Det är vanligt att göra misstag, men få ber om ursäkt

Det är vanligt att göra misstag, men få ber om ursäkt

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Det är mänskligt att göra misstag, och det är även en fantastisk möjlighet att växa på ett ödmjukt sätt och inse att livet är en läroprocess. Det är även vist att komplettera varje misstag med ett “förlåt mig”. En dygd som fler bör praktisera.

Den där interna mekanismen av självutvärdering som vi använder för att inse att vi inte har gjort rätt sak, domineras av en välkänd hyresgäst som kallas egot. Faktum är att det inte finns en större orm än någon som, istället för att vara empatisk med personen som är sårad, enbart fokuserar på nödvändigheten att skydda den där dimensionen.

Det är vanligt att göra misstag, men att be om ursäkt är en dygd som få praktiserar. Därför anser jag att en person är nobel om denne har mognaden att säga “Jag hade fel” och modet att be mig om förlåtelse och se mig i ögonen.

Om du tänker på det så kommer du att inse att vi använder ordet “förlåt” nästan varje dag. När vi stöter till någon, när vi avbryter en vän. Med det är väldigt få personer som efter att ha gjort ett misstag när det gäller något känsligt, verkligen kan be om ursäkt. Det är väldigt få som kan säga “Förlåt, jag gjorde fel. Snälla, förlåt mig”.

Varför är detta vanligtvis så svårt för oss? Vi rekommenderar att du tänker på detta.

Händer

Att göra misstag, en mänsklig faktor

Alla gör vi misstag. Vi bör inte se ett misstag som något negativt, utan vi bör uppskatta felet för att kunna lära oss en läxa av detta. För ett misstag är inget mer än en direkt inbjudan till att förbättras.

Vi vet även att det finns misstag, och att det finns misstag. Som James Joyce en gång sade, det finns tillfällen när vi gör misstag som inte är mer än portaler mot självupptäckt. Vetenskapen själv är full av dessa fantastiska “lyckokast”. Tillfällen då berömda vetenskapsmän stötte på innovativa fynd efter att ha gjort stora misstag.

Denna mänskliga faktor får sin mer komplexa motpart när ett misstag blir synonymt med en skymf, en personlig förödmjukelse för andra parter. Dessa situationer intensifieras än mer då de, istället för att erkännas, istället upprepas; möjligtvis på grund av stolthet eller djup emotionell omogenhet.

Ett samhälle som straffar misstag

Vi lever i ett samhälle där vi sällan ber om ursäkt. Och när vi gör det visar vi ibland den där omogenheten som vi tidigare nämnt. Det finns vissa personer som ber om ursäkt via WhatsApp. Eller till och med de som publicerar sina ursäkter offentligt på sociala nätverk så att den drabbade personen inte har något annat val än att ge med sig.

Vi lever även i ett socialt scenario där barn lär sig att det är dåligt att göra misstag. Inom det nuvarande utbildningssystemet är ett barns felsteg något som bestraffas. Det är något att korrigera. Barnet lär sig därför från en väldigt tidig ålder att utveckla försvarsmekanismer för att kamouflera sina fel för att inte kunna se dem och därför kunna försvara sin självkänsla.

Det är då en ond cykel påbörjas. Om jag inte kan eller inte vill se mitt misstag så måste jag inte be om ursäkt. Vi har sakta tappat bort förmågan att be om ursäkt. Den har bytts ut mot handlingen av att helt enkel kamouflera p.g.a. ett överförstorat ego. Vi låter alla bli att lära oss av dessa fantastiska möjligheter eftersom vi från en tidig ålder har behandlat misstag och fel som något negativt.

Vingar

Dygden att veta hur man ber om ursäkt när man gjort fel

Autentisk förlåtelse, den typ som helar och producerar närhet, är inte begränsat till en enkel akt av altruism. Förlåtelse är, framförallt, en attityd och det klara beslutet att vara modig. Det är erkännandet av skadorna för att kunna visa personen framför oss att vi är medvetna om vad vi har orsakat.

Vi måste även vara på det klara med att inte varje “Förlåt” räknas. Det är inte varje person som ber om förlåtelse som kommer att bli förlåten. Men du måste ändå göra det och göra det bra. För att i praktiken kunna omsätta den hälsosamma dygden att be om ursäkt efter ett misstag, kan vi dra några slutsatser som nåtts av en studie vid University of Ohio.

Dessa är de bästa stegen för att kunna be om ursäkt och be om förlåtelse

  • Bryt ner fördomar. Vårt samhälle fortsätter att associera handlingen att be om ursäkt med svaghet. Det är därför dags att bryta ner detta. Det är dags att förstå att det inte finns någon modigare än den som kan ha ödmjukheten att be om ursäkt.
  • Ögonkontakt och bestämdhet hjälper dig att inte falla in i falska rättfärdiganden. Det är ett måste att titta personen som blivit sviken i ögonen för att klart uttrycka hur du har fel.
  • Du kommer att erkänna ditt ansvar för det som hänt.
  • För att ursäkten ska vara trovärdig måste den alltid komma med en klar vilja att reparera skadorna.
  • Förlåtelse måste ges utan drama och med lämplig empati.
Fjäril

Folk säger ofta att den som ber om ursäkt först är den modigaste och den som förlåter är den ödmjukaste. Men sanningen är den att vår storhet ligger i att vi lär oss från alla dessa steg. Varje dag hjälper de oss att överleva i våra personliga motsägelser, där vårt ego aldrig har en bra plats.

För det finns inte något som lär dig mer än att göra ett misstag, och det finns inget som är mer värdigt än att veta hur man ber om ursäkt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.