Vet du hur man ber om förlåtelse?

Vet du hur man ber om förlåtelse?

Senaste uppdateringen: 26 februari, 2022

Alla begår vi misstag, möter nederlag och har fel ibland. Vanligtvis inser vi dock snabbt detta när det sker eftersom vi aktiverar en utvärderingsmekanism nästan automatiskt. Och vi ber om förlåtelse.

Ibland är våra misslyckanden sårande eller skadliga för personerna vi älskar, hur motsägelsefullt det än må låta.

Vem har inte fällt en sårande, malplacerad kommentar med en ogrundad anklagelse? Eller dömt någon utan att ha minsta rätt till det? Eller tagit ut sin ilska på den första personen man stötte på?

Vi ber om förlåtelse men gör det till en komplicerad process

När detta sker och vi inser vårt misstag, blir vi ofta ställda inför uppgiften att be om förlåtelse eller be om ursäkt. Något som verkar så enkelt från utsidan, men som ofta blir en komplicerad process. Du kanske tror att du genom att be om förlåtelse inte bara erkänner dina brister, utan även visar dina svagheter.

Det är även möjligt att personen som drabbats av skadan kan ha sårat oss i det förflutna och fortfarande inte har bett om förlåtelse. Varför bör vi anstränga oss om den andra personen inte gjorde det? Andra gånger är det på grund av själva omständigheterna. Vi stöter helt enkelt inte på personen vi sårat. Ibland kan skam även agera som en begränsande barriär. Avslutningsvis är okunskap om hur man ber om förlåtelse en anledning som kan fästas vid allt ovan.

En bra ursäkt består av tre element

  • Jag är ledsen: när du ber om förlåtelse ska du förklara för den andra personen att det som sårade denne även sårade dig. Att du aldrig menade att det skulle ske och att om du kunde vrida tillbaka klockan och ta tillbaka det, skulle du göra det. Genom att uttrycka dig själv på detta sätt kommer du öppna upp den andra personens empatiska kanal och skapa en kanal där huvudkaraktärerna är känslor. Om du gör det kommer du ha kraften att komma åt det djupaste såret du någonsin skapat, och läka det inifrån och ut.
  • Det var mitt fel: när du ber om ursäkt så tar du ansvar för vad som skedde. Du medger att det var du och inte någon annan som var ansvarig för vad som skedde. Detta reflekterar delvis mognaden hos personen som ber om förlåtelse, och förmedlar även självsäkerhet till den mottagande personen.
  • Hur kan jag ställa det till rätta? Ibland kan smärtan du orsakat inte repareras omedelbart. Ibland kan den dock det, och ofta vet du bara inte hur. Att självmant kompensera personen du sårat eller att visa en vilja att göra det, kommer visa denne att du ger situationen all uppmärksamhet och vikt den förtjänar. Ofta behöver du bara tid. Den drabbade personen måste veta att ursäkten du ger inte bara är en formalitet eller ett sätt att tysta händelsen så snart som möjligt så att den kan bli förvisad till historien.

Om din förfrågan om förlåtelse innehåller dessa tre element kommer chansen för att den ska bli framgångsrik vara mycket större. Det är även troligare att den andra personen kommer förstå och känna sig tröstad av vad du säger.

Foto av Auremar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.