslut vi ställs inför. Att besluta är därmed något vardagligt vars resultat slås fast av olika variabler. Vissa av dem kan vi inte kontrollera, såsom tur, men det finns andra vi har kontroll över, som attityd, och det är dessa vi måste fokusera på och jobba med.

Dåliga vanor genererar och föder ångest

Ibland kan de dåliga vanorna hos personer med ångest göra saker och ting värre. Det är bra att vara medveten om det, och det kan även vara användbart att tala öppet om ångest när den drabbar oss så att andra kan hjälpa oss.

Få hjälp med din ångest

Du måste inte jobba på dessa vanor ensam. Personer med ångest tror precis som många andra att ingen kan hjälpa dem med deras problem. De har problem med att be om hjälp.

Men att berätta hur de mår kan faktiskt hindra andra från att göra felaktiga antaganden om dem. De kommer förstå varför den ångestdrabbade gör vad denne gör, och de kan hjälpa.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.